jaksaminen

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisiko kirjaa joka auttaisi selviytymään negatiivisessa työilmapiirissä ja negatiivisten ihmisten seurassa, jotta ilmapiiri ei tartu omiin tunteisiin ja… 299 19.10.2016 Negatiivisen työilmapiirin voittamisesta ja positiivisuuden merkityksestä hyvinvoinnille on paljonkin kirjoja. Riippuu hieman omista tarpeista, mikä kirja sopisi itselle parhaiten. Työelämän tunteista, positiivisuudesta ja negatiivisuudesta on kirjoittanut mm. Jarkko Rantanen: - Tunteella! Voimaa tekemiseen (Talentum, 2011) - Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen (Talentum, 2013) Aihetta käsittelevät myös: - Marja-Liisa Manka: Stressikirja : mistä virtaa? (Talentum, 2015) - Tony Dunderfelt: Konttorikemiaa : seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön (Kauppakamari, 2012) - Eino Nykänen: Rennosti töissä: käytännön ohjeita työssäjaksamiseen (Docendo, 2007) Työterveyslaitoksen Kirsi Räisänen on myös julkaissut useita teoksia aiheesta kuten...
Millaista aikaisempaa tutkimusta on tehty aiheesta, joka liittyy työnohjaukseen, työssä jaksamiseen ja terveydenhuollon sosiaalityöhön 865 23.10.2007 Mikkelin kaupunginkirjaston Web-Origo-tietokannasta http://mikkeli.kirjas.to/ löytyy kysymistäsi aiheista runsaasti viitteitä. Mene Tiedonhaku > Tarkennettu haku ja kirjoita hakusanat hakuruudun Asiasanat/aihe -riville. Työnohjauksesta on yksinkertaisinta hakea sanalla työnohjaus, jolloin tuloksena on 44 viitettä. Työssä jaksamisesta saat 39 viitettä, kun kirjoitat hakulausekkeen muodossa jaksaminen ja työelämä. Terveydenhuollon sosiaalityöstä voit hakea sanoilla terveydenhuolto ja sosiaalityö, jolloin saat 21 viitettä. Frank monihaku http://monihaku.kirjastot.fi/maakuntakirjastot on maakuntakirjastojen aineistotietokanta. Frankista voit tehdä haun samalla tavalla kuin Web-Origosta kirjoittamalla hakusanat asiasana-riville. Jos...
Teen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötä aiheesta työtyytyväisyys ja jaksaminen työssä teollisuuden alan toimihenkilöille. Millaisia tutkimuksia aiheesta on… 2298 17.1.2007 Pro gradu –töitä aiheesta: Lehtinen, Olli. Ammatillisen kasvun edellytykset paperiteollisuudessa : case: Tervakoski Oy. 1992. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, kasvatustiede Vesterinen, Harri. Kahden ammattiryhmän kokema työnilo ja työn ulkopuolinen toiminta. 1988. Psykologian pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto (toimihenkilöt ja teollisuustyöntekijät) Pärssinen, Helena. Metalliteollisuudessa toimivien 53 - 65-vuotiaiden toimihenkilö- ja työntekijämiesten mielipiteitä ikääntymisestä ja työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Jyväskylä, 2003. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos. Mikkola, Päivi. Sosiaaliviraston sosiaalityöntekijöiden ja lasikuituteollisuuden...
Teen proseminaarityötä otsikolla: Työyhteisön ahdistus. Löytyykö kirjastosta teoksia avittamaan aiheen käsittelyä? 1379 21.8.2006 HelMet-tietokannasta (http://www.helmet.fi/screens/mainmenu.html ) löytyy sanahaulla, hakulauseella työ** ahdist** lähinnä seksuaalista ahdistelua työpaikoilla käsitteleviä teoksia. Tässä teoksessa on uskonnollinen näkökulma ihmisen ahdistuksiin: Arvottomuus ahdistaa / Seppo Jokinen. Päivä 1999. Julkaisun Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability : experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden (Kela, 2005. 183 s.) vVoit lukea verkosta pdf-tiedostona (http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/150305153403SV/$File/Katsa… ) tai lainata paperikirjan kirjastosta. Aihettasi lähellä on HelMetin sanahaulla haettava hakulause stressi työ**, jolla löytyy paljon aineistoa, joka enimmäkseen käsittelee...
Tarvitsisin kirjaa liittyen puolison sairastumiseen, ehkäpä henkiseen sairastumiseen. Kaunokirja tai joku omakohtainen kokemus olisi hyvä. 967 3.9.2004 Psyykkisesti sairaiden henkilöiden omaisten kokemuksista kerrotaan mm. seuraavissa kirjoissa: Kun läheisen mieli murtuu : omaiset kertovat / toimittanut Eila Jaatinen. - Helsinki : Kirjapaja, 2004. - 152 s. Asiasanat: mielenterveyshäiriöt : vaikutukset : omaiset ; mielenterveyshäiriöt : sairastuminen : kokemukset ; selviytyminen : omaiset ; selviytyminen : läheiset ; masennus ; psykoosit ; persoonallisuushäiriöt Beckert, Anna Keulaportti murtuu : mielenterveyspotilaan omaisen kertomus masennuksesta / Anna Beckert. - Helsinki : Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto, 2002). -159 s. Asiasanat: Beckert, Anna ; psyykkisesti sairaat : omaiset : jaksaminen ; psykiatriset potilaat : omaiset : jaksaminen ; masennus : perheenjäsenet ;...