lukutottumukset

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mummini ja ukkini syntyivät 1900-luvun alussa ja kuolivat 1970-luvulla. He olivat maanviljelijöitä. Heidän jäämistössään on hengellistä kirjallisuutta, sekä… 484 6.9.2017 Suomalaisten lukuharrastusta on jonkin verran tutkittu, usein kohteena ovat kuitenkin olleet voittopuolisesti nuoremmat ikäluokat ja uudemmat ajat. Tässä muutamia kirjoja, lisävinkkejä voi hakea niiden lähdeluetteloista ja kirjastojen luetteloista (esim. Helmet-sivu) käyttämällä mm. sellaisia asiasanoja kuin 'lukemistutkimus' ja 'lukutottumukset'. Niemi, Juhani Suomalaisten suosikkikirjat. - Karisto, 1997 Niemi, Juhani Populaarikirjallisuus Suomessa. - WSOY, 1975 Eskola, Katarina Suomalaiset kirjanlukijoina. - Tammi, 1979 Eskola, Katarina Lukijoiden kirjallisuus : Sinuhesta Sonja O:hon. - Tammi, 1990 Eskola, Katarina & Linko, Maaria Lukijan onni. - Tammi, 1986 Suomen kirjallisuus 8 : kirjallisuuden lajeja. - Otava, 1970 Luukkanen,...
Onko tutkittu, miten lapsi valitsee luettavakseen (kuva-)kirjan? 1950 13.2.2007 Lasten lukemistutkimuksia on tehty jonkin verran. Kuvien merkityksestä luettavan valinnassa ei sen sijaan paljon ole. Ehkä näistä olisi apua: - Kuvan katsominen ja tekstin lukeminen : kaksi tapaa saada visuaalista informaatiota : kuvan katsominen ja tekstin lukeminen teoriassa, lasten harrastuksissa ja kouluoppimisessa / Marja Vainiotalo (Turun yliopisto, lisensiaatintyö, 1993) - Kuva ja sana : kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä / Kai Mikkonen (2005) - Sadun ja sarjakuvan lukemisesta: tutkimus kolmasluokkalaisten lukemisharrastuksesta ja luetun vastaanotosta / Anna Maija Jauhiainen (1990) - What’s in the picture? : responding to illustrations in picture books / edited by Janet Evans (1998)...
Onko aikuisten lukemisesta, lukutottumuksista, lukutaidosta tai lukuharrastuksesta ja esim. niiden kehittymisestä tehty laadullista tutkimusta Suomessa (tai… 1554 25.5.2005 Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta löytyvät ainakin seuraavat teokset: Lukutaito työssä ja arjessa : aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa, 2000. Fagerström, Marja-Liisa, Aikuisten lukuharrastustutkimus (Pro gradu -työ : Turun yliopisto, kasvatustiede), 1995. Kirjastojen aineistotietokantoja ja teosten saatavuustietoja pääsee katselemaan www-osoitteessa: http://www.kirjastot.fi/ Myös artikkeliviitekannoissa Aleksissa ja Artossa on aiheeseen sopivia artikkeleita. Artosta löytyvät mm. seuraavat artikkelit: Kantele, Kalevi, Miten on suomalaisten aikuisten lukutaidon laita? Kirjastolehti 2000 : 8, s. 20. Linnakylä, Pirjo, Aikuistenkin lukutaidossa on kehittämisen varaa. Virke 2000 : 5, s. 8-12. Arinen, Pekka,...
Minulla on aavistus siitä, että kirjojen kaupallinen myynti on laskenut viime vuosikymmeninä. Mistä voisin löytää edes suuntaa antavia myyntitilastoja? 1557 4.10.2000 Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 1999, sivulta 488, löytyvät tiedot kirjojen myynnistä kirjallisuusryhmittäin vuosina1980-1998. Kustannustoimintaa ja/tai lukijoiden kirjamieltymyksiä käsittelevät esimerkiksi seuraavat teokset, eri vuosikymmeniltä: Niemi, Juhani, Suomalaisten suosikkikirjat, 1997; Vapaa-aika numeroina 2 -- Kirjojen ja lehtien lukeminen, kirjastossa käyminen/Mirja Liikkonen...et.al., 1993; Eskola, Katarina, Suomalaiset kirjanlukijoina, 1979; Stockman, Doris, Kirja Suomessa - tekijöistä lukijaan - kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen,2000; Mielihyvää kirjallisuudesta - suomalainen kirjakulttuuri tänään, 1993; Jokinen, Kimmo, ostajat, lukijat, arvioijat, tukijat - lukijoiden ja kriitikoiden kirjallisuus suuren muuton...