käsitykset

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä merkitsee japanilaisessa kulttuurissa ajan käsitys, tuttavallisuus, ikä ja tupakointi? 1763 10.3.2012 Japanilaisen kulttuurin aikakäsitystä voi ehkä parhaiten kuvata sanalla "täsmällinen": sovituista ajoista on erittäin tärkeää pitää kiinni, oli sitten kyse tapaamisista tai tavarantoimituksista. Japanissa ollaan pidättyväisempiä kuin länsimaissa. Liiallista tuttavallisuutta on hyvä välttää. Etunimiä ei tule käyttää, ennen kuin saa luvan. Japanilainen voi tuntea itsensä nolatuksi, jos häntä pyytää kutsumaan toista etunimeltä heti ensitapaamisella. Japanissa iäkkäitä ihmisiä pidetään suuressa arvossa ja heitä tulee kohdella sen mukaisesti. Tupakointi on Japanissa hyvin yleistä. Siellä on huomattavasti enemmän tupakoitsijoita kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Tästä huolimatta Japanissakin on erilaisin säännöksin rajoitettu tupakointia...
Löytyisikö juutalaisuuden terveyskäsitykselle jotain materiaalia? 753 11.10.2007 Internetissä on Arno Forsiuksen artikkeli "Juutalaisten vanha lääketiede" (2001), joka onkin mahdollisesti ainoa suomenkielinen esitys aiheesta. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/laajuuta.html Sekä juutalaisuuteen että terveyteen liittyviä asiasanoja ei löydy samasta teoksesta kirjastotietokannassa. Näistä teoksista voi kuitenkin etsiä lisätietoa tai virikkeitä: Ikkuna juutalaisuuteen: historia, usko, kulttuuri (Yliopistopaino 1995, 2. uud. p. 2003). Monikulttuurisuus Suomen terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004). Taavela, Raija: Maahanmuuttajien palvelujen laatu Suomen perusterveydenhuollossa (Kuopion yliopisto 1999).
Mistä teoksesta löytyisi hyvin yhteenveto eri oppimiskäsityksistä? Mielellään tutkimustietoon pohjautuva teos tai artikkeli? 1013 5.4.2006 Suositeltavin teos olisi Johan von Wrightin Oppimiskäsityksen historiaa ja pedagogisia seurauksia. Myös Pekka Himasen toimittaman Verkkoyliopistostrategia-teoksen osa 2: Oppimiskäsityksistä voisi olla avuksi. Molempia löytyy Tampereen kaupunginkirjastosta. Verkossa on saatavilla myös artikkeli Pragmatistisia näkökulmia konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin. Sen osoite on http://elektra.helsinki.fi/se/p/0355-1067/38/1/pragmati.pdf
Mistä voisi löytää teoriaa surutyöhön/suruprosessin etenemiseen? Olen jo löytänyt suruun liittyen Soile Poijulan hyvän surutyö-kirjan. 1551 5.2.2003 Kokoelmistamme löytyy hakusanalla surutyö yli sata teosta surutyötä eri näkökulmista, joten en voi luetella niitä kaikkia tässä vastauksessa. Muita mahdollisia kirjalähteitä voisivat olla LINDQVIST, Martti :Surun tie (WSOY 1999) VIHERKOSKI, Pirkko : Kätketty suru (Uusi tie 1999) KÄHKÖNEN, Sakari : Hyvään avioliittoon (Uusi tie 2002) Leskeydestä ja leskeksijäämisestä on myös jonkin verran kirjallisuutta, sekä tutkimuksia että muistelmia. YHTÄKKIÄ yksin :leskeksi jääneet kertovat (Kirjapaja 1995) TUOMINEN, EIla : elämänmuutos ja muutoksen hallinta : tutkimus leskeksi jäämisen taloudellisista,terveydellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista sekä leskeyteen sopeutumisesta (Eläketurvakeskus 1994) Suosittelisin lisäksi, että kävisit lähimmän...
Opettajan roolit. Peruskäsitteitä ovat: oppiminen, oppimiskäsitys (vrt. ihmiskäsitys, oppimisen teoria). En sulje pois mitään oppimiskäsityksiä,… 2896 28.3.2000 Pääkaupunkiseudun Plussa-aineistotietokannasta (http://www.libplussa.fi/)löytyvät mm. seuraavat teokset (saatavuustiedot näkyvät Plussasta): Patrikainen: Opettajuuden laatu... (1999), Syrjäläinen, Eeva: Oppilaiden ja opettajien roolikäyttäytyminen luokkahuoneyhteisössä (1990), Opettajuuden psykologia/toim. Räsänen (1999), Tulevaisuuden tekijät-uuden opettajuuden mahdollisuudet (1998),Opettaja modernin murroksessa/toi.Niemi (1998),Lehesniemi:Opettajan työ vuosituhannen vaihteessa (1998),Leino: Opettaminen ammattina (1997), Korpinen: Opettajutta etsimässä (1996) Lisää voi hakea esim. luokkahaulla - Helsingin kaupunginkirjaston luokka 181.7 - tai yhdistelemällä asiasanaja opettajat, käsitykset, oppiminen. Tässä myös pari artikkeliviitettä...