kasvatus

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mieleeni on jäänyt eräs kirja, jonka haluaisin lukea uudestaan. Kirjan kertoja oli mies, mahdollisesti yhdysvaltalainen, joka alkoi kasvattaa eksoottisia… 1000 23.1.2012 Kirja lienee Richard W.Langen kirja Ikkunallani kasvaa sitruuna ja taatelipalmu, joka ilmestyi 1980. Kirja oli muistaakseni tavallista kirjaa kapeampi.
Tarvitsisin tietoa kissoista. Tutullani on kaksi tyttökissaa jotka ovat alle puolen vuoden ikäisiä eli vielä ihan pentuja. Ne ovat kovia hyppimään pöydillä ja… 1290 18.6.2010 Kissojen opettamiseen pois huonoista tavoista löytyy erilaisia ohjeita. Ideana niissä on estää epätoivottu käytös tai tehdä se epämiellyttäväksi. Kun kissa tekee jotain kielletyä, sitä voidaan ruiskauttaa huomaamatta vesisumuttimella niskaan tai takapäähän. Toivottua käytöstä puolestaan kannattaa palkita. Kielletylle tekemiselle pitäisi myös keksiä parempia vaihtoehtoja muilla virikkeillä. Pöydille kiipeily liittyy usein kissan haluun nousta korkealle näköalapaikalle, joten kissalle kannattaisi asentaa kiipeilyteline sopivaan paikkaan. Kukkamullan pinta puolestaan neuvotaan peittämään katteella, esimerkiksi karkealla soralla, jotta kissaa ei huvita enää kaivella sitä. Kasveja voi suojella myös ruiskuttamalla niiden lehdille kissakarkotetta...
Olen tekemässä proseminaarityötä aiheesta: Esikouluikäisen ajattelun kehitys ja muisti. Pohjana on Piaget'n teoria ajattelun kehityksestä. Kirjat tai… 2034 2.10.2007 Jean Piaget'n omia teoksia on mm. - Lapsen psykologia. G 1977. - Lapsi maailmansa rakentajana : kuusi esseetä lapsen kehityksestä. WS 1988. Sekä ruotsiksi että englanniksi hänen teoksiaan on runsaasti kirjastossa. Piaget'n teorioiden mukaisia muiden kirjoittajien kirjoja - Piagetin kehityspsykologia / Ruth M. Beard. T 1971. - Lapset ja nuoret : Jean Piagetin kehityspsykologiaa / David Elkind. G 1974. - Lapset, tietokoneet, ajattelemisen taito / Seymour Papert. KY 1985. Lisäksi on kasvatustieteen yleisesityksiä, joissa käsitellään myös Piaget'n ajatuksia. Myös ruotsiksi ja englanniksi löytyy teoksia muilta kirjoittajilta. Nämä tiedot on otettu Helmet-tietokannasta. Hakusanoina voi käyttää tekijännimeä Piaget, tai myös sanahakua jolloin...
Tarvitsisin nykyaikaista tietoa lasten kasvatukseen liittyen. Tarkempia aiheita ovat mm. sukupolvien väliset lastenkasvatuserot (tämän ajan kasvatuksen ero… 2719 11.9.2007 Tietokirjan sisältö käy rekisteritietojen valossa parhaiten ilmi asiasanojen kautta kirjan nimen lisäksi. Sen jälkeen täyykin teos saada tutkittavakseen sisältötiedon kartuttamiseksi. Tässä joitain vihjeitä kysytyistä aiheista, toivottavasti niistä on apua: 1. Varto, Juha, Isien synnit : kasvatuksen kulttuurinen ja biologinen ongelma. Asiasanat kasvatusfilosofia, kasvatushistoria, kasvatustavoitteet, lapset, kasvatus, vanhempi-lapsisuhde, vallankäyttö, yhteiskunnallinen muutos, koulukasvatus, nuoruus, sukupuoli. 2. Metso, Tuija, Koti, koulu ja kasvatus : kohtaamisia ja rajankäyntejä / Tuija Metso, [Turku] : Suomen kasvatustieteellinen seura, 2004. Asiasanat: koti, koulu, yhteistyö, vuorovaikutus, vanhemmat, opettajat, sosiaalinen tausta...
Etsin määritelmiä käsitteelle pedagoginen vuorovaikutus 2679 9.6.2006 Opettajan tehtävänä on suunnitella opetus ja siihen kuuluva vuorovaikutusprosessi siten, että opiskelija oppii. Opetustila voi vaikuttaa vuorovaikutukseen. Pedagogisessa tai opetuksellisessa vuorovaikutuksessa on aina mukana jokin opetuksellinen sisältötavoite, mitä muussa vuorovaikutuksessa taas ei ole. http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tehosalkku/mina_opettajana/opettajana_keh… Vuorovaikutusta on ymmärtäminen, kommunikoiminen, kuunteleminen, palaute, dialogi. Vuorovaikutus, interaction (lat. inter=välillä, actio=toiminta, toimi), yksilön ja sosiaalisen ympäristön vastavuoroinen vaikutus toisiinsa; interaktio. Toiminta määräytyy tämän vuorovaikutuksen perusteella ja ohjaa yksilön kehitystä. Pedagoginen, pedagogical (kreik. paidagogos=poikien...
Kasvatukseen liittyviä kaunokirjallisuusteoksia? 3232 20.9.2005 Voit hakea aihetta sivuavaa kaunokirjallisuutta menemällä osoitteeseen http://www.helmet.fi Mene sanahakuun ja käytä asiasanana kaunokirjallisuuden lisäksi esim. seuraavia asiasanoja: kasvatus, aikuistuminen, lapsuus, vanhempi-lapsisuhde, koulunkäynti, opiskelu, opiskelijat, elämäkertaromaanit, kehitysromaanit, sisäoppilaitokset. Tässä joitakin kasvatuksen aihepiiriä käsittelleviä teoksia: Ensimmäinen opettaja / Tsingiz Aitmatov Huhtikuun noita / Majgull Axelsson Kuiskausten talo / Majgull Axelsson Huviretki painajaisiin / Emmanuel Carrere Pikku Puun kasvatus / Forrest Carter Virheiden aika / Mohamed Choukri Theon matka / Catherine Clement Häpeäpaalu, Nuoruus : kohtauksia syrjäisestä elämästä, Poikavuodet : kohtauksia syrjäisestä elämästä...
Viime keväänä ilmestyi kirja, joka kertoi kasvatuksesta eri kulttuureissa. Mikähän sen oikea nimi on? Onko teillä antaa kollektiivista kirjalistaa kysesestä… 1288 12.11.2004 Tässä joitakin teoksia: Lapsen sielun maisema / Arto Kallioniemi, Antti Räsänen ja Päivi Hilska (toim.) Helsinki : Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 2003 Nauclér, Kerstin. Kulttuurit ja kielet kohtaavat : työtavat monikielisessä päiväkodissa / Kerstin Nauclér, Ritva Welin, Margreth Ögren ; Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto,1996 Hautaniemi, Petri. Pojat! : Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, 2004 Stenman, Kristina. Poikien ympärileikkaus : selvitys kansainvälisistä ja kotimaisista käytännöistä. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004 Myllymäki, Tiina. Pallo haltuun : kansainvälisyyskasvatus...
Second Step / Askelettain -ohjelmasta tietoa päiväkotiin. 825 16.1.2004 Second stepistä löytyy tietoa esimerkiksi seuraavasta teoksesta: The code of ethics of social work: the /ed. by David Watson, London R&KP, 1985. Kirjaa voi tiedustella Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta, yhteystiedot linkissä http://www.valt.helsinki.fi/kirjasto/. Internetistä löytyivät seuraavat linkit: http://www.cfchildren.org/program_ss.shtml http://www.agendaforchildren.org/pages/ssfact.shtml http://www.thesecondstep.org/programs/support.shtml http://www.ccmckids.org/vpp/secondstep/ Lisäksi kannattaa ottaa yhteyttä Helsingin Yliopiston Käyttäytymistieteiden kirjaston tietopalveluun, yhteystiedot ja ohjeet linkissä http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/palvelut.html#ti
Mitä jokaisen koiran tulee tietää isäntänsä kasvatuksesta. Ihan tarkaan en muista oliko nimi näin, mutta kirja on kirjoitettu ikäänkuin koira olisi sen… 1123 17.12.2003 Moppe Craverin kirja "Mitä jokaisen koiran tulee tietää isäntänsä..." kuuluu Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmiin. Lisäksi löytyy kirja "Mitä jokaisen koiran tulisi tietää isännän valinnasta" / Olli Haikka. Kirjojen saatavuustiedot selviää pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen Helmet-aineistohausta http://www.helmet.fi
Löytyykö mistään uutta tutkimusta/tutkielmaa tms, aiheena kuinka kasvatus vaikuttaa sittenkin rikollisuuteen luultua enemmän...? En tiedä, onko tämä kotimainen… 1269 9.9.2002 Kovin vähän tuloksia tuntuu tiedonhausta tulevan. Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta löytyy asiasanoilla "rikollisuus" ja "kasvatus" vain kolme viitettä: Tekijä(t): Martens, Peter L. Nimeke: Familj, uppväxt och brott / Peter L. Martens Julkaistu: Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 1992 Ulkoasu: 147 s. ISBN: 91-38-12761-X Nimeke: Rikoksettomaan elämänhallintaan : seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan tukijärjestelmien yhteensovittamista selvittäneen toimikunnan mietintö Julkaistu: Helsinki : Oikeusministeriö, 2001 Ulkoasu: 124 s. ISBN: 951-53-2296-0 Nimeke: Väkivallan kierre / Jaana Haapasalo (toim.) Julkaistu: [Helsinki] : Tietosanoma, 1999 Ulkoasu: 179 s. ; 21 cm ISBN: 951-885-156-5 (nid.) Sanoilla...
Mistä löydän materiaalia aiheeseen Viktorian ajan kasvatus Englannissa? 961 27.2.1999 Seuraavia kirjoja voi tiedustella Helsingin yliopiston kirjastosta.. Lisää materiaalia löytää HELKA-ainesitonhausta. Birchenough, Charles, History of elementary education in England and Wales from 1800 to the present day. / Seaborne, Malcolm, The English school : its architecture and organization OSA: [1] 1370-1870 / Armytage, W. H. G., Four hundred years of English education , 1964/Clarke, Martin Lowther : Classical education in Britain, 1500-1900. Charles Dickens arvosteli kirjoissaan kotimaansa hallintoa ja aikakautensa kasvatusta; hän oli pahoillaan niitten puolesta, jotka joutuivat käymään pahamaineisia kouluja. Hänen teoksiinsa tutustuminen voisi olla myös kiintoisaa.