oppimisympäristö

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Opetushallitus julkaisi muutama vuosi sitten oppimisympäristöjä käsittelevän teoksen suomeksi ja englanniksi. Siinä oli monta tekijää. Mikähän teos onkaan, kun… 885 18.2.2011 Kyseessä on todennäköisesti teos Oppimista tukevat ympäristöt - Johdatus oppimisympäristöajatteluun (2007). Opetushallituksen julkaisu ilmestyi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Millaista aineistoa on olemassa seuraavasta teemasta: tila sosiaalisessa toiminnassa tai oppimista edistävä tila? Haen materiaalia koulu- ja kirjastotilojen… 2321 2.12.2004 Tässä olisi lista kirjoista, jotka kertovat koulukirjastoista sekä kouluista ja kirjastoista tiloina, siitä millaisia ne ovat mm. oppimisympäristöinä: KOULUKIRJASTOISTA YM.: 1) Koulukirjasto tilana, toim. Liisa Niinikangas (BTJ Kirjastopalvelu, 2002) mm. koulukirjastoista, kirjastorakennuksista, tiloista, suunnittelusta, arkkitehtuurista 2) Koulu kirjastossa: kirjasto oppimisympäristönä , toim. Liisa Niinikangas, toim. (BTJ Kirjastopalvelu, 2000) mm. koulukirjastoista, oppimisympäristöstä, kouluista, yleisistä kirjastoista 3) Kirjasto koulussa: opas uuteen koulu- ja oppilaitoskirjastoon, toim. Liisa Niinikangas (BTJ Kirjastopalvelu, 1999) mm. koulukirjastoista, kehittämisestä, yleisistä kirjastoista, kouluista 4) Tutkiva oppiminen...
Tarvitsen tietoa oppimisympäristöstä....ja tarkemmin sanottuna siitä miten opettaja vaikuttaa oppimisympäristössä oppilaaseen.mitkä teokset tästä kertovat… 704 23.9.2002 Erilaisista oppijoista ja oppimisympäristöistä on kirjoitettu niin paljon teoksia, että on vaikea arvioida mitkä niistä ovat kannaltasi relevantteja, varsinkin kun et sen tarkemmin määrittele minkä ikäisistä oppijoista tai millaisesta oppimisympäristöstä on kysymys. Listan erilaisia oppimisympäristöjä käsittelevistä kirjallisuusviitteistä saat kirjaston kokoelmatietokannasta http://kirjasto.lahti.fi/riimi/zgate.dll? valitsemalla pudotusvalikosta hakuehdoksi "asiasana" ja kirjoittamalla hakusanaksi "oppimisympäristö". Haun tuloksena saat 64 viitettä. Erilaisia hakusanoja ja niiden yhdistelmiä kannattaa myös kokeilla. Esim. asiasana "opettaja-oppilassuhde" tuottaa tulokseksi 11 viitettä ja sanojen "opetus" ja "vuorovaikutus" yhdistelmä 25...
Löytyisikö lehtijuttuja aiheesta:Turvallinen oppimisympäristö! 763 11.2.2002 Oletan, että tarkoitat koulun oppimisympäristöä. Tässä muutamia artikkeliviitteitä aiheesta: Opetushallitus otti kantaa turvatyöryhmän muistioon Spektri 2000 : 3, s. 40-41 Koppinen, Marja-Leena: Sisäinen turvallisuus - oppimisen perusta Ryhmätyö 1995 : 1 ; s. 9-14 Linnakylä, Pirjo: Oppilaiden profiloituminen kouluviihtyvyyden arvioinnissa Kasvatus 1997 : 2, s. 112-127, 201 Leppänen, Maija: Suullista ilmaisua turvallisessa ympäristössä Virke 2001 : 2, s. 12-13 Laaksola, Hannu: Kunnilla vastuu koulun turvallisuudesta Opettaja 2000 : 38, s. 12-13 Ängeslevä, Minna: Silmät ja sydän auki Opettaja 2001 : 3, s. 8-12 Gerkman-Kemppainen, Kristiina: Turvaa elämysten voimalla Torniossa Opettaja 1999 : 23, s. 36 Ängeslevä, Minna: Vastuu on harkintaa...