Kysy kirjastonhoitajalta 2005

Kysy kirjastonhoitajalta vuosi 2005

Vuonna 2005 Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa on tapahtunut paljon. Kirjastot.fi-uudistus vei paljon aikaa, mutta paransi vastaajien mukaan erityisesti palvelun ylläpitoa. Vikoja on tullut esiin ja niitä on korjattu. Kiitos kaikille vastaajille aktiivisuudesta myös tässä asiassa, teidän viestienne perusteella on selvitetty monta sotkua.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun valtakunnallinen kehittämispäivä pidettiin 20.5.2005. Osanottajia oli lähes 60. Vielä kiitos kaikille mukana olleille. Kehittämispäivän muistio on luettavissa Kirjastot.fi:n Kirjastoala-kanavalla, Koulutus ja opiskelu, Kirjastot.fi-koulutus –kohdassa. Suora osoite on tässä, http://www.kirjastot.fi/kirjastotfi_koulutus/verkkotietopalvelupaiva_2005.

Kehittämispäivän keskustelujen pohjalta Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun kysymyslomaketta päätettiin uudistaa siten, että asiakkaalle annetaan käyttöön kirjastovalikot, joista hänen on mahdollista halutessaan valita vastaajakirjasto. Arveltiin, että tämä selkeä parannus sekä asiakkaan palveluun että mukana olevien kirjastojen näkyvyyteen. Uudistus toteutettiin vailla suurempia ongelmia elokuusssa. Asiakkaat ovat myös käyttäneet kysymyslomakkeen valikkoja ja niistä on ollut apua. Muutos oli siis hyödyksi.

Viime vuosi oli lisäksi laajenemisen aikaa. Vastaajajoukko lisääntyi usealla kirjastolla. Saimme mukaan Kemin, Kiimingin ja Nurmon kaupunginkirjastot sekä seuraavat erikois- tai yliopistokirjastot ja tietopalvelut: Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjasto, Kuurojen liiton kirjasto, Lapponica-tietopalvelu, Liikenneturvan kirjasto, Museoviraston kirjasto, Nuorisotiedon kirjasto, Suomen elokuva-arkiston kirjasto, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Työterveyslaitoksen tietopalvelukeskus ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen kirjasto. Lisäksi sovimme yhteistyöstä ruotsalaisen Fråga biblioteket’in kanssa: saamme lähettää heille Ruotsia ja ruotsalaista tieto koskevia kysymyksiä, he voivat lähettää vastaavia suomalaisia meille.

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun kehitykseen kuuluvat myös uudet kanavat, joilla palvelua aiotaan tarjota. Chat-sovellusta kehitettiin viime vuonna ja se on edennyt testausvaiheeseen.

Kysy kirjastonhoitajalta on myös näkyvästi esille juuri julkaistussa uudessa opastavassa tiedonhakupalvelussa, Tiedonhaun portissa. Siinä tarjotaan joka sivulla tiedonhakijalle mahdollisuutta kysyä kirjastosta. Kysy kirjastonhoitajalta –palvelua myös esiteltiin Kirjastot.fi:n uusien palveluiden julkistustilaisuudessa 19.1.2006.

Kaiken kaikkiaan siis palvelussa oli varsin aktiivinen vuosi. Tilastot ovat luettavissa Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun ylläpidossa, word-dokumenttina. Vastauksia on annettu yhteensä 3691.

Toivon hyvää, palvelunkin kannalta hyvin alkanutta vuotta palveluun osallistuville!

Nina Granlund
Kirjastot.fi-toimitus
nina.granlund@kirjastot.fi
050-328 7618