kirjallinen viestintä

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä löytäisin tietoa siitä, millainen on tarinan rakenne? Mikä tekee tarinasta hyvän? Olisin muutenkin kiinnostunut eri tekstien rakenteista. 1652 22.10.2008 Seuraavista teoksista löytyy tietoa tarinoiden kirjoittamisesta ja erilaisista tekstityypeistä. Goldberg, Natalie: Lukeva mieli : tekstin arkkitehtuuria etsimässä (Kansanvalistusseura, 2006) Martinheimo, Asko: Parempi lause : uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen (WSOY, 2000) Oriveden opit : kirjoittamisesta ja sen opettamisesta (WSOY, 1984) Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin : ilmaise itseäsi, tavoita lukijasi (Karisto, 2002) Seppälä, Arto: Sanasi sun : luovan kirjoittamisen opas ja lukemisto (Maahenki, 2006) Tobias, Ronald B.: 20 master plots (and how to build them)(Writer's digest, 1993) Tiiviit ja käytännölliset englanninkieliset ohjeet novellin kirjoittajalle: http://jerz.setonhill.edu/writing/creative/shortstory/ Ohjeita ja...
Onko olemassa jotain yleispätevää kirjallisuutta koskien tietokoneohjelmien ohjeistuksesta? 925 31.7.2008 Käyttökelpoisia lähdeteoksia voisivat olla erilaiset teknisen alan kirjallista viestintää käsittelevät kirjat. Ainakin seuraavissa teoksissa on käsitelty ohjeistuksen ja käyttöohjeiden laatimista: Nykänen: Toimivaa tekstiä: opas tekniikasta kirjoittaville (2002), Kylänpää: Viestintätilanteet: oppi- ja harjoituskirja (2003), Kauppinen: Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja (2004).
Onko olemassa kirjaa / opasta siitä, miten kirjoitetaan kohtelias kiitoskirje esimerkiksi juhlaseminaarin pitäjälle, joka on vaikka valtionhallinnon korkea… 1792 27.4.2005 Business books-sarjaan kuuluva teos: 500 liikekirjettä : yrityksen mallikirjeet, Tietosanoma 1990 sisältää kahdentoista sivun verran kiitoskirjemalleja. Muita liikekirjeenvaihtoon opastavia kirjoja ovat: Arajuuri, Yrjö: Liiketekstien käsikirja, Hietalahden kirja 1987; Työelämän viestintä /Kyllikki Alajärvi et al., WSOY 1995 sekä hieman uudempi: Kylänpää, Esa: Liike-elämän kirjallinen viestintä, Mac Laser 2002. Myös vieraskielisissä liikekirjeenvaihdon oppaissa olevia kiitoskirjemalleja voi käyttää soveltaen, muun muassa Meriläinen, Outi: Business letters, thank-you notes & telephoning, Txt Works Finland 1998.
Kirjoittelen tutkielmaa ja alaviitteet tuottavat ongelmia. Teksti vaikuttaa todella katkonaiselta, kun lähes jokaisen lauseen jälkeen on aina siihen käytetty… 1088 21.8.2002 Viitattaessa lähteisiin esiintyy monia käytäntöjä. Eri laitoksilla ja oppiaineilla on usein omat perinteensä, joista sinunkin kannattaa kysyä työsi ohjaajalta. Tärkeintä kuitenkin on, että lähteisiin viitataan loogisesti ja yhdenmukaista tapaa käyttäen. Jotkut suosivat tekstin keskelle suluissa sijoitettavia viitteitä, (tekstiviitteitä), toiset alaviitteitä. Loppuviitteitäkin käytetään. Periaate on, että referoidessasi (joko suoraan tai epäsuorasti) lähdettä viittaat kyseiseen lähdeteoksen kohtaan (tavallisesti sivunumeroon). Viite (tai viitenumero) sijoitetaan heti referoidun väitelauseen tai -lauseiden jälkeen, eikä siis ehdottamallasi tavalla kappaleen loppuun kohdentamatta sitä tiettyyn lauseeseen / lauseisiin. Tämän johdosta teksti...