metodologia

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Minkälaista laadullisen tutkimuksen metodikirjallisuutta löytyisi aiheesta, miten tarkastellaan esim. interventiosta seuraavaa mahdollista muutosta, joka… 1175 9.12.2015 Helsingin yliopiston Helka-tietokannasta Löytyvät kirjat: Honkalampi, Seija: Asiakkaan kokemus alkoholin käytön mini-interventiosta (verkkojulkaisu) sekä Iso-Koivisto, Eeva: "Pois sieltä, ylös, takaisin" : ensimmäinen psykoosi kokemuksena. Niistä tai niiden lähdeviitteitä saattaisi olla apua. Myös HelMetistä löytyvä teos Anna Liisa Aho:Isän suru lapsen kuoleman jälkeen : tuki-interventio ja sen arviointi voisi olla tutustumisen arvoinen. Ennen kysytyistä kysymyksistä löytyi myös jonkinlaista tukea: http://www.kirjastot.fi/fi-fi/tietopalvelu/kysymys.aspx?ID=6d069cf6-862…
Mistä löydän suomenkielistä tietoa survey-tutkimuksesta metodina? Mitä survey tarkoittaa ja miten sitä käytetään? 2302 13.11.2002 Survey-kyselytutkimusmenetelmää käsitteleviä kirjoja: Anja Ahola: Kysymisen taito : surveylaboratorio lomaketutkimusten kehittämisessä. Tilastokeskus, 2002. ISBN 952-467-042-9 Faktajuttu : tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt / toim. Seppo Paananen, Anneli Juntto, Hannele Sauli. Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4 Survey-tutkimusmenetelmää käsitteleviä www-sivuja: Metodixin sivustossa on yleisesitys tieteellisistä tutkimusmenetelmistä: http://www.metodix.com/ Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoston julkaisemalla sivulla on kirjallisuusviitteitä sekä www-linkkejä: http://wwwedu.oulu.fi/sos/tm2/anht/surv.htm...
Olen etsinyt kirjallisuutta aiheesta: Mittarin kehittäminen (kyselylomake) ja sen ominaisuuksien testaaminen. Haen jonkinlaista perusteosta, löytyisikö… 1000 25.3.2002 Ainakin kasvatustieteen tutkimusmenetelmistä löytyy tietoa esimerkiksi seuraavista kirjoista: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2001), Lehtovaara, Maija. "...ihan hyvä juttu": pedagoginen löytöretki kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opiskeluun ja opettamiseen (1997), Burns, Robert B.: Introduction to research methods (2000) ja Aaltola, Juhani & Valli, Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 (2001). Osoitteessa http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=form2&sesid=1017071592 voit selata Turun kaupunginkirjaston aineistotietokantaa. Voit käyttää hakusanoja kyselytutkimus, tutkimusmenetelmät, metodologia, kasvatustiede ja psykologia. Voit myös käyttää hakusanaa mittarit ja katsoa löytyykö sieltä sopivaa...