käytettävyys

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen yrittänyt etsiä tutkimuksia pro graduani varten onnistumatta. Aiheeni on käyttöliittymissä käyttävät opastukset / ilmoitukset tai käyttöönoton opastus… 324 4.4.2016 Aalto-yliopistossa vuonna 2015 tehty väitöskirja: Riihiaho, Sirpa: Experiences with usability testing: Effects of thinking aloud and moderator presence Kokemuksia käytettävyystestauksesta: Ääneenajattelun ja ohjaajan läsnäolon vaikutuksia. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16531 . Johanna Kaipio: Terveydenhuollon käyttöjärjestelmien käytettävyys https://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE… Esimerkkejä aiheeseesi liittyvistä muista opinnäytteistä: - Kalkasmaa, Samu: Verkkotietojärjestelmän käyttöliittymäuudistus : Case Elisa Oyj, Metropolia ammattikorkeakoulu, 2015 https://www.theseus.fi/handle/10024/104837 - Knutti, Jukka: Liikeanalyysilaitteiston käyttöliittymän suunnittelu Jyväskylän...
Teen Ammattikorkeassa lopputyötä käytettävyydestä, etenkin siitä näkökulmasta miten verkkosivujen käytettävyyden käsite on ymmärretty toisaalta yritysjohdossa… 670 25.2.2009 Tutkimusaihettasi sivuavia kirjoja voisivat olla ainakin seuraavat: Chandler, Kreta: Customer-centered design : a new approach to Web usability Prentice Hall , cop. 2003 Parkkinen, Jarmo: Hyvään verkkopalveluun! Inforviestintä , 2002 (Tammer-paino) Aihepiiristä löytyy myös opinnäytetöitä ja tutkimuksia, joista kannattaa tutkia myös lähdeluettelot. Tässä joitakin mahdollisesti hyödyllisiä: Toivonen, Jukka Nimeke: Käytettävyyssuunnittelun vieminen yritykseen case-projektin kautta, 2004 Opinnäyte: Pro gradu -työ : Oulun yliopisto , tietojenkäsittelytieteiden laitos Törmänen, Minna: Käytettävyyden osaaminen pk-yrityksissä, 2004 Opinnäyte: Diplomityö : Oulun yliopisto , prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vilpola, Inka: Applying user-...
Miten löytäisin graduja ja tutkimuksia käytettävyydestä (usability) ja käytettävyystestauksesta (usability testing). Etsin suhteellisen uusia julkaisuja ja… 5682 10.1.2008 Olen hakenut aineistoa käytettävyydestä keskittyen sinun aiheeseesi ja sen liepeille (www-sivut, käyttöliittymät) ja jättäen ulkopuolelle esim. erilaisten tavaroitten käytettävyyden. Taideteollisen korkeakoulun tutkimustietokannasta ReseDasta ( https://reseda.taik.fi ) voit etsiä tietoa Taikissa meneillään olevista väitöstutkimuksista ja tutkimushankkeista. Hae esim. sanalla ’usability’. Tutkimuksessa Designing interactivity for learning in public spaces käsitellään myös käytettävyystestausta (tosin digitaalisovellusten). Tutkimuksia voi myös selata osastoittain/yksiköittäin tai tutkimusaloittain. Lopputöistä, joita ollaan juuri tekemässä, ei löydy tietoa tutkimustietokannan kautta. Taikin lopputöiden tiivistelmiä pääset selaamaan...
Onko netistä löydettävissä tekstipohjaista sääpalvelua? 595 12.3.2002 Ilmatieteen laitoksen Sää ja ilmasto -sivuilta löytyy myös tekstipohjainen säätiedotus. Jonkin verran grafiikkaa sivuilla kuitenkin on. Sivun osoite on http://www.fmi.fi/saa/.
Mistä löydän ammattimaisia arvioita yritysten kotisivujen sisällöstä? Olen seilannut läpi nettihetteikköä ja lopputuloksena on kipeä pää ja sekavan runsas… 1109 25.1.2000 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Makupalat-linkkeihin on koottu kattava kokoelma html-tyylioppaita. Löydät ne osoitteesta: http://www.htk.fi/kirjasto/kotisiv1.htm#tyyli Suosittelen myös kirjaa : Vasquez-Peterson, Anne-Rae:Opeta itsellesi Web Design (1997), sekä artikkelia Jussila, Markku: Hätäinen hype paistaa www-palveluista. Julkaisussa Tietoverkko : riippumaton tiedonsiirron ammattilehti. - Helsinki : Talentum. ISSN 0788-6381. 1998 : 4, s. 42-44´ Verkosta löytyi: Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen Mediastudion sivuilta löytyy Samu Mielosen ja Kari A. Hintikan tutkimus: Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto http://www.uiah.fi/mediastudio/tutkimus.html Tutkimusta varten haastateltiin kolmen web-palvelun (Helsingin Sanomien...