liikennesäännöt

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kontio Kruiser sähköskootterin kotisivuilla kerrotaan, että sillä saa ajaa siellä, missä polkupyörälläkin. Tarvitaanko tämän mahdollistamiseksi ilmoitettu maks… 213 Kevyitä sähköajoneuvoja käytetään pyöräilijän liikennesäännöillä. Ne saavat olla enintään 25 km/h kulkevia ja max. 1 kW tehoisia. Kontio Kruiserin ajoneuvoluokka on kevyt sähköajoneuvo. Lisätietoja löydät alla olevilta Traficomin sivuilta. Lähde ja lisätietoja Traficom: Sähköiset liikkumisvälineet https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/sahkoiset-liikkumisvali… Traficom: Ajoneuvoluokat https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvoluokat?toggle=K…
Kevyen liikenteen väylällä, joka on osa samaa tietä kuin ajorata, on sama polkupyörien nopeusrajoitus kuin on ajoradalla kulkevilla moottoriajoneuvoilla. Mutta… 192 Liikenneturvan neuvontapalvelusta vastattiin seuraavasti: Pyörätiellä on sama nopeusrajoitus kuin viereisellä ajoradallakin. Tai erillisellä pyörätiellä alueen yleisrajoitus. Kävelykadulla ja pihakadulla ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Kaikissa tilanteissa ajonopeus on sovitettava sellaiseksi, että pyörän hallinta säilyy ja sen voi pysäyttää tien näkyvällä osalla kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Pyöräteiden geometria on yleensä suunniteltu enimmillään (suorat osuudet) nopeuden 30 km/h mukaan. Lisäksi ennakointivelvollisuus koskee myös pyöräilijöitä: 4 § Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon...
Jalankulkijoiden oikeudet suojatiellä? Onko virallista määritelmää? 288 Liikenneturvan oppaassa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sanotaan näin: "Tien ylitys jalankulkijana:  Ylitä ajorata suojatietä pitkin, tai ali- tai ylikulkua käyttäen, jos sellainen on lähellä. Varmista, että ajoneuvot ovat riittävän kaukana tai että ne hidastavat nopeuttaan ennen kuin ylität tien. Kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Tien ylitys liikennevalot: Noudata valo-opasteita. Odota vuoroasi tien laidassa omalla puolella väylää. Huomioi muut tienkäyttäjät, älä tuki tarpeettomasti pyörätietä." Eli omalla vuorollasi voit turvallisesti ylittää ajoradan suojatien kohdalla. Takaasi kaahaavat autoilijat ovat varmaan katsoneet, että voivat ohittaa sinut turvallisesti....
Kummanko syyksi liikenneonnettomuus laitetaan,jos mietitään risteysalue ja ollaan kääntymässä pikkutieltä kantatielle ja minulla on kolmio. Käännyn kantatielle… 1723 Tällaisen kuvitteelisen tilanteen erotuomarointi on aina haasteellista. En haluaisi olla tuomari. Löysin netistä lakitoimiston, joka kertoo sivuillaa väistämisvelvollisuudesta seuraavaa: "Samanarvoisten liikenneväylien risteyksessä on kuljettajan väistettävä samanaikaisesti häntä oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Jos toinen ajoneuvo on jo näköpiirissä oikealla, on risteysalueelle ajaminen sallittu vain siinä tapauksessa, että kyseinen ajoneuvo on vielä sen verran kaukana, että normaalitapauksessa sallitulla nopeudella ehtii rauhallisesti ylittää risteyksen häiritsemättä ollenkaan oikealta tulevan kulkua. Muussa tapauksessa on jäätävä odottamaan suojatien tai vastaavan taakse ja annettava tietä oikealta tulevalle, jotta tämä voi ensin ylittää...
Onko laillista keulia polkupyörällä autotiellä? 2528 Tieliikennelaki 3 §: "Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä." Lakia tulkitsee poliisi ja viimekädessä tuomioistuin. Liikenneturva on tässä asiantuntijaorganisaatio. Kysymyksen heille voi lähettää sivulla https://www.liikenneturva.fi/fi/kysymykset-ja-vastaukset
Saako yksisuuntaista autotietä ajaa pyörällä 'väärään suuntaan', jos pyörätietä ei ole? Onko tästä olemassa jotakin lakia tai vastaavaa? 2340 Ei voi. Ohessa esimerkkinä Oulun kaupungin teknisen keskuksen pyöräilyyn liittyviä liikennemerkkejä: Yksisuuntainen tie: liikennemerkki osoittaa sallitun liikkumissuunnan kaikille ajoneuvoryhmille, autoilijoille ja pyöräilijöille. http://www.ouka.fi/tekninen/pyoratieopas/liikennemerkit.htm Tieliikenneasetuksen mukaan (TLA 19 §): "Merkki 551. Merkillä osoitetaan tie, jolla on yksisuuntainen ajoneuvoliikenne. Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti." http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182?search%5Btype%5D=pi…
Löytyisikö kirjastosta espanjan kielellä jotain opusta liikennesäännöistä tms. joka auttaisi espanjankielistä valmistautumaan autokoulun teoriakokeeseen? 1161 Suomessa kuljettajantutkintojen järjestämisestä vastaa Ajoneuvohallintokeskus. Heiltä kannattaa kysyä aineistoista kokeeseen, yhteystiedot http://www.ake.fi/AKE/Yhteystiedot Suomen Autokoululiittolla tai yksittäisillä autokouluilla voi olla materiaalia myös espanjaksi. http://www.autokoululiitto.fi Helmet-kirjastoista ei löydy ajo-opetusmateriaalia espanjaksi. Englanninkielinen kirja Helmet-hausta löytyy: Driving school manual http://www.helmet.fi/record=b1882980~S9*fin Liikenneturvan kirjastosta ei myöskään löydy ajo-opetusmateriaalia espanjaksi. He kehoittivat ottamaan yhteyttä Ajoneuvohallintokeskukseen. Valitettavasti Finlex-säädöstietopankista ei löydy tieliikennelakia tai -asetusta käännettynä. http://www.finlex.fi/fi/laki/...