opinnot

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kysyisin kirjastonhoitajien työllistymismahdollisuuksista. Minua kiinnostaa kovasti kirjastoala, mutta esimerkiksi TE-keskusten tilastojen mukaan… 478 27.7.2018 Kirjastoalan korkeakoulutusta edellyttäviä työtehtäviä kuvaa mielestäni oivasti monitahoisuus ja jopa monialaisuus. Niin kuin hyvin varmasti tiedätkin, perinteiset mielikuvat kirjastotyöstä eivät enää päde. Nykyisin painotetaan medialukutaitoja, digiosaamista, esiintymis- ja asiakaspalvelutaitoja, monipuolista kielitaitoa ja kykyä avata aineistoja ja tuoda kirjaston kokoelmia monipuolisesti esille. Yleiset kirjastot ja korkeakoulukirjastot poikkeavat työnkuvaltaan paljonkin, mutta etenkin yleisissä kirjastoissa asiakaspalvelutaidot ja kyky kohdata monenlaisia, usein monitarpeisiakin asiakkaita korostuu. Harjoittelut ovat portti työhön, mutta vakinainen työpaikka on usein pitkänkin polun päässä. Usein harjoittelujaksolla taitonsa hyvin...
Minulla on korkeakoulututkinto ja siihen sisältyy 25 op informaatiotutkimuksen opintoja. Jos suoritan Avoimessa yliopistossa 35 op eli aineopinnot, onko… 944 5.6.2014 Mikäli olet suorittanut 60 opintopisteen verran informaatiotutkimuksen opintoja (joko tutkintosi osana tai sen lisäksi), sinulla on pätevyys kirjastoalalle ja voit hakea esimerkiksi kirjastonhoitajan tehtäviin. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130406
Haluaisin opiskella oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa kirjastonhoitajaksi. Olen suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, ja opiskellut muun muassa… 1231 30.12.2013 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät kirjastossa tavallisesti kirjastonhoitajan tms. nimekkeellä. Kunnan kirjasto- ja tietopalveluista vastaavalta henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Asetuksella nro 513/13.6.2001 säädettiin, että kirjastolaitoksesta vastaavalla voi ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi olla myös ammattikorkeakoulussa suoritetut ammatilliset vähintään 35 opintoviikon mukaiset opinnot: http://www.minedu.fi/OPM/Kirj...?lang=fi Hyvä kooste korkeakoulutason koulutuksesta löytyy: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/...
Saako kirjastoalan ammattikoulussa suoritettuja opintoja hyväksiluettua alan amk koulutuksessa? 766 9.1.2012 Kirjastoalan toisen asteen (merkonomi) opintoja ei voida hyväksilukea alan ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-opinnot ovat korkeakouluopintoja, joten niihin voidaan hyväksilukea vain aiempia ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja, sekä joissakin tapauksissa myös avoimessa AMK:ssa tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Kirjastoalan ammatillisissa ja ammattikorkeakouluopinnoissa on väistämättä jonkin verran päällekkäisyyttä, jolloin aiemmat opinnot varmasti auttavat AMK-opintojen suorittamista vaikka niitä ei saisikaan suoraan korvattua. Ammattikorkeakouluopinnoista kannattaa tiedustella suoraan siitä oppilaitoksesta, jossa olet kiinnostunut opiskelemaan.
Olen suorittanut viestintätieteissä kandidaatintutkinnon. Mitä opintoja minun pitäisi suorittaa lisäksi, jotta voisin hakea töihin kunnalliseen kirjastoon? 910 24.11.2011 Yleisissä kirjastoissa työskentelee eri tavoin koulutettuja henkilöitä, esim. kirjastonhoitajia ja kirjastovirkailijoita. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään kirjastolaissa ja -asetuksessa. Kirjastonhoitajan pätevyyteen korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Sinun tapauksessasi kirjastonhoitajan pätevyyteen riittäisi, että suorittaisit edellä mainitut opinnot. Joihinkin kirjastonhoitajan virkoihin/toimiin voidaan vaatia ylempi korkeakoulututkinto. Listätietoja pätevyysvaatimuksista ja koulutusmahdollisuuksista saat Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/...
Missä voi opiskella kielenkääntämistä (toisin sanoin suomentamista, erityisesti kirjojen)? Kuinka kauan opinnot kestävät ja voiko sitä mitenkään tehdä… 748 7.9.2011 Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilta löytyvät tiedot koulutusyksiköistä http://www.sktl.fi/kaantaminen_ja_tulkkaus/alalle-toihin/opiskelu/koulu… . Toimiston yhteystiedot http://www.sktl.fi/liitto/hallinto_ja_organisaatio/toimisto/ . Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla kannattaa tutustua Ammattinettiin http://www.ammattinetti.fi/web/guest/ammatit?p_p_id=akysearchammatti_IN… . Opiskelu Avoimessa yliopistossa on myös mahdollista http://www.avoinyliopisto.fi/ . Sieltä löytyvät myös oppiaineittaiset tiedot http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/opetusoppiaineittain#treeBrowser_306… .
Olen filosofian maisteri ja pääaineenani on ollut taidehistoria. Tahtoisin kirjastotädiksi pääkaupunkiseudulle, jonne olen muuttamassa tulevana syksynä. … 1710 15.2.2011 Kirjastot.fi-sivustolle on koottu perusteellinen tietopaketti kirjastoalan eri koulutusmahdollisuuksista ja pätevyysvaatimuksista: http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastoala/opiskelu/ Helsingin avoimessa yliopistossa on alkanut tästä keväästä kevääseen 2012 jatkuva Informaatiotutkimuksen perusopinnot (25 op) -kurssitus. Seuraavasta opintojaksosta ei ainakaan vielä ollut tietoa. http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StudyU… Helsingin seudun kesäyliopiston opinto-ohjelma selviää maaliskuun lopulla: http://www.kesayliopistohki.fi/# Tällä hetkellä ei siis löydy tietoa syksyllä pääkaupunkiseudulla alkavasta kirjastoalan korkeakoulutason opiskelumahdollisuuksista. Kannattaa kuitenkin seurata Avoimen yliopiston ja...
Miksi kuolemansyyntutkijaa kutsutaan virallisesti? Ja mitä reittiä tähän ammattiin pääsee, jos on lukion kautta menossa? 4934 10.2.2010 Kuolemansyyntutkijalla tarkoittanet joko oikeuslääkäriä tai patologia. Nämä sekoitetaan usein toisiinsa, mutta toimenkuvat ovat kuitenkin erilaiset. Patologi suorittaa ruumiinavauksia (kuolinsyy, mahdolliset sairaudet) sekä tutkii kudos- ja solunäytteitä. Lisätietoja patologin työstä löytyy esim. Kuopion yliopiston sivuilta: http://www.uku.fi/patol/ Oikeuslääkärin työnkuva liittyy enemmän rikoksien tutkintaan (oikeuslääketieteelliset avaukset). Oikeuslääketieteestä lisää esim. Helsingin yliopiston sivuilta: http://www.oll.helsinki.fi/index.htm Patologi ja oikeuslääkäri ovat erikoislääkäreitä, jotka ovat suorittaneet lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (6 vuotta) sekä erikoislääkärin erikoistumisopinnot (n. 5 v.). Erikoistuminen tapahtuu...
Mikä on oikea ammattinimi ja lyhenne audiovisuaalisen ja multimediaviestinnän ammattitutkinnon suorittaneelle? 873 23.2.2007 Kulttuurialan ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu media-assistentti jolla on toisen asteen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Katso lisää http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/opetusohjelma…
Olen valmistunut tradenomiksi ja haluaisin vielä suorittaa 20 ov:n laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Onko näitä opintoja… 1199 21.3.2005 Suosittelemme tutustumista Opetusministeriön nettisivuihin. Linkistä: http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kirjastot/perustietoa/kmka.html voit valita Koulutuksen hankinta ja kelpoisuus -linkin ja samasta linkkilistasta löydät myös koulutusta antavat tahot. Koska sinulla on jo tradenomin tutkinto, kannattaisi harkita 35 ov:n kirjasto-opintoja. Silloin voisit hakea aikanaan osaan kirjastonhoitajan paikkoja. Osaan edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja 35 ov kirjasto-opintoja. 20 ov yhdistetään yleensä kirjastovirkailijan tehtäviin. Opetusministeriön sivuilta löytyy linkit myös ammattitutkintoon opetusta antaviin oppilaitoksiin. Niistä voi tiedustella, onko heillä nyt tulossa erikseen 20 ov:n ammattiopintokoulutusta.
Kirjastoalan täydennyskoulutus informaatikoksi Åbo Akademi, hakuajat ja - lomakkeet tai muu 2068 3.5.2004 Saat tarvitsemasi tiedot menemällä Åbo Akademin sivulle http://www.abo.fi/fak/esf/bii/studier_frames.htm napauta Vill du studera informationsförvaltning http://www.abo.fi/fak/esf/bii/studier_frames.htm Sivulla kerrotaan Åbo Akademin avoimen yliopiston opinnoista näin: "Från och med hösten 2003 kan du läsa 35 sv informationsförvaltning i en nätbaserad studiehelhet som arrangeras av Öppna universitetet i samarbete med Institutionen för allmän samhällsforskning / Informationsförvaltning." Voit kysyä tarkemmin opinnoista em. sivulla kerrotulta yhteyshenkilöltä (sivulla on yhteyshenkilön nimi ja hänen sähköpostiosoitteensa).