oppisopimuskoulutus

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos kaupunginkirjasto ei ota vastaan oppisopimuksella, mihin edes voi päästä ja olisi järkevää hakea? 67 Oppisopimuspaikan hakemisesta löytyy tietoa esim. Oppisopimus.fi-sivustolta: https://oppisopimus.fi/opiskelijalle/tyonhakija/.
Mitkä ovatkaan nykyisin ne väylät joilta voi pätevöityä kirjastonhoitajaksi? Liekö olemassa muita reittejä kuin informaatiotutkimuksen opinnot? Ja vielä… 1147 Samantapaiseen kysymykseen on vastattu hyvin perusteellisesti 4.2.2022. "Käytännössä suurin osa kirjastonhoitajan vakansseista edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään 60 opintopisteen laajuisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Uusi kirjastolaki jättää kuitenkin paljon tulkinnan varaa rekrytoijalle, sillä selkeitä koulutuskriteerejä kirjastoalalle ei enää oikeastaan edes ole. Tästä johtuen myös kirjastonhoitajan vakansseihin voi tehtävänkuvasta riippuen liittyä hyvinkin erilaisia vaatimuksia." "Kirjastoalaa voi opiskella Suomessa niin yliopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin opistotasollakin. Lisätietoa opiskelusta löytyy esimerkiksi kirjastot.fi-sivustolta: https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu?...
Uranvaihtoa harkitsevana haluaisin tietää millaiset mahdollisuudet on saada ammattitutkintoa varten (Keuda) vaadittava työpaikka kirjastoista. 363 Hieman heikolta vaikuttaa... Espoossa oli auki syksyllä kolme paikkaa ja niihin oli 400 hakijan ryntäys.  Oppisopimuspaikat ovat haussa Kunta rekryssä samoin kuin muutkin kuntaalan työpaikat. Kunta rekry Kannattaa kuitenkin olla sinnikäs ja hakea kesätyöpaikkoja kirjastoissa. Niitä kannattaa kysellä heti tammi-helmikuussa. Samoin voi kysellä kesätöitä yliopistojen, korkeakoulujen ja yritysten kirjastoista. Heilläkin saatta olla avoimia oppisopimuspaikkoja. Jotkut kirjastot ottavat myös palkattomia oppisopimusopiskelijoita, mutta pääkaupunkiseudulla sitä ei suosita.
Kirjastoala kiinnostaa, onko teillä oppisopimuspaikkoja? Pitääkö vain itse kysellä? Olisiko esim. Vantaalla mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen tai… 822 Valitettavasti tällä hetkellä Vantaan kaupungin kirjastoihin ei oteta oppisopimuskoulutettavia. Harjoittelupaikkoja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Suosittelen, että otatte suoraan yhteyttä siihen kirjastoon, jossa toivoisitte voivanne suorittaa harjoittelun ja tiedustelette mahdollisuuksia.
Haluaisin opiskella oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa kirjastonhoitajaksi. Olen suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, ja opiskellut muun muassa… 1459 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät kirjastossa tavallisesti kirjastonhoitajan tms. nimekkeellä. Kunnan kirjasto- ja tietopalveluista vastaavalta henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Asetuksella nro 513/13.6.2001 säädettiin, että kirjastolaitoksesta vastaavalla voi ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi olla myös ammattikorkeakoulussa suoritetut ammatilliset vähintään 35 opintoviikon mukaiset opinnot: http://www.minedu.fi/OPM/Kirj...?lang=fi Hyvä kooste korkeakoulutason koulutuksesta löytyy: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/...
Miten haetaan pääkaupunkiseudulla oppisopimuspaikkaa kirjastosta? Minne on otettava yhteyttä / lähetettävä hakemus (käytäntö sekä kunnallisten että muiden… 725 Mitään yhtenäistä käytäntöä ei liene olemassa, sillä yhteisestä kirjastojärjestelmästä huolimatta pääkaupunkiseudun kirjastojen henkilöstöhallinto on jokaisen kaupungin oma asia. Yleinen nyrkkisääntö on ottaa yhteyttä kunkin kaupunginkirjaston ns. henkilöstöjohtajaan tai sellaisen puuttuessa suurten kirjastoyksiköiden johtajiin. Heillä on normaalisti paras tieto siitä, mikä on oppisopimuskuvio kyseisessä kaupungissa kysymyshetkellä (se muuttuu koko ajan) ja miten kannattaa edetä. En tunne tieteellisten kirjastojen käytäntöjä, mutta uskoisin em. nyrkkisäännön pätevän myös sillä puolella. Siihen kannattaa varautua, että oppisopimustilanne voi olla myös hyvin huono eli ettei minkäänlaista hakua ole päällä. Mutta asian saa selville vain...
Olen suorittanut datanomin tutkinnon ja valmistunut 2005. Sen lisäksi olen työskennellyt 5 kk kirjastossa työelämävalmennuksessa. Minua kiinnostaisi tietää,… 1352 Oppisopimuskoulutuksessa opiskelu tapahtuu nimenomaan työssä oppien, ei kirjoista lukien. Työssä oppimista on noin 80 % ja teoriaopiskelua noin 20 %. Joissain oppisopimuskoulutuksissa ei käytetä lainkaan oppikirjoja. Oulussa Oulun seudun ammattiopisto OSAO järjestä oppisopimuskoulutusta kaikilla aloilla http://www.osao.fi/oppisopimus/ . Ensin pitää hakea itselleen työpaikka ja sitten keskustella työnantajan kanssa. Jos olet kiinnostunut muuten lukemaan kirjastoalan oppikirjoja, voit tutkia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmaa http://www.oamk.fi/opiskelijalle/rakenne/opinto-opas/koulutusohjelmat/?… . Kurssikoodia klikkaamalla saat kustakin kurssista lisätietoja ja...
Tiedustelisin kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettavan palkan suuruutta Espoossa sekä Helsingissä. Vantaalla se tietääkseni on noin 1400… 1937 KVTES:n mukaan kirjastovirkailijalle maksettava palkka on (noin) 1700 euroa. Kunta-alalla käytettävä epäpätevyysalennus on viidestä kymmeneen prosenttiin, Espoossa käytössä on ollut tuo viisi prosenttia, eli koulutusaikana palkka olisi noin 1600 euroa. Viimeisimmissä Espoossa yleisessä haussa olleissa virkailijan paikoissa hakijoita on ollut noin 50 paikkaa kohden. Hakijoita on paljon ja vaikka väkeä jää eläkkeelle, heikon taloudellisen tilanteen takia niihin on tällä hetkellä vaikea saada täyttölupia. Joten kovin helppoa työllistyminen ei tule olemaan.
Minkälainen koulutus vaaditaan kirjastoautonkuljettajalta? Onko muita vaatimuksia? 1393 Pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Joissakin kunnissa vaaditaan pelkästään C-luokan ajokortti ja joissakin pitää olla myös kirjastovirkailijan pätevyys. Lappeenrannassa on kirjastovirkailija-kuljettaja sekä varalla kirjastoautonkuljettaja ilman kirjastoalan koulutusta. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan, ja voi vaihdella tehtävän vaativuudesta ja työkokemuksesta riippuen. KVTES:n kirjastovirkailijan peruspalkka 1640,53 euroa. Kirjastoalan koulutuksesta yleensä löydät tietoa Kirjastot.fi-sivuilta: http://www.kirjastot.fi/fi-FI...piskelu/ Kirjastoalan koulutusvaatimuksista: http://www.minedu.fi/OPM/Kirj...?lang=fi Varsinaisesti alan koulutusta ei ole Lappeenrannassa, mutta oppisopimuksellakin voi...
Haluaisin tietää pystyykö kirjastoalaa opiskelemaan oppisopimuksella? 1460 Ainakin Keravan ammattiopistossa voi opiskella kirjastoalaa oppisopimuksella. Lisätietoja saat täältä: http://www.keuda.fi/portal/ Työministeriö on koonnut paketin kirjastoalan koulutusmahdollisuuksista. Sieltä löytyy tietoa myös oppisopimuskoulutuksesta. Sen löydät täältä: http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/01_tyovoimapalvelut/06_koulutus_ja_a… Tervetuloa kirjastoalalle!
Kysyisin informaatio- ja kirjastoalan ammattitutkinnosta, jonka voi suorittaa oppisopimuksena. Onko kirjastoalalle työllistynyt väkeä tätä kautta? 1285 Kirjastoalan oppisopimuskoulutusta antaa ainakin Keravan ammattiopisto. Lista kirjastoalan koulutusta antavista oppilaitoksista löytyy esim. kirjastot.fi -sivustolta, josta saat muutenkin tietoa alan opinnoista, sekä opetusministeriön sivuilta: http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu/ http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kirjastot/perustietoa/kmka.html#muu%… Tilastotietoa oppisopimuskoulutettavien työllisyystilanteesta ei löytyne helposti, asia on sen verran uusi. Turun kaupunginkirjastossa on vuosittain 1-3 oppisopimusopiskelijaa, jotka valitaan työvoimatoimiston kanssa erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Mikäli olet työtön työnhakija, sinunkin kannattaa tässä asiassa kääntyä työvoimatoimiston puoleen. Heillä voi myös olla...
Voiko kirjastoapulaiseksi tulla oppisopimuskoulutuksen kautta? 1550 Kirjastoapulaiseksi ei enää valmistuta lainkaan. Sen sijaan voit opiskella kirjastovirkailijaksi,tradenomiksi tai kirjastonhoitajaksi. Kirjastovirkailijaksi voi valmistua oppisopimuksen kautta. Opiskelu koostuu silloin yhdistetystä työssäoppimisesta ( n. 80 % ) ja teoriaopetuksesta ( n. 20 %) jossain ammattioppilaitoksessa. Esim. Keravalla ja Valkeakoskella on tämä mahdollisuus. Opiskelua varten tarvitset ensin työpaikan,joka on valmis ottamaan sinut ops-työsuhteeseen. Tämä paikka sinun on hankittava itse.
Mitä suomenkielistä kirjallisuutta löytyy työvalmennukseen, työpaikkakouluttajakoulutukseen? Mitä suomenkielisiä artikkeleita löytyy… 1706 Aiheeseen liittyviä kirjoja ovat Cronhjorth, Ritva: Työpaikkakouluttajan opintoaineisto. Opetushallitus, 1998, Työpaikkakouluttajan koulutusohjelma. Opetushallitus, 1998, Räsänen, Juhani: Työvalmennus: opetus ja oppiminen käännekohdassa. 1994, Lepistö, Irma: Työpaikkakouluttajan käsikirja. 2000, Ruohotie, Pekka: Työssä oppiminen: oppilaitosten ja työelämän roolimuutos. 1998. Työpaikkakouluttajan opas, jonka Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö kustantaa, ei ole vielä ilmestynyt. Aleksi ja Arto -tietokannoista löytyi joitakin artikkeliviitteitä. Kangas, Pirkko: Opettajien ja työpaikkatyöpaikkakouluttajien yhteistyö kannustaa opiskelijoita. Opettajan ja työpaikkakouluttajan yhteistyö ammatillisen opiskelijan oppimisen tukemiseksi....