aikasarjat

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Englanti eli UK eli Isobritannia tai mikä tämän Charlesin valtion virallinen nimi lieneekään, niillä saarilla jotka ovat heti Englanninkanaalin takana, ei… 87 28.2.2023 Eri maiden tilastoviranomaisilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta saa parhaiten erilaisia tilastoja kuten Ison Britannian osalta Office for National Statistics -tilastoviranomaiselta. Eurostatilta saa ennen Brexitiä vertailukelpoisesti Euroopan tilastoja ml. Iso-Britannia. Kansainvälistä tilastotietoa löytyy myös Tilastokeskukselta, jonka kautta mm. OECD:ltä löytyy UK:n kansantalouden aikasarjoja.
Mistä saa tietoa ja tilastoja Suomessa vuosittain julkaistuista julkaisuista, siis julkaisujen lukumäärä, aihepiirit, suosituus jne.? 1018 14.8.2014 Hei, Kysymiäsi tilastoja löytyy Suomen Kustannusyhdistyksen sivuilta: siellä on sekä vuositilastot, pikatilastot että bestseller-tilastot. Lisäksi voi tarkastella pitkiä aikasarjoja. Vuositilastot kerätään kaikilta Suomen Kustannusyhdistyksen jäseniltä – kaikki pienkustantajat eivät välttämättä ole yhdistyksen jäseniä. Vuositilasto kertoo myynnistä aineistolajeittain ja jakelukanavittain. Pikatilastot tulevat neljännesvuosittain ja osittain suoraan logistiikkataloilta ja osittain kustantamoilta. Siksi pikatilasto ei ole suoraan vertailukelpoinen vuositilastojen kanssa. Bestseller-listoilla on kirjallisuuslajeittain 20 eniten myynyttä teosta ja äänikirjojen osalta 10 eniten myynyttä. Oppi- ja ammattikirjoja, Raamattua, virsikirjaa tai...
Montako ihmistä Suomessa aloittaa lääkäriksi opiskelemisen vuodessa? Oisiko tästä tilastoa viimeiseltä parilta vuosikymmeneltä? 726 19.11.2013 Hei, Opetushallituksen julkaisuista "Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2008 ja 2010" ja "Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011" löytyy seuraava taulukko "Yliopistoihin hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet koulutusaloittain" vuosilta 2002/2003 - 2010/2011. Valitettavasti toivomaasi 20 vuoden vertailukelpoista aikasarjaa ei löytynyt. Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2012 ei ole ilmestynyt. Lääketieteellinen koulutusala, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet 2002/2003: 608 (paikan vastaanotti 607) 2003/2004: 639 (637) 2004/2005: 625 (624) 2005/2006: 634 (634) 2006/2007: 657 (653) 2007/2008: 623 (622) 2008/2009: 617 (617) 2009/2010: 619 (619) 2010/2011: 620 (619) Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 löytyy vapaasti...