alkuaineet

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Millainen protium on isotooppina? 206 Vedyllä on kolme luonnossa esiintyvää isotooppia, joille on annettu nimet protium, deuterium ja ja tritium. Protium eli tavallinen vesi on näistä yleisin. Sen ytimessä on yksi protoni eikä yhtään neutronia. Deuteriumin ytimessä on yksi protoni ja yksi neurtoni ja tritiumilla yksi protoni ja kaksi neutronia. Muiden alkuaineiden isotoopeille ei ole annettu erillisiä nimiä. Lähde: Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/science/hydrogen  
Miksi metallit ovat muuttuneet radioaktiivisesti hajoaviksi maapallon sisustassa? 313 Osa alkuaineista on metalleja, ja osa niistä on (luonnollisesti) radioaktiivisia. "Maankamarassa on radioaktiivisia aineita, jotka ovat olleet olemassa jo maapallon syntyessä."1 Toisin sanoen, nämä eivät ole muuttuneet radioaktiivisiksi, vaan nämä ovat aina olleet radioaktiivisia. Radioaktiivista hajoamista taas tapahtuu niissä aineissa, joiden atomiydin on epävakaa. Osa atomiytimistä on luonnostaan epävakaita, joten hajoamista tapahtuu luonnollisena prosessina.   Lainaukset ja lähteet: 1 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/124926/stuk-opastaa-luonnon_radioaktiivisia_aineita_sisaltavat_materiaalit.pdf?sequence=1 https://sciencenotes.org/what-are-the-radioactive-elements/ https://www.thoughtco.com/list-of-radioactive-...
Onko magnesium magneettista alkuainetta?Nimensä mukaan. 707 Magneettisuudesta en tiedä, mutta alkuaine se kyllä on. https://fi.wikipedia.org/wiki/Magnesium Linkistä löytyy lisätietoja. 
Mitä tarkoitetaan termillä maametalli? Onkon olemassa muita metalleja kuin maasta louhittuja? Ja mistä tulee termi maametalli? 1278 Maametallit on vanhentunut termi, jota on eri yhteyksissä käytetty sekä jaksollisen järjestelmän ryhmän 3 että ryhmän 13 alkuaineista. Kirjassa Kemia / Antti Kivinen, Osmo Mäkitie. --  Helsinki : Otava, 1988. 478, sivua. ISBN: 9789511101369, sivulla 393 nimetään varsinaisiksi maametalleiksi Skandium (Sc), Yttrium (Y), Lantaani (La) ja Aktinium (Ac). ”Maametalli” nimitys on suora käännös ruotsista (jordartsmetaller) tai saksasta (erdmetaller), joissa kielissä sanat ”jord” tai ”Erde” vanhemmassa kielenkäytössä viitasivat oksideihin. Maa-ilmaisua käytettiin historiallisesti tiettyihin aineisiin, joiden aikoinaan ajateltiin olevan elementtejä, ja tämä nimi oli lainattu yhdestä Platonin neljästä klassisesta elementistä, muut kolme olivat ilma...
Mikä on nestemäisen vedyn kemiallinen rakenne ja sen ominaisuudet? 3187 Teoksessa Tekniikan kemia (2008) sanotaan, että vetyä (H - hydrogenium)esiintyy vapaana kaasuna vähän, mutta se muodostaa enemmän yhdisteitä kuin mikään muu alkuaine. Se on kevein alkuaine ja sen reaktioissa tarvitaan aina joko korkea lämpötila tai katalyytti, joka nopeuttaa reaktioita. Nestemäistä vetyä eli nestevetyä käytetään nykyisin kantorakettien polttoaineena. Nestevedystä käytetään lyhennettä LH2. Lyhenne tulee siitä, että neste on englanniksi liquid ja vapaa vety on tavallisesti molekulaarisessa H2 muodosssa mistä nimen H2-osa. Tällaisia ajoaineita voidaan varastoida vain kylmänä ja siten vain rajallisen ajan ennen laukaisua. Nestevedyllä jäähdytetään moottorin suutinta ennen sen polttamista, tavallisesti nestehapella. Tuloksena...
Saisinko MAOL:in taulukosta alkuaineiden jaksollisen järjestelmän? 1753 MAOL-taulukot -kirjaa on saatavissa kirjastoista, mikäli haluat taulukon nimenomaan kirjamuodossa. Tampereen kaupunginkirjaston tilanteen voit tarkastaa verkkokirjastosta osoitteesta http://kirjasto.tampere.fi:8000/. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä löytyy myös internetistä. Voit hakea esim. Googlella (www.google.fi) ja laittaa hakutermiksi "alkuaineiden jaksollinen järjestelmä". Tuloksena tulee useampiakin sivuja, joilta järjestelmä löytyy.