integraatio

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisin pyytänyt apua tutkimustyön aloittamiselle. Mistä löytäisin ikääntyvien maahanmuuttajien integroitumiseen liittyvää tutkimusaineistoa tai kirjoja,josta… 2259 Vanhustyön keskusliitton projektien ja ikäMAMU-toiminnan yhteydessä on julkaistu useita ikääntyviä maahanmuuttajia käsitteleviä teoksia, joista osa on luettavissa myös verkossa, ks. http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/fin/jarjestotoiminta/ikaantyvat_ma… Muita Vanhustyön keskusliiton julkaisuja aiheesta ovat mm.: Kuusi, Ulla: Ikääntyvät maahanmuuttajat Suomessa : Mamu-projektin loppuraportti, 2000. Salokangas, Tuula: Ikääntyvän maahanmuuttajan kotoutuminen, 1999. Jaakkola, Eila: Vanhuus vieraalla maalla, 2003. Kärkkäinen, Tanja: Maahanmuuttajavanhukset ja suomen kieli : haastattelututkimus inkerinsuomalaisten, bosnialaisten ja vietnamilaisten vanhusten kielenoppimismotivaatiosta, sosiaalisista verkostoista ja etnolingvistisestä...
Onko olemassa sanakirjoja suomi-englanti-suomi, jotka liittyvät EU:n hallintoon ja tyypilliseen kehittämistyöhön? 1035 On ainakin kaksi sanastoa: Sanasto : Euroopan unionin toimielimet, politiikat ja laajentuminen, 81 s., 2000 (92-828-8287-x)ja Euroopan unionin sanasto, 155 s. 1996 (951-37-2010-1) Myös Euroopan unionin sivuilta löytyy sanasto: http://iate.europa.eu/ .
Teen ainetta eu:n hyödyistä Suomelle, joten voisitko auttaa! Kiitos etukäteen...! 1072 Kirjallisuutta EU:n vaikutuksista Suomelle on jo saatavissa, koska takana on useita jäsenyysvuosia. Löytyy esim. teokset Suomi 5 vuotta Euroopan unionissa: toiveita, pelkoja, tosiasioita. Eurooppa-tiedotus, 2000. EU ja Suomi: unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Edita, 2000. Lisää teoksia voit selata Eduskunnan kirjaston kokoelmatietokannasta Selmasta http://selma.csc.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&PAG… asiasana(selaus) -haulla esim. asiasanaketjulla Euroopan unioni jäsenyys vaikutukset Suomi Keskustelusivuilla voi myös olla jotakin EU:n hyödyistä Sinun äänesi Euroopassa http://europa.eu.int/yourvoice/index_fi.htm Etla on myös tehnyt tutkimuksia EU:n vaikutuksista http://www.etla.fi/ samoin...