osakkaat

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä saan tietää osakeyhtiön osakkaat? 627 6.5.2021 Osakeyhtiön konttorista. Osakeyhtiölaki sanoo näin:"Osakasluettelo on pidettävä jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön osakasluettelo voidaan kuitenkin pitää jokaisen nähtävänä arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Jokaisella on oikeus kulut korvattuaan saada jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitetun ajankohdan mukaista osakasluetteloa yhtiökokouksen päättymiseen asti." https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#L3P15 Kulut korvattuaan jokainen voi siis pyytää osakeluettelon nähtäväkseen.
Terve! Osakeyhtiön kaikki osakkeet omistaa yksityishenkilöt. Mitä yhtiö hyötyy taloudellisesti pössikurssin noususta ja mitä vahinkoa laskusta? 287 18.2.2020 Oheisessa linkissä todetaan, että voiton tuottaminen osakkeenomistajille on yleensä osakeyhtiön tarkoitus pitkällä aikavälillä. Tähän sisältyy myös osan voitosta sijoittaminen investointeihin, joitten tarkoituksena on tuottaa voittoa osakeyhtiölle pitkällä aikavälillä, ei pelkästään yksittäiselle osakkeenomistajalle lyhyellä aikavälillä. Näin ollen kurssin lasku heikentää pitkän aikavälin tavoitetta ja kurssin nousu parantaa sitä. Lisätietoja oheisesta linkistä.  https://www.minilex.fi/a/voiton-tuottaminen-osakeyhti%C3%B6n-tarkoituksena Suomen Pankin ekonomisti täydensi vastausta lisäksi seuraavasti:  ”Yhtiön etu” voi olla hankala käsite, ja menee melko filosofiseksi. Voiko yhtiöllä, joka ei ole tietoinen toimija, olla jokin etu? Yhtiö...
Aviopari omistaa yhdessä asunnon. Asunnossa asuu mies, nainen asuu muualla. Kun taloyhtiössä pidetään yhtiökokous, onko molemmilla ääni vai onko heillä yksi… 1193 6.4.2016 Me kirjastolaiset emme ole lakiasioiden ammattilaisia, joten varminta on kysyä asiasta asunto-osakeyhtiölain asiantuntijalta tai oman taloyhtiön isännöitsijältä. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvussa säännellään, että jos osakeryhmän omistusoikeus kuuluu useammalle kuin yhdelle omistajalle, he voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa vain yhteisesti. Osakeryhmän jakamattomuusperiaate on myös säännelty asunto-osakeyhtiölaissa. Jakamattomuusperiaate tarkoittaa, että yhtiökokouksessa osakkeita edustettaessa yhteisomistajien on joko lähetettävä yhteinen asiamies tai yhteisomistajilla täytyy olla valtuutus toisilta yhteisomistajilta osakkeiden edustamiseen. Osakeryhmä on äänestystilanteessa jakamaton. http://www.finlex.fi/fi/laki/...
Taloyhtiön isännöitsijältä tulee viestiensä mukana usein huomautuksia "ei saa näyttää kolmansille osapuolille" ja "vain hallituksen jäsenille". Onko tämä… 850 3.9.2015 Uusi asunto-osakeyhtiölaki on säädös 1599/2009 ja sen perustelut sisältävä Hallituksen esitys 24/2009. Säädös tuli voimaan 1.7.2010. Tässä linkki hallituksen esitykseen https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaA… Näissä kahdessa kommentaarissa käsitellään isännöitsijän asemaa uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan: Sillanpää-Vahtera: Asunto-osakehtiölaki käytännössä, 2010. Furuhjelm ym: Asunto-osakeyhtiölaki 2, Kommentaari, 2015. Asian selvittäminen vaatii laajempaa juridista selvittämistä.
Mistä/keneltä voi tarkistaa kuka omistaa tietyn osakeyhtiön osakkeet? 21831 21.4.2010 Julkisten yritysten (Oyj)osakkeenomistajista saa tietoa pankeista tai Suomen arvopaperikeskuksesta (Euroclear Finland Oy), jonka Internet-osoite on http://www.euroclear.eu/ Yksityisten yritysten osakkeenomistajista saa tietoa näistä yrityksistä. Yrityksiä voi hakea Internet-osoitteesta http://www.ytj.fi/ nimen tai y-tunnuksen avulla. Tiedot myös yksityisten yritysten osakkeenomistajista ovat julkisia, joten tietoja osakkeenomistajista voi pyytää yrityksistä kopioina tai voi mennä niitä katsomaan. Patentti- ja rekisterihallituksen neuvonta: http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut/neuvonta.html voi antaa lisätietoja. Patentti- ja rekisterihallitus: Puhelinneuvonta ja sähköposti Neuvonta ja tietopalvelu (09) 6939 5900 (ark. 8.00 –...
Minun pitää tehdä osakassopimus kahden osakeyhtiön osakkaan välille. Etsin kirjaa mistä saisin vinkkiä esim. Osakassopimus tai jos ei suoraan tällä nimellä… 1920 2.3.2009 Helsingin kauppakorkeakoulun Helcat-haun mukaan kirja Osakassopimukset / Antti Hannula, Matti Kari, Julkaistu: Helsinki : WSOYpro, 2007 on paikalla tällä hetkellä Helsingin kauppakorkeakoulun yleiskokoelmassa. https://helcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Suomi&BBID=1… Helexon Mix -tietokannan mukaan kirja käsittelee seuraavia aiheita: Sisällys: Osa 1. Yleistä osakassopimuksesta - Osakassopimus: omistajien sopimus - Osakassopimukset eri tilanteissa - Osakassopimusten erityiskysymyksiä Osa 2. Osakassopimusten sisältö - Osakassopimusten keskeinen sisältö - Määritelmät, osapuolten tavoitteet ja olettamat - Päätöksentekoa ja hallintoa koskevat ehdot - Rahoitusta, omistusta ja sen hallinnoimista koskevat ehdot - Sopijapuolten...