jätevesi

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Huumausainejäämien taloyhtiön jätevedestä? 72 28.6.2019 THL on tehnyt tällaisia testejä suuremmista jätevesimääristä. Siitä löytyy tietoa osoitteesta https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimus. Jutun lopusta löytyy parin sellaisen henkilön yhteystiedot, joilta voisit ehkä tiedustella asiasta tarkemmin. Yhden taloyhtiön tuloksista tuskin kuitenkaan on viranomaisille yhtään mitään apua, enkä ole varma, liittyisikö moiseen testaamiseen yksityisuudensuojaan liittyviä ongelmia, kun kyseessä olisi kuitenkin melko pieni otos ihmisiä. Jos tuollaiseen aikoisi ryhtyä, kannattaisi etukäteen selvittää asian lainsäädännöllinen puoli juridiselta asiantuntijalta.
Riittäkö tulevan jätevesilain mukaan jätevesiratkaisuksi vapaa-ajan asunnolle ns. kuivakäymälä, jos muut jätevedet (saunasta ja keittiösta tulevat) ohjataan… 643 26.9.2007 Aihetta säätelee valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030542 Ympäristöhallinnon sivulta Haja-asutuksen jätevedet löytyy muuan muassa mallilomakkeet: "Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja" ja muuta tietoa. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=566&lan=fi "Voiko mökillä syntyvät talousjätevedet johtaa suoraan maahan?" Tähän vastataan sivulla http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=118901&lan=fi Vastauksen lopussa todetaan, että tarkempia ohjeita saa tarvittaessa mökkikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Aiheesta tietoa, lomakkeita ja lista usein kysytyistä kysymyksistä...
Olisin kiinnostúnut sellaisesta jätevesien puhdistus-järjestelmästä, missä jätevesi kierrättyy jatkuvasti tietyn systeemin kautta ja kiintojäte kompostoituu… 737 13.6.2005 Suomenkielistä aineistoa ei vielä valitettavasti löytynyt tästä aiheesta ja alla on löydetyt teokset, jotka eivät ole kauhean vanhoja. Näitä teoksia voi kaukolainata kirjaston kautta. Lönngren, Gabriella Vatten i dagen : exempel på ekologisk dagvattenhantering / Julkaistu: [Stockholm] : Svensk byggtjänst, 2001 Sarja: (Stad & land, ISSN 0280-4549 ; nr 165) Maaseututalo - yksilöllistä asumismukavuutta luonnon ehdoilla : teemapäivä 28.1.1993 Julkaistu: Oulu : Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, 1993 Ecological engineering for wastewater treatment : proceedings of the international conference at Stensund Folk College, Sweden, March 24-28, 1991 / Carl Etnier and Björn Guterstam, editors Julkaistu: Gothenburg : Bokskogen, 1991
Löytyisikö julkaisuja, jotka käsittelisivät haja-asutusalueiden jätevesiä(lähinnä maatilojen) ja niiden jatkokäsittelyä ja ympäristövaikutuksia? 679 19.7.1999 Helka-haku (Helsingin yliopisto) löysi sellaisen viitteen, jonka ISBN ei ollut listassa: Jäntti, Eila: Haja-asutuksen jätevesien maaperäkäsittely ja pienpuhdistamot. Helsinki, 1993 74 s. ISBN 951-47-6412-9. Teknillisen korkeakoulun aineistotietokannasta löytyi seuraava: Salmikangas, Tuomo: Maatalouden, jätevesien ja kaatopaikkojen metaanipäästöt: Espoo, 1990: 18 s ISBN: 951-38-3824-2 sekä Haja-asutuksen jätevesien käsittely / toim. Mika Rontu ja Erkki Santala. Helsinki, 1995: 94 s.ISBN: 951-47-9130-4. Em. teosta saa myös Eduskunnan kirjastosta. Aiheesta on ilmestnyt ainakin Erkki Santalan artikkeli Vesi tulee mutta mihin se menee? Pellervo-lehden numerossa 5 vuodelta 1987 (Jätevesien johtaminen ja käsittely maaseudulla). Komentamalla...
Tarvitsen tietoa jätevedessä olevien raskasmetallien flokkuloinnista. Asiasanoina voisi käyttää flokkulointi, saostus, jätevesi, raskasmetallien poisto jne.. 1300 22.6.1999 Etsiskelin ehdottamillasi hakusanoilla ja monilla eri yhdistelmillä Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokannan lisäksi LINDAsta (Suomen yliopistokirjastojen yhteisluettelo) sekä kotimaisista lehtiartikkelitietokannoista ALEKSI ja ARTO. Hakutermillä flokkulointi löysin vain pari viitettä: Harjula, Veikko: Flokkulointitutkimuksia Kemin kromimalmilla (Diplomityö, Oulun yliopisto, 1980) ja Rautjärvi, Heli & Pöllänen, Eine: Raskasmetallien erottaminen jätevesistä elektroflokkuloinnilla ja magneettisella erotuksella.(Report/University of Oulu Process Engineering; 223, 1998). Hyötyä voi olla myös julkaisusta: Rautjärvi, Heli & Pöllänen, Eine: Raskasmetallit ja niiden erotus jätevesistä : kirjallisuuskatsaus.(Report/University of Oulu,...