lasten kehitys

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miten hyvin korvikkeet korvaavat aidon äidinmaidon? 485 20.8.2019 Ruokaviraston sivuilla kerrotaan, että äidinmaidonkorvikkeen tulisi jäljitellä äidinmaidon ravintoainekoostumusta mahdollisimman tarkasti. Näin ollen äidinmaidossa ja äidinmaidonkorvikkeessa ei pitäisi ravitsemuksellisesti olla suuria eroja. Äidinmaidonkorvikkeiden koostumuksesta on myös säädetty laissa.   Äidinmaidon koostumukseen vaikuttaa äidin ruokavalio. Terveyskirjastossa julkaistun artikkelin mukaan äidinmaidossa on kuitenkin luonnostaan monia, lapsen vastustuskykyä tukevia aineita, jotka voivat suojata esimerkiksi tulehdussairauksilta. Lisäksi artikkelissa mainitaan, että imetyksellä on paitsi ravitsemuksellisia myös psykologisia etuja, kuten äidin ja lapsen välisen kiintymyssuhteen kehittyminen.   Lähteet: https://www....
Mitä tutkimuksia / teoksia olisi hyvä tuntea, jos yrittää selvittää lukemisen merkitystä lasten vanhemmille? Erityisesti kiinnostaa uusin tieto, jota voisi… 728 10.2.2015 Mikkelin kaupunginkirjaston kokoelmasta löytyvät mm. nämä kirjat, joiden aiheena on lukemisen vaikutus lasten kehitykseen: Laulajainen, Leena, Sanan taika (2009), 141 s. Kirjassa käsitellään mm. lastenkirjallisuuden, erityisesti satujen, merkitystä lapsen lukutaidon, tunne-elämän ja kokonaispersoonallisuuden kehityksessä. Karvonen, Pirkko, Yhdessä : leiki, liiku ja lue lapsesi kanssa (2009), 61 s. Opaskirja on suunnattu vanhemmuuden tueksi etenkin niille perheille, joiden lapsilla on suurempi riski oppimisvaikeuksiin myöhemmällä iällä. Opaskirjan tarkoituksena on tarjota käytännön vinkkejä ja esimerkkejä tukemaan lapsen kokonaiskehitystä erityisesti kielen ja motoriikan osa-alueilla. Karvonen, Pirkko, Tarinan kertojat : iloa ja leikkiä...
Tarvitsen tietoa lapsen 3-vuotiaasta ylöspäin psykologisesta kehityksestä, mukaanlukien aivojen kehitys ja sosiaalisten taitojen kehitys. Mistä kirjoista… 1214 27.12.2012 Ohessa joitakin ehdotuksia suomeksi ja englanniksi: Keltikangas-Järvinen, Liisa: Pienen lapsen sosiaalisuus Keltikangas-Järvinen, Liisa: Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot Pulkkinen, Lea: Mukavaa yhdessä: sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys Koskiniemi, Marjaleena: Lapsen neurologinen kehitys ja tutkiminen Laurinsalo, Veli: Lapsen sensomotorinen kehitys ja oppimisvalmiudet Brazelton, T. Berry: Käännekohtia: lapsen kehitys vauvasta kouluikään Alfven - Hofsten: Uhmakirja Keenan, Thomas: An introduction to child development Aamodt, Sandra: Welcome to your child's brain Goswami, Usha: Cognitive development : the learning brain Jari Sinkkosen kirjat Lisää kirjoja voi etsiä helmet-verkkokirjastosta www.helmet.fi, kun laittaa...
Mitä kirjoja suosittelette, kun aiheena olisi vauvan ja lapsen kehitys? Pienen vauvan äitinä haluaisin lukea "kansantajuista" tekstiä siitä, miten vauva… 5931 24.10.2012 Lasten kehitys –hakusanalla löytää varmasti Helmet-hausta parhaat lähteet aiheestasi.Tuloksena on useamman sadan kirjan ja muun materiaalin luettelo, jota voi jonkin verran karsia esim. kielen mukaan. Alla on joitakin yleisluonteisia kirjoja, joista toivottavasti on sinulle iloa ja hyötyä: - Mitä jokaisen äidin täytyy tietää lapsensa ensimmäisestä ikävuodesta / [Penny Preston (2010) - Lasten kanssa : ensimmäinen vuosi / Katerina Janouch (2010) - Kotineuvola : terveys syntymästä kouluikään / Elina Hermanson (2012) - From birth to sixteen : children's health, social, emotional, and linguistic development / Helen Cowie (2012) - Vauva : ihmeellinen tarina elämän kahdesta ensimmäisestä vuodesta / Desmond Morris (2008) Mannerheimin...
Haluaisin löytää kirjan vauvan psykologisista kehitysvaiheista ja niitten tukemisesta. Kirja saa olla myös asiantuntijoille kirjoitettu mutta suomenkielinen ja… 957 14.9.2010 Parhaiten tehtäväksiantoa vastaava kirja taitaa löytyä 70-luvulta: Jaroslav Kochin kirja Onnellinen lapsi : vauvaikäisen kotikasvatus (Gummerus 1977) Muita aihetta käsitteleviä ovat esimerkiksi Rödstam, Monica: Lapsen kehitys 0-3 vuotta. Otava 1993 Sinkkonen, Jari: Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. WSOY 2008 Saatavuustiedot voi tarkistaa HelMet-aineistotietokannasta www.helmet.fi
Aiheena on eroahdistuksen/äidistä eron/äidin kuoleman vaikutus lapsen kielenkehitykseen. Haluisin löytää materiaalia lapsen kielenkehityksestä yleisesti,… 2841 17.7.2009 Pikaisen tiedonhaun tuloksena voitaneen päätellä, että kotimaisista kirjastoista löytyy paljon aineistoa lapsen kiellisestä kehityksestä ja varhaisen vuorovaikutuksen tai äiti-lapsisuhteen vaikutuksesta kielelliseen kehitykseen. Avioeroista löytyy tutkimuksia niin psykologisesta kuin sosiaalisen kehityksenkin näkökulmasta, mutta poikkitieteellisiä tutkimuksia on vaikeampi löytää. Suosittelen henkilökohtaista käyntiä oppilaitoksesi kirjastossa tai opettajasi/ohjaajasi vastaanotolla. Parhaiten kirjoja saa yliopistokirjastoista (mahdollisesti kaukolainoina muista kaupungeista). Joitakin opinnäytetöitä, lähinnä pro graduja mutta myös uudempia väitöskirjoja saattaa löytyä myös sähköisessä muodossa, jolloin ne saa luettavaksi/tulostettavaksi...
Haluaisin lukea jotain lapsen leikin psykologisesta ymmärtämisestä. Saa olla maallikoille kirjoitettu mutta saa sisältää myös ammattilastekstiä. Voitteko… 3923 30.1.2009 Ohessa on pitkähkö lista aiheeseen liittyvää materiaalia. Kuten huomaat, osa kirjoista on hieman vanhempaa. Toivottavasti näistä löytyy sopivaa aineistoa. Riihonen, Eeva Lapsi ja lelu / Eeva Riihonen ; piirrokset: Maria Munsterhjelm-Linko Helsinki : Tammi, 1991 Isbn: 951-30-9827-3 (sid.) Sinkkonen, Jari Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun / Jari Sinkkonen 2. p. 2008 Isbn: 978-951-0-33883-4 (sid.) Helenius, Aili Leikin kehitys varhaislapsuudessa Helsinki : Kirjayhtymä, 1993 Isbn: 951-26-3695-6 (nid.) Dannecker, Elke Vahvoja leikkejä vahvoille lapsille : itsetuntoa vahvistavia leikkejä Isbn: 951-627-468-4 (nid.) Hintikka, Maija Leikistä totta : omaehtoisen leikin merkitys / Maija Hintikka, Aili Helenius,Leena Vähänen Helsinki : Tammi, 2004...
Etsin Keijo Tahkokallion tutkimusta tv:n vaikutuksesta lapsen aivojen kehittymiseen. Siitä puhutaan hyvin usein kasvatuskirjallisuudessa ja lehdissä, mutta en… 1253 27.12.2008 Keijo Tahkokallio puuttuu useassakin kirjoituksessaan televisioon ja sen vaikutuksiin lapsen kehityksen kannalta, mutta yhtä kaikenkattavaa tutkimusta tästä tematiikasta en onnistunut hänen tuotannostaan löytämään. Tahkokallion ajattelu pohjautuu vahvasti Neil Postmanin teokseen The disappearance of childhood (1982), jossa Postman pyrkii kuvaamaan television vaikutusta lapsiin; Tahkokallio viittaa toistuvasti tähän tutkimukseen. Esimerkiksi kirjassa Mitä tehdä levottomille lapsille (WSOY 2003) Tahkokallio pohdiskelee televisiokysymystä Postmanin innoittamana otsikon "Kuvaruudun ihmeet" alla. Television vaikutusta tarkastellaan myös Tahkokallion kirjassa Kotipesän lämpöä etsimässä : kirja vanhemmuudesta, rakkaudesta ja rajoista (WSOY 2001...
Tarvitsisin tuoreimmat teokset/tutkimustulokset koskien lapsen kasvua, kehitystä ja päiväunien (unen) tarvetta. 1070 28.3.2006 Lapsen kasvusta ja kehityksestä on kirjoitettu valtavasti. Tutkimustietoa saat esim. yliopistotietokanta Lindan kautta (http://linda.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=loc…). Kirjoita ruutuun lasten kehitys, valitse hakutyypiksi asiasana. Tuloksena on yli 1600 viitettä, mutta voit lajitella tuloksen näyttämään uusimmat ensin. Uusimpien joukossa ovat esim. -Lapsuus: erityinen elämänvaihe / Marika Vilen… [et al.] (2006) -Berk, Laura E., Child development (2006) -Viittala, Kaisu, Lasten yhteinen varhaiskasvatus erityisestä moninaisuuteen (2006) Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta löytyy myös hyvä sivusto Lapsi kasvaa ja kehittyy, jossa käydään läpi lapsen kehitystä vastasyntyneestä 13-vuotiaaksi. Jokaisen...
Tutkin vastasyntyneen vauvan ja vanhemman välistä kommunikaatiota. Kuinka äiti ja isä oppivat tulkitsemaan lapsen sanatonta kieltä, ensisijaisesti itkua ja sen… 1118 17.2.2001 Tässä alkuun muutama Helsingin kaupunginkirjastosta löytyvä teos: Quilliam, Susan: Lapsesi sanaton kieli--käytännön opas vanhemmille. 1994. Morris, Desmond: Mikä vauvaa naurattaa. u.l. 1998. Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys. 1993 (esim. luku Launonen: Eleestä puheeseen). Nieminen, Pirkko:Äidin ja lapsen kommunikaatio ja lapsen kielen omaksuminen. 1991. Koppinen, Marja-Leena: Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot. 1989. Leiwo, Matti: Lapsen kielen kehitys. 1989. Näiden saatavuuden saat selville osoitteesta http://www.libplussa.fi. Voit tehdä myös asiasanahakuja pääkaupunkiseudun kirjastojen aineistotietokantaan. Ja tässä muutama lehtiartikkeliviite: Klemettilä, Sinikka : Eleet ja ilmeet kertovat kaiken : koko vauva 'puhuu'....