erityisryhmät

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitkä kirjat voisivat olla sellaisia, joissa käsitellään perheitä, joissa on erityislapsia. 2636 21.8.2014 Tässä erikoiskirjastojen kokoamia viitteitä. Ne ovat Kehitysvammaliiton kirjaston, Lastensuojeluliiton kirjaston sekä Keskuspuiston ammattiopiston kirjaston kokoamat. Voi ottaa myös näihin kirjastoihin yhteyttä suoraan saadaksesi lisätietoja, yhteystiedot löydät mm. Vastaajakirjastot-listastamme. Auringonsäteitä pilvien takaa : kasvoja kehitysvammaisuudelle Helsinki : Kehitysvammatuki 57 ry., 2001. - 32 s. : kuv. ; 30 cm -vammaisten lasten vanhempien kertomuksia Elämän vuoristoradalla / Lohjan vanhempainryhmä Lohja : Tekijät, 2008. - 66 s. : kuv. ; 21 cm - vanhempien kertomuksia vammaisista lapsistaan Myös sähköisenä, linkki: http://www.lohja.fi/Liitetiedostot/perusturva/elämän%20vuoristoradalla%… Fournier, Jean-Louis Isi, mihin mennään...
Uskotko että runo dvd:llä voisi olla kysyntää sellaisella jossa runo on puhuttu, taustalla on aiheeseen liittyvä kuva, runo on tekstinä ja taustalla on kaunis… 958 28.5.2007 Kysyjän ideoimalle runo-dvd:lle voisi olla kysyntää myös muissa käyttäjäryhmissä, mutta, vammaiskirjaston työntekijänä, vastaan erityisryhmien tarpeita silmällä pitäen. Jäljessä olevissa ohjeissa olen huomioinut selkokielen ohjeistuksia. Runojen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota runon pituuteen (mielellään melko lyhyitä runoja) ja kielelliseen ymmärrettävyyteen. Runon ”tapahtumat” saisivat olla tuttuja, arkisia tai yleisesti tunnettuja, kielikuvat konkreettisia. Runot voivat olla kuitenkin monenlaisia: leikillisiä, humoristisia, vakavia. Puhunnassa / lausunnassa on hyvä huomata: ei liian nopeatempoista lausuntaa, artikuloinnin tulee olla selkeätä ja kuuluvaa. Muutoin ääntä ja äänen väriä voi ja tuleekin varioida, jotta kuulijan...
Mistä löydän materiaalia mistä käy ilmi miten käytännössä valistetaan /opetetaan, lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia sekä muita erityisryhmiä? Opetusaiheena… 1004 12.6.2006 Alla olevista saattaa olla hyötyä, niitä voitte kysellä lähikirjastosta. Kannattaisi kysyä myös Suomen Pelastusalan keskusjärjestöstä onko siellä uudempaa ja parempaa aineistoa saatavilla. 1. Männikkö, Seppo, Turvallisuusselvityksen laadintaopas : paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa sekä muissa toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden käyttöön tarkoitetuissa kohteissa. Helsinki : Suomen pelastusalan keskusjärjestö, 2004 (Tampere : Tammer-paino) 2. Jaakkola, Erkki, Kouluttajan opas. 1996 3. Sisäasiainministeriö. Pelastusosasto, Paikallinen pelastuskoulutus ja -valistaminen = Lokal räddningsutbildning och -upplysning, Helsinki : Edita, 1997. 4....
Mistä löytyisi tietoa matkailun historiasta, lähinnä matkustus Suomesta ulkomaille sekä onko kirjallisuutta eri vammaisryhmien matkustuksesta ulkomaille? 1249 5.5.2006 Mikkelin maakuntakirjaston Web Origo -tietokannasta löytyy asiasanahaulla matkailu ja historia yhteensä 44 kirjaviitettä. Matkailu ja vammaiset, matkailu ja liikuntaesteiset, matkailu ja vammaisuus haku antaa esim. teoksen Borg, Pekka, Erityisryhmien luontoliikunta : vammaismatkailun fyysiset ja asenteelliset puitteet, 1998. Web Origo on vapaasti verkossa käytettävissä osoitteessa http://mikkeli.kirjas.to/ . Yliopistokirjastojen Linda-tietokanta tuo haulla matkailu ja erityisryhm? esim. viitteen Kotona ja reissussa : Hyvetek-loppuraportit : Yrittäjien kehittämisprojekti, Kotihoidon kehittämisprojekti, 2000. Arto-tietokanta sisältää viittauksia lehtiartikkeleihin, esim. matkailu ja vaimmai? haku tuo mm. artikkelit Elämyksiä erityisryhmille...
Teemme opinnäytetyötä kirjastojen kotipalvelusta. Mitähän kirjallisuutta tästä aiheesta löytyisi? 1723 21.3.2003 Aiheesta on tällainen kirja: Kovaa vääntöä laidassa vai yhteistoimintaa? : raportti vanhusten ja muiden erityisapua tarvitsevien kirjastopalveluista Helsingin kaupunginkirjastossa/ työryhmä Leena Haapkylä ...et al. 1996. Tarkista saatavuustiedot pääkaupunkiseudun aineistorekisteristä: http://www.helmet.fi Lisäksi on seuraavaa kirjallisuutta, jota ei ole pääkaupunkiseudeun yleisten kirjastojen kokoelmissa, mutta josta voitte halutessanne jättää kaukolainapyynnön johonkin kirjastoon: Niskanen, Tuija: Kirjaston kotipalvelu : tapaustutkimus Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastosta. 1993 Vainikka, Ismo: Vanhukset ja yleisen kirjaston kotipalvelu : teemahaastattelututkimus. 1989 Järventausta, Leila: Yleisten kirjastojen kotipalvelu Suomessa....
Mistä saisin tietoa aiheeseen "7-12 v kehitysvammaisten lasten erityisliikunta"? 1290 4.1.2001 Et maininnut lähikuntaasi, joten luettelen muutamia teoksia vain ilman saatavuustietoja: Määttä: Perhe asiantuntijana - erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt (1999); Heikinaro-Johansson: Koululiikuntaa kaikille - soveltavan liikunnanopetuksen opas (1998); Rintala: Lasten erityisliikunnan perusteet (1997); Vammaisliikunnan perusteet / toim. Kämäräinen (1996); Vilhu: Soveltava liikunnanopetus - opas vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaitten lasten liikuntaan / toim. Jääskeläinen et al. (1989); Peruskoulun erityisopetus / toim. Martikainen (1987);