henkilöstökoulutus

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Uuden työntekijän perehdyttäminen. Haluaisin löytää tuoreimmat lähteet ko. aiheesta. Löytyykö aiheesta tehtyjä tutkimuksia? Lehdistä artikkeleita? 2793 16.2.2008 Uusimpia perehdyttämistä käsitteleviä kirjoja on Vartiainen-Ora, Päivi: Erilaisuus sallittu : perehdymme monimuotoisuuteen : käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle (Helsinki 2007). Riitta Viitalan kirjassa Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä (Helsinki 2007) käsitellään mm. perehdyttämistä, samoin Harri Hietalan kirjassa Esimiehen käsikirja (Helsinki 2006). Vähän vanhempi kirja on Pirkko Kankaan kirjoittama Perehdyttäminen palvelualoilla (Hki 2003, 3. uud. p.). Kotimaisissa lehdissä olleita artikkeleja voi etsiä Arto-artikkeliviitetietokannasta, joka on käytettävissä HelMet-kirjastoissa. Hakusanoina voi käyttää esim. sanoja: perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, työnopetus ja työpaikkakoulutus. Arto-tietokannasta...
Mistä löytyisi tietoa / kirjallisuuta, mielummin tuoretta, uudentyöntekijän työhönopastamisen pääperiaatteista. 907 14.11.2000 Pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista löytyivät mm. seuraavat 90-luvulla julkaistut kirjat: Lepistö, Irma: Työpaikkakouluttajan käsikirja. 2000 Kangas, Pirkko: Perehdyttäminen palvelualoilla. 2000 Perehdyttäminen ja tiimityö--sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämismahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyshallitus, [Helsinki], 1992 Lepistö, Irma: Työpaikan aikuiskoulutus--perehdyttäminen, työnopastus. 1992 Perehdyttämisen kehittäminen--opas palvelualojen esimiehille ja työnopastajille. 1992 Näiden kirjojen saatavuutta voit katsoa osoitteesta http://www.libplussa.fi Korkeakoulukirjastojen Linda-tietokannasta löytyi myös useita aiheeseen liittyviä opinnäytteitä. Voit pyytää lähimmästä kirjastostasi tarkemmat tiedot ja tehdä tarvittaessa...
Etsin tietoa Suomessa julkaistuista teoksista, jotka käsittelevät yrityksen henkilöstön osaamistarvekartoitusta, koulutustarvekartoitusta tai… 946 17.2.2000 Aiheestasi löytyy sen verran viitteitä, että niitä kaikkia ei voi luetella tässä. Erityisesti koulutustarpeesta löytyy paljon viitteitä. Sinun olisi paras varata aika Helsingin kaupunginkirjaston asiakastyöasemalle (ns. verho-koneet), josta on pääsy LINDA-tietokantaan (Suomen tieteelliset kirjastot) ja tehdä aihehaku sanoilla osaaminen, henkilöstö, henkilöstökoulutus ja kehittäminen. Näin löytyvät esim. teokset Välimäki, Tomi Henkilöstön osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi, 2000 Ranki, Anneli Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita? 1999 Hakkarainen, Pentti Ammatinhallinnan kehittäminen oppivassa organisaatiossa, 1999 Ritsilä, Jari Alueellisen osaamistarve-ennakoinnin kolme ulottuvuutta Henkoosta-hankkeen väliraportti,...
Mistähän kirjoista voisi löytyä tietoa henkilöstön osaamistarvekartoituksesta, koulutustarvekartoituksesta, kehittämistarvekartoituksesta ja yleensä… 1248 10.2.2000 Seuraavista kirjoista löytynee: Ruohotie, Pekka: Oppimalla osaamiseen ja menestykseen, Edita, 1996; Silvennoinen, Heikki: Työt ja taidot ajan tasalla?: näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin, Turun yliopisto, 1994; Ranki, Anneli: Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita, Kauppakaari, 1999; Osaamisen kehittäminen organisaatiossa, Consulting team, 1997; Henkilöstön osaaminen ratkaisee: henkilöstön kehittämishanke: raportti, Valtion painatuskeskus, 1995; Immonen, Stina: Osaamis- ja innovointirakenteiden kehittäminen, Työministeriö, 1998; Liukkonen, Paula: Työn tulos ja sen tekijät, Työturvallisuuskeskus, 1996; Peltonen, Matti: Koulutuksen tuloksellisuus, Aavaranta, 1992; Eronen, Anne: Henkilöstöinformaatio ja...