kaksoiskansalaisuus

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Voiko Virossa syntynyt Viron kansalaisuuden saanut henkilö saada myös Suomen kansalaisuuden? 44 19.5.2023 Suomen laki mahdollistaa monikansalaisuuden eli sen, että henkilöllä on samanaikaisesti kahden tai useamman maan kansalaisuus. Viron laki sen sijaan ei anna tällaista mahdollisuutta, vaan Viron kansalaisuuden menettää ottaessaan vastaan jonkun muun maan kansalaisuuden. Tietoa Suomen kansalaisuuslaista: https://migri.fi/documents/5202425/6162908/Suomen+kansalaisuuslaki+%28f… Tietoa Viron kansalaisuudesta: https://www.eesti.ee/en/citizenship-and-documents/citizenship/estonian-…  
Voiko kaksoiskansalainen (esim. Suomen ja Venäjän kansalainen) olla kansanedustaja? 195 2.5.2022 Kyllä voi. Perustuslaissa säädetään vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa (PL 27 §). Edellytyksenä on mm. vähintään 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus. Kaksoiskansalaisuus ei ole este kansanedustajana toimimiselle. Lisätietoja vaalikelpoisuudesta: https://vaalit.fi/vaalikelpoisuus Ajantasainen perustuslaki: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Onko Suomen ja Viron kaksoiskansalaisuus mahdollinen? Jos on, niin milloin se on tullut voimaan? 1780 2.2.2022 Suomessa kaksoiskansalaisuus eli monikansalaisuus on mahdollista: https://migri.fi/documents/5202425/6162908/Suomen+kansalaisuuslaki+%28fi%29   Kansalaisuuslaki (359/2003) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359   Viron kansalaisuuden menettää, jos ottaa jonkin toisen maan kansalaisuuden: https://www.eesti.ee/en/citizenship-and-documents/citizenship/estonian-citizenship is lost by way of release of Estonian citizenship, depriving one of citizenship or by accepting the citizenship of another country. Ulkomaalaisten työskentelyä jne. Virossa helpottaa e-recidency: https://www.e-resident.gov.ee/ Kyseessä ei ole kansalaisuus. Asian hyväksymiseen liittyvä tiedote Riigikogun sivuilla: https://m.riigikogu.ee/en/sitting-...
Ulkomaille muuton vaikutukset pääomatulojen verotukseen? Verostatuksen määräytyminen? Verotuksen ennakointi? Tietoa kaksoiskansalaisuudesta? Miten menetellä,… 1389 22.11.2012 Ulkomaille muuton vaikutus pääomaverotukseen riippuu siitä missä maassa omaisuus sijaitsee ja ulkomailla oleskelun pituudesta ja laadusta. Suomella on erilaisia verosopimuksia eri maiden kanssa. Verohallinnon sivuilla www.vero.fi on tietoja verotuksesta eri tapauksissa. Kysyimme asiaa verohallinnosta kansainvälisen verotuksen asiantuntijalta ja hän ehdotti kysymään suoraan heiltä puh. 020 697 024. Vuonna 2003 kesäkuun alusta astui voimaan uusi kansalaisuuslaki, jonka mukaan suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden eikä vastaavasti ulkomaalaisen tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan, kun hän saa Suomen kansalaisuuden. Eri maiden lainsäädäntö voi vaikuttaa mahdollisuuteen saada...
Jos haen irlannin kansalaisuutta, salliiko se kaksoiskansalaisuuden suomen kanssa? 1559 11.8.2005 Irlanti-Suomi-seuran sivuilla kerrotaan Suomen uudesta kansalaisuuslaista ja siinä yhteydessä, että Irlanti on yksi niistä maista, joka hyväksyy kaksoiskansalaisuuden: http://www.suomi-seura.fi/index. php?request=42&language=FI&article=68 .