asiasanastot

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko jotain määritelmää, mikä on piiilokuvakirja? Olen kirjastotyössä ja jo 60-v. ja meillä aloitetaan hyllyttämään piilokuvakirjat erikseen. No muut tekevät… 476 26.5.2017 "Piilokuvakirjat" -termiä käytetään teoksista, joiden piirroskuvitukseen on piilotettu etsittäviä hahmoja. Tällaisen määritelmän antaa fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO, joka on osa suomalaista sanasto- ja ontologiapalvelu FINTOa. KAUNOn lisäksi FINTO-palvelu sisältää mm. Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA). https://finto.fi/kauno/fi/page/p1000 https://finto.fi/fi/
Kertoisitteko minulle viisi englanninkielistä tutkimusta, joissa on yhdistetty teemat viestintä ja työhyvinvointi? 409 29.1.2016 Kysymykseen vastatakseni käytin apunani kirjastojen yhteistietokantaa Melindaa. Melindan tarkennettu haku on hyvin kätevä tämän tyyppisissä kysymyksissä. Tarkennetun haun kenttiin voi esimerkiksi syöttää asiasanoja, joiden oikean muodon voi tarkistaa asiasanasto- ja ontologiapalvelu Fintosta (www.finto.fi). Kirjoitin asiasanakenttiin asiasanat ”viestintä” ja ”työhyvinvointi” sekä rajasin haun kieleksi englannin. Sain hakutulokseksi yhdeksän viitettä: Professional listening in the legal context / Sanna Ala-Kortesmaa. Ala-Kortesmaa, Sanna, Tampere : Tampere University Press, 2015. Professional listening in the legal context / Sanna Ala-Kortesmaa. Ala-Kortesmaa, Sanna, Tampere : Tampere University Press, 2015 (Tampere : Suomen...
Olen 3.vuoden geronomiopiskelija ja teen opinnäytetyöni aiheella etsivä vanhustyö. Tästä aiheesta ei juurikaan ole tutkittua tietoa ainakaan suomenkielisinä… 667 24.11.2015 Hei, Finto.fi, suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelusta löytyy laajemmaksi hakutermiksi: "etsivä sosiaalityö" ja siihen yhdistettynä vanhukset / ikääntyneet / vanhuus "outreach work" ja siihen yhdistettynä aged /older people Suosittelen aineistohakua seuraavista tietokannoista: melinda.kansalliskirjasto.fi finna.fi monihaku.kirjastot.fi
Löysin mielenkiintoisen CD:n "Inside-out wellness : the wisdom of mind/body healing / Wayne W. Dyer and Christiane Northrup". Samalta henkilöltä löytyi myös… 892 24.1.2012 Voit etsiä samantyyppistä aineistoa useammallakin tavalla, esimerkiksi näin: Tarkista varaamiesi teosten teostiedoista aineiston kirjastoluokka. Varaamasi aineisto kuuluu Helsingin kaupunginkirjastossa luokkaan 188.1 (elämänohjeet). Kirjoita luokan numero HelMet-hakuun ja käynnistä haku. Saatuasi tuloslistan, voit rajata sen sivun vasemmassa laidassa olevilla rajoittimilla koskemaan vain CD- tai DVD-aineistoa. Voit myös etsiä teosten tiedoista asiasanat, joilla on kuvailtu teoksen sisältöä. Niillä löydät lisää samaa aihepiiriä käsittelevää aineistoa. Näiden teosten asiasanoja ovat esim. henkinen hyvinvointi, henkinen kasvu, mielenrauha, elämäntaito. Voit suoraan klikata jotain asiasanoista, ja saat listan teoksista, jotka on...
Mistä YSA on lyhennys. On tehtävä kysytään Etsi YSA:sta asiasana " verkkokauppa" ? Mistä löydän YSA:n 1034 24.1.2011 YSA tulee sanoista yleinen suomalainen asiasanasto. YSA löytyy internetistä esimerkiksi osoitteesta: http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html YSA on suomenkielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit ja se toimii apuvälineenä sekä asiasanoituksessa että tiedonhaussa. YSA:a ylläpitää Kansalliskirjasto.
Etsin kirjauutuuksia psykiatrisen kuntoutuksen osalta 1023 13.8.2009 Psykiatrinen kuntoutus on käytetty asiasana Yleisessä suomalaisessa asiasanastossa. Kun etsii Fennicasta asiasanalla saa yli 70 viitettä jotka ovat ilmestyneet 2000-luvulla. Vuonna 2009 on painettu mm. Integratiivinen hypnoterapia / toim. Martti Tenkku ja Mielenterveyskuntoutujien klubitalot /toim. Outi Hietela-Paalasmaa. Kysymyksessä ei ole tarkennettu painovuotta minkä asiakas katsoo uutuudeksi
Onko termille "rabbiininen juutalaisuus" parempaa sanaa? Minusta se ei kuulosta hyvälle suomalaiseen korvaan. 1692 10.6.2009 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjaston sivuilla on uskonnon alan asiasanasto http://www.helsinki.fi/teol/kirjasto/palvelut/asiasanat.htm ja siellä käytetään nimen omaan tätä termiä. Muuta rinnakkaista termiä sille ei ole annettu, joten se on aivan hyvää suomea. Jos sanan rabbiininen haluaa kääntää ihan sanasta sanaan, niin se tarkoittaa Seppo Teinosen Teologian sanakirjan mukaan rabbiineille (=juutalaisen seurakunnan hengellisille opettajille ja johtajille) ominaista.
Sanaa pakkoruotsi ei löytynyt. 944 17.5.2006 Oletan, että viittaat Kirjastot.fi:n Tiedonhaun portin hakuun, etkä esimerkiksi sivujemme hakuun tai Kysy kirjastonhoitajalta -arkiston hakuun. Sekä Tiedonhaun portissa että Kirjastot.fi:n Kysy kirjastonhoitajalta -arkiston ja Linkkikirjaston haun pohjalla on Yleinen suomalainen asiasanasto YSA, jota ylläpitää Kansalliskirjasto http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html . Sana pakkoruotsi ei näytä tosiaan kuuluvan tähän asiasanastoon. Palautetta tästä voit lähettää Kansalliskirjastoon, YSA:n ylläpitäjille, vesa-posti@helsinki.fi . Voi kuitenkin olla, että jos pakkoruotsi sanana ei ole "virallisesti" suomen kielen sana, eli esiinny esim. Nykysuomen sanakirjassa (valitettavasti en pääse tarkistamaan), sitä ei käytetä asiasanastossakaan. Aihe...
Mitä kirjastossa tarkoitetaan luokittelulla? Mikä on asiasanahakemisto ja mihin sitä käytetään? 1877 19.9.2003 Luokittelu tarkoittaa kirjastossa sitä, että aineiston asiasisältö määritellään ja aineisto merkitään luokkanumerolla. Suomen yleisissä kirjastoissa on käytössä Deweyn luokitusjärjestelmä (http://ykl.kirjastot.fi/), jossa aineisto on sisältönsä mukaan jaettu kymmeneen pääluokkaan (niitä merkitään numeroilla 0-9) ja kukin näistä luokista voidaan edelleen jakaa kymmeneen alaluokkaan ja taas nämä luokat kymmeneen luokkaan jne. Luokkanumero voi olla esim. muotoa:72.9131 (=Renesanssin arkkitehtuuri). Luokittelua käytetään aineiston sijoittamiseen, löytymiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen kirjastossa. Aineiston löytämisen ja käyttämisen helpottamiseksi se asiasanoitetaan eli merkitään tietokantoihin aineiston perään sen sisältöä kuvaavia...
Löytyykö kaunokirjallisuuden asiasanastoja netistä? Mistä osoitteesta? YSA ja VESA löytyvät kirjastojen kotisivuilta, mutta Kaunokkiin ja Bellaan en ole vielä… 1345 13.11.2002 Suomalainen kaunokirjallisuuden kuvailuun soveltuva sanasto löytyy Kansalliskirjasto Finto-palvelusta, https://finto.fi/fi/, fiktiivisen aineiston ontologia Kauno, https://finto.fi/kauno/fi/
Yritin hakea Plussasta kirjaa suomalaisista etu- ja sukunimistä. En onnistunut löytämään yhtään vaikka olen varma, että sellaisia on. Mikä mahtoi mennä vikaan?… 1620 18.6.2002 Aineistohaku Plussa-tietokannasta asiasanoja käyttämällä onnistuu kyllä, kunhan käytetyt sanat ovat oikeassa muodossa. Asiasanoitukset juju on siinä, että melkein kaikki sanat ovat monikkomuodossa. Siksi haku sanalla "sukunimi" ei tuota haluttua tulosta, kun taas asiasanalla "sukunimet" haku onnistuu huomattavasti paremmin. Samoin "etunimet" haulla saa paremman tuloksen kuin käyttämällä sanaa "etunimi". Jos taas käyttää pelkkää "nimet" asiasanaa, niin haun tulos on laaja käsittäen kaiken aineiston, jonka asiasanoituksessa kyseinen sana esiintyy. Asiasanoitus ei aina ole niitä kaikkein helpoimpia tehtäviä, ja jos/kun aineiston paikantamisessa käytetään asiasanoja, niin pieni apu saattaa olla tarpeen. Jos asiasanoissa käytettävistä muodoista...
Mitä ovat YSA:n vapaan indeksoinnin sanaryhmät ja mitä tarkoitetaan asiasanojen ketjutuksella? Esim: 2041 17.4.2002 Vapaalla indeksoinnilla tarkoitetaan asiasanastoon sisältymättömien termien käyttöä indeksoinnissa, ja vapaan indeksoinnin sanaryhmiksi nimitetään termejä, joiden muodostamisesta on annettu erillinen ohje sanastoon sisältyvän laajemman termin yhteydessä. Asiasanaketjuissa on yhdistetty erillisiä asiasanoja ketjuiksi, jolloin ne muodostavat yhdessä hakutermin. Esim. Suomi--hallitusmuodot--historia tai rock--muusikot--naiset. Nämä tiedot ovat YSA :n - Yleisen suomalaisen asiasanaston verkkosivuilta http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html joilta saat lisää tietoa kysymistäsi asioista, mm. luettelon vapaan indeksoinnin sanaryhmistä. Valitse Opastus -> YSA:n käyttöohjeet -> Asiasanaketjut -> Vapaa indeksointi.
Miten löydän Kaunokki-tietokannan ts. kaunokirjallisuuden tesauruksen? 1123 1.2.2002 Kaikki sanastot on kerätty Kansalliskirjasto Finto-palveluun, https://finto.fi/fi/. Siellä on myös fiktiivisen aineiston ontologia Kauno, https://finto.fi/kauno/fi/
Asiasanoituksen perusteet? Otamme käyttöön tietokantapohjaisen faq-työkalun, jossa on myös asiasana -kenttä. Enää olisi kyettävä hahmottamaan taloudellisen … 1300 6.3.2001 Jotta asiasanoitus olisi mahdollisimman taloudellista, monessa mielessä hyödyllistä ja järkevää, tulisi ennen muuta sisäistää tiedon tallennuksen ja haun evaluoinnin keskeisiä mittareita. Suurimpia sudenkuoppia lienee se, että ei ole mietitty asiasanoituksen (tai laajemmin indeksoinnin) tyhjentävyyden (exhaustivity) / spesifisyyden (specificity) ongelmaa. Periaatehan on: miten sisältöä tietokantaan kuvaillaan niin sitä myös löydetään. Jos kuvaillaan tyhjentävästi, tarkkaan jokainen osa-alue, on saanti myös hyvä mutta tarkkuus on huono. Paljon tavaraa siis, mutta mikään ei ole oikein se haettu. Jos taas pidättäydytään muutamassa tarkasti harkitussa keskeisessä asiasanassa on saanti vähäisempää mutta tarkkuus kasvaa eli hakutulos on...
Vad heter yleinen asiasanasto Vesa på svenska - såvitt jag vet finns det även en svensk version. 1009 21.12.1999 YSA--yleinen suomalainen asiasanasto heter Allärs--allmän tesaurus på svenska, och finns i referenssamlingar på större bibliotek. Den har utkommit år 1996. I VESA verkkosanasto finns i Internet i finsk version http://vesa.lib.helsinki.fi/.
Löytyykö Yleinen suomalainen asiasanasto verkosta? 1140 19.8.1999 Yleinen suomalainen asiasanasto on verkossa VESA-nimisenä. Internet-osoite on http://vesa.lib.helsinki.fi/