kuolinpesät

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos minulla on perukirja/perukirjan kopion liite, onko minulla lisäperukirja? 160 10.6.2020 Lisäperukirjalla tarkoitat luultavasti täydennysperukirjaa. Varsinaisen perunkirjoituksen jälkeen voi ilmetä, että kaikkia kuolinpesän varoja ja velkoja ei ole syystä tai toisesta merkitty perukirjaan. Tällaisessa tapauksessa on kuukauden sisällä laadittava täydennysperukirja (tunnetaan myös täydennys- tai oikaisukirjana). Täydennysperukirjassa ilmoitetaan vain uudet tai muuttuneet tiedot, mutta siinä voidaan kuitenkin viitata aikaisempaan perukirjaan. Näiden tietojen perusteella täydennysperukirja on siis itsenäinen dokumentti, ei alkuperäinen perukirja, sen kopio tai sen liite.   Lähteet Finlex. 5.2.1965/40. Perintökaari. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040?search%5Btype%5D=p… (viitattu 10.6.2020) Kangas, Urpo:...
Kirjoja tai verkkosivuja jakamattoman kuolinpesän ja kuolinpesän hallinnosta 59 19.11.2019 Tuoreita aiheesta kertovia kirjoja: Koponen, Juha: Kuolinpesän osakkaan opas (Verotieto, 2019) Lindholm, Tuomo: Perintöverokirja (Verotieto, 2019) Suomi.fi -sivustolle on koottu tietoa perunkirjoitukseen ja perintöön liittyvistä asioista: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/parisuhde-ja-perhe/laheisen-kuolema/opas/perunkirjoitus-ja-perinto Ohjesivustoja ovat julkaisseet myös monet pankit ja lakialan yritykset, mm. Laki24.fi: https://www.laki24.fi/category/perinto/kuolinpesan-hallinto/
Isäni kuoli 1984 ja hänen jakamatonta kuolinpesäänsä (rahavaroja pankkitililtä) osittain ositettiin ½ äidille ja ½ perillisille, joka perintönä sitten jaettiin… 1204 4.3.2014 Emme pysty neuvomaan yksityiskohtaisissa lakiasioissa, mutta alla on osoitteita ja kirjallisuutta, joista löytyy tietoa aiheesta: Verohallinnon sivulla mainitaan mm., että perukirjaan liitetään aiemmin kuolleen puolison perukirja ja jäljennös osituskirjasta tai perinnönjakokirjasta, jos ositus tai perinnönjako oli toimitettu vainajan ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä. Sivulla on myös runsaasti lisätietoa ja palvelunumero. http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto/Perunkirjoitus_ja_per…(12851 Yleisestä oikeusaputoimistosta saa neuvontaa myös perunkirjoitusasioissa. Oikeusaputoimistojen yhteystiedot: http://www.oikeus.fi/6068.htm Muita lähteitä: Puronen, Pertti: Näin teen perukirjan, 2013 (5. uudistettu painos...
Vainajan pankkitilit,asiointi pankissa, tarvitaanko muuta kuin perunkirja? Entä voiko oma poika olla uskottu mies ei asunto-osakkeita ym ,vain alle 10000… 627 27.9.2013 Meidän kirjastolaisten asiantuntemus ei valitettavasti riitä neuvomaan lakiasioissa. Helsingin kaupunginkirjaston Töölön kirjastossa toimii asianajajapäivystys, josta saa neuvontaa oikeudellisissa asioissa. Lisätietoja löytyy Helmetin sivuilta: http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Toolon_kirjasto/Tapaht…
Leski-mummo kuolla kupsahti 93 v. velkaa n.40.000 euroa varallisuus ok-talo 150 m3 kk: kesk. * pikkutila 1.5ha kylillä rintaperillisiä 10. mitenjaetaan. 1153 25.1.2013 Kysymys kuuluu lainkäytön ammattilaisten alueelle. Mikäli haluatte kuitenkin hoitaa asian ilman ko. ammattilaisia, Toenperän ja Juvan kirjastosta löytyy asiaan liittyviä teoksia mm: 1) Lindholm, Tuomo : Perintöverokirja. - 12. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2012. - 151, [12] s. ; 21 cm. - (Avaintieto) Selkänimeke: Perintöverokirja 2012 ISBN 978-952-5653-47-2 (nid.) 2) Koponen, Juha : Kuolinpesän osakkaan opas. - 9. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2010 (Vantaa : Hansaprint Direct). - 245 s. : kuv. ; 21 cm. - (Avaintieto) ISBN 978-952-5653-32-8 (nid.) 3) Asiakirjamalleja perinnönjakoon löytyy kirjasta Asiakirjamallit / Petri Järvensivu, Jussi Kalliala, Pekka Kolppanen, Kalle Kyläkallio, Mari Lampenius, Heikki Uotila. - 9. uud. p.. -...
Miten tehdään naimattoman , lapsettoman , asunnottoman syrjäytyneen ihmisen perunkirja? Kuka sen on velvollinen tekemään?Vanhemmat ,sisarukset vai viranomaiset… 3077 23.5.2012 Lähtökohtaisesti perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Perillisten intresseissä on siis tehdä perunkirjoitus ja tapauksessasi lähimpiä perillisiä ovat ilmeisesti vanhemmat, mikäli elossa olevaa puolisoa tai lapsia ei ole....
Tietoa perikunnan oikeudellisesta asemasta, esim. jos perikunta haluaa myydä kiinteää omaisuutta? 563 10.8.1999 Juha Koposen kirja Kuolinpesän osakkaan opas (Verotieto, 1998) on luullakseni käyttökelpoinen tähän tarkoitukseen.