oppilaat

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko olemassa suomenkielistä kirjaa, jossa kerrottaisiin kattavasti yhdysvaltalaisesta rti-menetelmästä (rti=response to intervention)? Näkökulmina arvioinnin… 737 27.5.2014 RTI-menetelmää kutsutaan ilmeisesti Suomessa kolmiportaiseksi tueksi. Asiasta näyttäisi löytyvän yksi teos vuodelta 2012 Kaikille kelpo koulu : kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Teos löytyy Riihimäen kirjaston kokoelmista, voit varata sen joko RATAMO-verkkokirjaston kautta tai soittaa kirjastoon aukioloaikana.
Onko jossain kirjastossa Sortavalan Seminaarin oppilasmatrikkeleja? 2454 25.10.2012 Turun kaupunginkirjastosta löytyy kaksi kirjaa koskien aihetta. Ensimmäinen kirja on ”Sortavalan seminaari 1880-1940” (1940) ja toinen kirja on ”Sortavalan–Itä-Suomen seminaari 1940-1950 (1880-1950)” (1950). Molemmista kirjoista löytyy oppilasmatrikkeli ja opettajamatrikkeli. Kirjassa ”Sortavalan seminaari 1880-1940” oppilasmatrikkelin osuus on s. 217-717. Kirjojen saatavuus löytyy Vaskista: https://www.vaskikirjastot.fi/web/arena/welcome
Onko kukaan kasannut lukukirjalistaa, joka olisi kohdistettu erityisluokkien oppilaille? Siis kirjavinkkausta erityisluokille. 1283 26.9.2012 Joidenkin kirjastojen sivuilta löytyy kirjalistoja erityisluokkien oppilaille. Jyväskylän kaupunginkirjastolla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kirjasto/lukudiplomi/ohjeet.htm on erityisoppilaille kaksi lukulistaa: 1-3-luokkalaisten kirjalista, 4-6-luokkalaisten lista sekä lukudiplomikirjoihin liittyvät tehtävät. Myös Äänekosken kirjaston sivuilla osoitteessa http://www.aanekoski.fi/files/kirjasto/eluku.pdf löytyy "Erityisluokkien diplomilista". Porin kaupunginkirjaston sivuilta osoitteessa http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/lapsetj… löytyy "kirjalista erilaisille oppijoille (selkokirjoja)". Helsingin kaupunginkirjasto on listannut omasta kokoelmastaan selkokielellä julkaistuja kirjoja lapsille ja nuorille...
Haluan kysyä opettajan oikeudesta arvostella opettamansa aineen opiskelijoiden arvosanat. Mikä pykälä antaa tämän tiedon? 1271 16.5.2012 Hei! Perusopetuslaki 21.8.1998/628 ja perusopetusasetus 20.11.1998/852 säätävät opettajan oikeudet arvioida oppilaan arvosanat. Täsmälliset pykälät löytyvät Finlex-säädöstietopankista: Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 Perusopetusasetus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852 Muita oppilaitoksia koskevat lait löytyvät Finlex-säädöstietopankista hakusanalla esim. ammattikorkeakoululaki, yliopistolaki tms.
Tarvitsisin seuraavia tilastotietoja vuodelta 1945 ja/tai 1951 - Suomen väestömäärä - Syntyneiden määrä vuonna 1945 - Helsingin asukasluku - Helsingissä… 4106 10.3.2011 Hei, Suomen väkiluku oli 31.12.1945: 3.778. 890 ja 31.12.1951: 4.064.727. Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, Taulukot, Tietokantataulukot http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/index.html. Tieto löytyy verkosta. Vuonna 1945 syntyi 95.758 lasta. Lähde: Tilastokeskus, Syntyneet, Taulukot, Tietokantataulukot http://tilastokeskus.fi/til/synt/index.html Tieto löytyy verkosta. Helsingin asukasluku (henkikirjoitettu) oli 1.1.1945 276.277 ja 1.1.1951 372.301 Lähde: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1952 ja 2009 Tieto ei löydy verkosta. Helsingissä oli kansakoulunoppilaita ensimmäisellä vuosiluokalla lukuvuonna 1951/52 5.576 Lähde: Suomen virallinen tilasto X: 74, Kansanopetustilasto : kansankoululaitos lukuvuonna 1951-52 Tieto ei löydy...
Osaisiko joku antaa vastauksen, onko vhs- tai dvd-aineistoa lainattavaksi jostain kirjastosta koskien tunteita ja itsehillintää ja tarkemmin aggressiivisen… 856 7.12.2010 Kirjastoista ei löydy aiheeseen liittyviä vhs- tai dvd-videoita. Opetushallituksen sivuilla esitellään aihetta jonkin verran sivuavaa videota: Joka mokaa, ottaa vastuun, http://verkkokauppa.oph.fi/9789521339561 . YLE:n Opettaja-tv:n ohjelmia voi katsoa suoraan netistä. Olisiko siellä aggressiivisen oppilaan rauhoittamiseen ja opettajan itsehillintään liittyvvä materiaalia? Ks. http://opettajatv.yle.fi/tvohjelmat_lista .
Miten lapset ja nuoret viihtyvät koulussa Suomessa (verrattuna muihin länsimaihin)? Mitkä tekijät vaikuttavat eniten viihtyvyyteen? 1311 25.11.2009 Oheisesta julkaisusta löytynee vastaus kysymykseen: Kämppi, Katariina Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys : WHO-koululaistutkimuksen trendejä 1994 - 2006 / Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg, Lasse Kannas Helsinki : Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto, 2008 Tässä on linkki verkosta löytyvään pdf-tiedostoon: http://www.oph.fi/julkaisut/2008/peruskoulun_5_7_ja_9_luokan_oppilaiden… Julkaisua on myös mahdollista saada OPH:n tietopalvelusta, yhteystiedot alla: Opetushallituksen kirjasto ja tietopalvelu PL 380, 00531 Helsinki (Hakaniemenranta 6) 09 - 040 348 7243 sähköposti: kirjasto(at)oph.fi
Mistä löytyy ohjeet miten alakoulun (luokat 1-6) opettajan täytyy arkistoida kokeet, todistukset ja muut materiaalit? Esim. opetusministeriö onko ohjeistanut… 3496 14.5.2009 Opetushallituksesta kerrottin, että asiaa ei ole säädelty tai ohjeistettu valtakunnallisesti opetushallinnon puolelta, vaan kyse on kuntien arkistointimääräyksistä ja -ohjeista. Kyseeseen tulee lähinnä todistukset. Arkistointia yleisesti säätelee arkistolaki ja -asetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19821012 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan todistuksista: "Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen." http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,17627,1558...