evankelis-luterilainen kirkko

9 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–9.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko kirjaa joka käsittelee Ev.Lut.kirkon Yksimielisyyden ohje, jossa on Flagiuksen aiheuttama kiista? 56 25.5.2022 Hei! Helmet-kirjastossa on lainattavissa Evankelis-luterilaisen kirjan tunnustuskirjat, josta on luettavissa Yksimielisyyden ohje. Kirjan voit varata tästä https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1821318 Tunnustuskirjat voi lukea myös Internetistä osoitteesta https://tunnustuskirjat.fi/ Mahdollisesti lisätietoja voisi saada tästä Olli-Pekka Vainion teoksesta Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys Lutherista Yksimielisyyden ohjeeseen, jonka voi varata tästä https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1676491
Miksi avioliittoon kuulutukset eivät ole julkista tietoa? 291 12.3.2021 Kyselin asiaa hieman eri seurakunnista.  Varmaan kuulutusten ottamisesta on jo jonkin verran aikaa? Silloin saattaisi olla kyse siitä, että ennen vanhaan ei kuulutusten ottamiseen useinkaan kyselty kirjallisia lupia, vaan asiasta sovittiin suullisesti. Siksi kuulutuspäivämäärätkään eivät aina tulleet kirjatuiksi mihinkään.  Toisaalta taas Kirkkohallituksen rajaus on tietosuojalain mukainen ja sen noudattamisessa ei voi olla poikkeamia. "Avioliiton esteiden tutkintaan liittyviä asiakirjoja säilytetään 10 vuotta, mutta kihlakumppaneille annettava todistus esteiden tutkinnasta ja vihkijän tekemä vihkimisilmoitus säilytetään pysyvästi." Tämänkin takia kuulutusten päivämäärät ja niihin liittyvät tiedot on jo hävitetty.  https://evl.fi/...
Kaipaan vinkkiä, mistä saan keskitetysti kaikkien seurakuntien kirkkoherrojen sähköpostiyhteystiedot? 136 12.2.2021 Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteystiedot löytyvät: https://evl.fi/seurakunnat Suomen ortodoksisten seurakuntien yhteystiedot löytyvät: https://www.ort.fi/yhteystiedot/seurakuntien-yhteystiedot
Voiko evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuulumaton henkilö toimia seurakuntaan kastettavan lapsen kummina? 282 14.1.2021 Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia virallisena kummina, vaan vähintään yhden kummin tulee olla evankelisluterilaisen kirkon tai ns. Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvan kirkon kastettu ja konfirmoitu jäsen. Kastettavan muidenkin kummien tulee kuulua kirkkoon, jossa on lapsikaste käytössä (esim. ortodoksinen tai katolinen kirkko).  Lähde ja lisätietoa: https://evl.fi/perhejuhlat/ristiaiset/kummien-valinta-ja-tehtavat https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/29003/Kirkollisko… https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/ekumenia/oppikeskustelut/porvoon-ki… 
Mitkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja katolisen kirkon keskeiset opilliset erot? Miten nämä erot näkyvät tapauskovaisten elämässä (mm. kaste,… 393 24.9.2020   Luterilaisuuden ja katolisuuden eroista on kysytty tässä palvelussa ennenkin. Tässä linkki aiempaan vastaukseen: https://www.kirjastot.fi/kysy/mimmoisia-yhtalaisyyksia-ja-eroavaisuuksi… Aiheesta voi lukea myös esim.filosofian maisteri ja teologian tohtori Emil Antonin blogista, jossa hän käsittelee katolisuuden ja luterilaisuuden eroja: https://hyviauutisia.wordpress.com/2010/11/01/katolisuuden-ja-luterilai…  
Minulla olisi kaksi kysymystä, (ei liity toisiinsa): 1. Ajaako bussinkuljettajat aina samaa linjaa vai myös eri linjoja, tässä puhun HSL busseista 2. Saako… 571 6.10.2016 1. Bussinkuljettajan reitti saattaa vaihtua jopa kesken työvuoron eli kuskit ajavat sujuvasti eri linjoja. HSL tilaa palvelun monelta eri liikennöijältä ja kukin yritys määrittää omien työntekijöidensä vuorot. 2. Kirkkohäät onnistuvat sekä luterilaisessa että ortodoksisessa kirkossa, kun toinen vihittävistä kuuluu hääkirkon seurakuntaan ja toinenkin johonkin kristilliseen kirkkokuntaan. "Yleisten edellytysten lisäksi kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos vain toinen vihittävistä on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, kirkollinen vihkiminen on mahdollinen, kun ev.lut. kirkkoon kuulumaton osapuoli on jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen." http://www.naimisiin.info/haaopas/evlut.html...
Paljonko yhteisöveron tuotosta meni ev.kirkolle vuonna 2006, tai vaihtoehtoisesti vuonna2005? 765 8.5.2007 Vastaus kysymykseenne löytyy Verontilityslain (10.7.1998/532) pykälästä 12, joka on kuluvan vuoden alusta muuttunut. Lain teksti löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/ (polku esim. 'lainsäädäntö' > 'ajantasainen lainsäädäntö' > kohtaan pikahaku kirjoittakaa 'yhteisövero'). Samassa kohdassa on myös luettavissa vastaava pykälä sellaisessa muodossa, jossa se oli voimassa vuosina 2005-2006.
Minkälaisia artikkeleita löytyy Suomen ev-lut kirkon ja suomen helluntaiherätyksen välisessä dialogiassa 1980 ja 1990 luvun aikana? 864 17.10.2001 Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen helluntaiherätys kävivät virallisia neuvotteluja vuosina 1987-1989. Neuvottelujen tuloksena julkaistiin 46-sivuinen "Päätösasiakirja : Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen helluntaiherätyksen viralliset neuvottelut" (ISBN 951-606-125-7). Neuvotteluista on esittänyt kokonaisarvion Risto A. Ahonen Teologisessa aikakauskirjassa (=TA) 1990, nro 2, s. 126-128. Neuvotteluihin liittyviä artikkeleita ovat kaiketi myös seuraavat: Helluntailiikkeen synty ja siihen vaikuttaneet tekijät / Risto A. Ahonen, TA 1987, nro 5, s. 391-400 ; Teologian tehtävä ja tärkeät teemat / Valtter Luoto, TA 1990, nro 6, s. 493-494 ; Valtion suhde uskontoon ja uskonnollisiin yhteisöihin / Valtter Luoto, TA 1992,...
Onko mahdollista saada tietoa lut.seurakunnan päiväkerhon ja koulun iltapäiväkerhojen uskontokasvatuskäsityksistä? 1357 27.1.2001 Tietoa näyttää olevan paljonkin päiväkotien, mutta vain vähän päivä- ja iltapäiväkerhojen uskontokasvatuksesta ja siihen liittyvistä näkemyksistä. Tässä kuitenkin joitakin tietokannoista löytyneitä julkaisuja. Mukana on hieman vanhempaakin, koska uutta oli niin vähän. Korkeakoulukirjastojen LINDA -tietokannasta ja FENNICA -tietokannasta http://fennicaw.lib.helsinki.fi/ löytyy hakusanoilla uskontokasvatus päiväkerho* iltapäiväkerho* mm. Päiväkerhon perhetyö / toim. Anja Porio ; julk. Suomen pyhäkouluyhdistys. Lasten keskus, 1987. Vuorinen, Maija: Virren asema lasten ja varhaisnuorten uskontokasvatuksessa : tutkimus virren asemasta Tuusulan seurakunnan päiväkerhoissa ja pyhäkouluissa sekä kunnan päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa 1987-...