päivähoito

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisikö tietoa päivähoidosta 2000-luvulla? 213 6.9.2017 Pääkaupunkiseudun Helmet-järjestelmästä löytyy useita päivähoitoa käsitteleviä kirjoja. Esim. seuraavat: Lapselle hyvä päivä tänään; Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen, Lasten yhteisöllinen oppiminen päiväkodissa ja Lapsuus hoidossa: aikuisten päätökset ja lasten kokemukset päivähoidossa. Hakusanaksi voilaittaa päivähoito ja rajata vuodet esim. seuraavasti: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sp%C3%A4iv%C3%A4hoito__Ff%3A…
Tervehdys! Olen kiinnostunut Helsingin puistotätitoiminnan historiasta. Kenen keksimä se on, missä oli ensimmäinen puistotäti ja kuka hän oli? Netistä en ole… 1348 31.3.2014 Puistotätitoiminnan historiasta kerrotaan lyhyesti Siiri Vallin julkaisussa 100 vuotta lasten päivähoitoa Helsingissä. Ensimmäisestä puistotädistä siinä ei ole mainintaa. Puistotätitoiminnan aloittivat työvalmiusnaiset 1940-luvulla yli 30 puistossa. Pienten lasten hoitopaikkojen vähyyden vuoksi toiminta osoittautui perheille tarpeelliseksi avuksi. Enimmillään puistotätejä oli Helsingissä 110-125. Puistotädit toimivat puistoissa rajatulla, kaupungin osoittamalla alueella. Toiminta oli (ja on) yksityistä valvottua pienten lasten ulkoilutoimintaa pääasiassa alle neljävuotiaille lapsille. Toiminta otettiin leikkikenttien tavoin lastentarhain johtokunnan valvontaan vuonna 1951, mutta se jäi edelleen yksityisten henkilöiden yrittäjyyden...
Mitä aineistoa löytyy aiheesta, Kun alle kolmevuotias lapsi aloittaa päiväkodissa? 757 22.11.2012 Tässä kirjallisuutta ja muutama internetistä löytyvät artikkeli aiheesta. Kanninen, Katri: Tunne minut! : turva ja tunteet lapsen silmin (PS-kustannus 2012) Keltikangas-Järvinen, Liisa: Pienen lapsen sosiaalisuus (WSOY 2012) Pesästä lentoon : kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle (WSOY 2003) Pienet päivähoidossa : alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita (WSOY 2001) Piironen-Malmi, Ulla: Välittämisen pedagogiikka (Tammi 2008) Sinkkonen, Jari: Lapsen puolesta (WSOY 2001, uud. painos 2012) Väestöliiton Perheaikaa-sivustolla: https://www.perheaikaa.fi/lapsi-perheessa/jutut/lapsen-maailma/ajankoht… Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetissä: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tukivinkit/lapsi_aloittaa_paivahoidon/
Mitkähän ovat todelliset kustannukset (siis ne, jotka yhteiskunta joutuu maksamaan) seuraaville asioille? Tarvitsisin valtakunnalliset keskiarvot (suunnilleen,… 2035 10.7.2009 Tilastokeskuksen ja Kunnat.net sivuilta löytyy aihealueiden tilastoja. Kuntatalous-tiedotteessa 3/2009 on käsitelty kuntien palvelutoiminnan nettokustannuksia kuvaava tiedostoa. Tiedoston tietosisältö on kerrottu ao. tiedotteessa, mutta itse tiedosto on tilattavissa maksullisena tiedottessa ilmenevästi sähköpostiosoitteesta. Kuntatalous-tiedote 3/2009 http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66365;151584 Suomen kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista vertailuja, joissa tarkastellaan kuntalaisille tuotettuja palveluja sekä niiden kustannuksia. http://www.kuusikkokunnat.fi/default.asp?id=0BE55960-EEEA40199FB9-EF898… Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja...
Mistä kirjoista voisin löytää tietoa maahanmuuttaja-lapsista päivähoidossa? 1841 5.2.2007 Ainakin näistä kirjoista saat tietoa. Voit pyytää aineistoa kaukolainaksi kotikirjastosi kautta. Tuhat ja yksi kieltä pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa : selvitys varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustilanteesta kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudulla helmikuussa 2005 / Niina Remsu Maahanmuuttajatyön kehittäminen päivähoidossa / Mirkka Rouhio ... [et al.], on myös netitse luettavana: http://www.hel2.fi/Sosv/julkaisu/selvitykset/2005/9_maahanmuutt.pdf Maahanmuuttajatyön käsikirja / Marja-Liisa Hytönen .. [et al.] Näkökulmia maahanmuuttajaperheen ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön / Ingeborg Ekroos, Saija Hassinen (AMK-opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu) Myös lehtiartikkeleita aiheestasi on:...
Löytyykö tietoa perhepäivähoidon historiasta Helsingissä? 2098 25.1.2006 Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen aineistotietokanta HelMetistä (www.helmet.fi) voi hakea aineistoa aiheesta valitsemalla hakutavan sanahaku, jossa voi yhdistää useampia hakusanoja. Hakusanoilla päivähoito historia Helsinki löytyy seuraava teos: Valli, Siiri: 100 vuotta lasten päivähoitoa Helsingissä, Helsingin kaupunki, 1988. Hakusanoilla päivähoito historia Suomi löytyy mm. teos Välimäki, Anna-Leena: Lasten hoitopuu: lasten päivähoitojärjestelmä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla, Helsinki, Suomen kuntaliitto, 1999. Valitsemalla hakutyypiksi aihehaun ja antamalla hakusanaksi perhepäivähoito saa tulokseksi parisenkymmentä viitettä. Klikkaamalla kutakin viitettä (teoksen nimeä) saa näkyviin kuvailutiedot (asiasanat), joista käy ilmi...
Maahamuuttajalapsen kielen tukeminen päiväkodissa kaikki mahdollinen kirjallisuus. Kiitos 1635 21.3.2005 Vaikuttaa siltä, että täsmälleen juuri tähän tarkoitukseen sopiva julkaisu on vielä tekemättä. Lähin löytämäni on internetissä: http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/esiopetus/Haka.htm Tässä vielä eräs esiopetussuunnitelma: http://www.hdl.fi/maahanmuuttajat/esiopetussuunnitelma.htm Käytin etsiessäni hakusanoja maahanmuuttaja, pakolaiset, päivähoito, kaksikielisyys ja äidinkieli. Muutama kirja löytyi, tosin osassa asiaa käsitellään peruskoulun ala-asteen näkökulmasta: Oppia kieli kaikki : maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla / Tuija Lehtinen. Turku : Turun yliopisto, 2002 Maahanmuuttajatyön käsikirja / Marja-Liisa Hytönen .. [et al.] Julktiedot Helsinki : Helsingin kaupunki, 2002...
Etsin proseminaari-työhöni erästä lähdettä, johon oli kyseisessä kirjassa viitattu melko heikosti. "Seurakunnan ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä on tehty… 818 4.1.2005 Kirkon kasvatusasiain keskus ei julkaissut vuonna 1992 mitään aiheeseesi liittyvää, mutta vuonna 1982 keskus julkaisi Seurakunta ja päivähoito -nimisen teoksen. Se voisi olla etsimäsi. Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoissa teosta ei ole, mutta esim. Helsingin yliopiston opiskelijakirjastosta se on lainattavissa. Pääkaupunkiseudun kirjastoista löytyy kyllä aihettasi käsittelevää kirjallisuutta, esim. Kaikille tilaa riittää: päivähoidon uskontokasvatus (2002)ja Jaakko Salmisen toimittama Varhaiskasvatuksen uskontokasvatus (2001). Helmet-aineistohausta (http://www.helmet.fi/) löydät tietoa kirjallisuudesta kirjoittamalla aihehakuun sanan uskontokasvatus tai sanahakuun esim. sanat uskontokasvatus lapset. Suomen ev.lut. kirkon...
Mitä on moraalikasvatus päivähoidossa? Opinnäytetyöhön haen aineistoa. Minulla on jo psykologisia näkemyksiä lasten moraalikehityksestä.Moraalikasvatuksesta… 3451 26.2.2003 Eettisestä kasvatuksesta on olemassa teos: - Vuokko Vienola: Eettinen kasvatus päivähoidossa, 1986 Päivähoidon kasvatuksellisesta näkökulmasta käsittelevät esim. seuraavat: - Yhteisö kasvattaa : päivähoito oppimis- ja kasvatusyhteisönä, 2000 - Kiesiläinen, Liisa: Päiväkoti kasvatusyhteisönä, 1990 - Kiesiläinen, Liisa: Päiväkodin kasvatuskulttuuri, 1988 Muita mahdollisia: - Annika Takala: Ihmiseksi kasvaminen, 1997 - Veli-Matti Värri: Hyvä kasvatus, kasvatus hyvään, 1997 - Sirkku Aho: Minä ja muut : kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 1997 - Sirkku Aho: Itsetunnon vahventaminen päiväkodissa, 2000 Lisää aineistoa voit katsoa esim. Oulun kaupunginkirjaston tietokannasta http://www.ouka.fi/kirjasto/kokoelma/index.html esim. asiasanalla...
Mistä netistä löytyy voimassa oleva päivähoitolaki? Kävin valtioneuvoston sivuilla, enkä onnistunut löytämään. Eli siis mistä osoitteesta löytyy lakikirja? 1139 26.7.2000 Valtion säädöstietopankki on osoitteessa http://finlex.om.fi/ Se sisältää erikseen lait alkuperäisessä muodossaan ja myös ne lain pykälät, joita on myöhemmin muutettu. Valtion säädöstietopankki on ajantasainen lakitekstien lähde. Siitä saa kuitenkin lain voimassa olevan tekstin suoraan vain, jos lakiin ei ole tullut muutoksia. Lainsäädännön etusivulla (http://finlex.edita.fi/stp.html) on lomake, johon voi kirjoittaa hakusanoja. Sanahaulla voi hakea Lakeja ja muita säädöksiä, joiden nimessä esiintyy haluttu sana/sanoja. Tällöin haku kohdistetaan viitetietokantaan. Etsittäessä Lakeja ja muita säädöksiä, joiden nimessä tai tekstissä esiintyy haluttu sana/sanoja haku kohdistetaan tekstitietokantaan. Hakusanalla päivähoi* (* on katkaisumerkki...
Millä hakusanoilla ja mistä kirjastoista löytyisi kirjallisuutta päivähoidosta ennen ja nyt, sekä sen kehityksestä. 1336 12.5.1999 Etsin pääkaupunkiseudun kirjastojen tietokannasta teoksia yhdistämällä hakusanat päivähoito,lastenhoito,esikoulu,lastentarhat,esiopetus, kasvatus ja lastenhoito hakusanaan historia. Löysin seuraavat suomenkieliset kirjat. Kankare, Leena Urpusista mettiäisiin--lastentarhanopettajan elämää / Leena Kankare Lastentarhanopettajaliitto LTOL, [Helsinki], 1997 Itäkeskuksen ja Töölön kirjastot Finne, Marjatta Palikat, poikakärryt ja paperkukkaseppel-- lastentarhojen leikkikulttuurista 20-luvulta 60-luvulle / Marjatta Finne Finn Lectura, [Helsinki], 1992 mm. Itäkeskuksen, Töölön ja Kallion kirjastot Tähtinen, Juhani Miten kasvattaa pikkulapsia--kasvatusmoraliteetin ja suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850-198 suomenkielisten kasvatus- ja...