Äänekoski

Viimeisimmät vastaukset

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kirjan nimi on noin Miksi kukaan ei puhu siitä joka on tärkeää, tai mikä on.... Luultavasti englantilainen, ei vanha. 930 19.5.2008 Kyseessä on varmaankin Jon McGregorin kirja Jos kukaan ei puhu siitä mikä on tärkeää (alkuteos If nobody speaks of remarkable things). Kirja on ilmestynyt suomeksi vuonna 2004 Otavan kustantamana.
Kuinka kauan ammattikorkeakoulujen ja yliopistokirjastojen tulee säilyttää opinnäytetyöt. 1333 14.3.2008 Myös opinnäytteiden säilyttämiseen sovelleta säädös löytyy laista kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071433 23 § Aineiston säilyttäminen ja poistaminen kokoelmista Aineiston säilyttämisen edellyttämän kopioimisen ja muuntamisen toiseen muotoon tulee tapahtua siten, että kopioidun ja muunnetun aineiston tiedollinen, kuvallinen ja äänellinen sisältö vastaa alkuperäistä. Aineiston säilyttämisestä vastaavalla laitoksella on oikeus poistaa kokoelmista huonokuntoinen tai teknisesti vanhentunut aineisto, josta on valmistettu uusi kappale säilytystä ja käyttöä varten, sekä muutoin käyttökelvoton tai tiedollisen, kuvallisen tai äänellisen sisältönsä menettänyt aineisto. 21 §:ssä on...
Miten viitataan pro gradu -tutkielmassa tehtyyn henkilöhaastatteluun tekstin sisällä ja lähdeluettelossa. 13211 20.2.2008 Tekstiviitteessä tulee käydä ilmi haastatellun nimi, päivämäärä ja että kyseessä on haastattelu eli esim. (Virtanen, haastattelu, 6.6.2007). Lähdeluettelossa haastattelut tulevat oman otsikkonsa (esim. Haastattelut) alle. Pakollisia tietoja ovat haastatellun henkilön nimi ja arvo tai asema, haastateltavan toimipaikka, haastattelun aika ja paikka sekä haastattelijan nimi. Hyvä olisi olla myös tieto tallenteesta tai muistiinpanosta ja missä niitä säilytetään. Esimerkki: Virtanen, Anselmi, professori. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Puhelinhaastattelu 6.6.2007, haastattelijana Sirkka Heikkinen. Tallenne kirjoittajan hallussa. Lähteenä: Matti Mälkiä: Teksti- ja kirjallisuusviitteiden laatiminen.
Mitä merkitsevät ystävieni nimet Mikael ,Kristiina,Jesse, Mikko,Tommi,Miikka ja Miika 2545 12.2.2008 Miika, Miikka ja Mikko ovat kaikki Mikael -nimen johdoksia, merkitys on kuka on niin kuin Jumala (hepr.) Jesse on Iisain muunnos, merkitys Jahven/Jumalan mies (kreik.) ja Tommi Tuomas -nimen muunnos, merkitys kaksonen (aram.). Kristiina on Cristiania - nimen muunnos, merkitys Kristuksen naispuolinen kannattaja. Tiedot kirjasta Lempiäinen: Suuri etunimikirja, joka useiden muiden nimikirjojen tapaan löytyy kirjastoista. Etunimistä on useita kysymyksiä ja vastauksia tämän palvelun arkistossa http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/arkisto.aspx
Mitä tarkoittavat nimet Olga ja Alexandra ja mistä ne ovat tulleet? 4351 18.7.2007 Aleksandraa on kysytty aiemminkin, joten vastaus löytyy myös arkistostamme: http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu/arkisto.aspx Aleksandra (ruots. Alexandra) on Aleksanterin sisarnimi. Kreikkalainen Aleksandros tarkoittaa puolustajaa, suojelijaa. Aleksandra on siis puolustajatar, suojelijatar. Kirkollinen perinne tuntee kuusi Aleksandra-marttyria 200- ja 300-luvuilta. Aleksandra on ollut suomalaisessa almanakassa aiemmin eri päivinä: 3.5. Venäjän keisarinna Aleksandra Fedorovnan nimipäivänä, 5.5. ja 6.5. ja 17.10. vuoteen 1928 saakka. Aleksandraa on käytetty lähinnä ortodoksisissa maissa ja on Venäjälläkin suosittu. Lyhyempi Sandra, Santra on saanut oman nimipäivän 11.9. Olga on tiettävästi venäläinen muunnos vanhasta pohjoismaisesta nimestä...
Kuka esittää kappaleen Tuoksussa tuomien (en ole ihan varma onko kappaleen nimi oikein). 3726 16.4.2007 Olisikohan kyseessä kappale nimeltä "Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset?" Sen toisessa säkeistössä lauletaan mm. "muistatko kesän, kun tuoksussa tuomien haaveillen istuimme ain?" Suuri toivelaulukirja 1 kertoo, että kyseessä on alkujaan venäläinen mustalaisromanssi, joka tunnetaan myös nimellä "Valkoakaasiat" alkuperäisen aiheensa mukaisesti. Suomalaiset sanat on tehnyt Matti Vuori. Kappaleen ovat levyttäneet mm. Olavi Virta, Annikki Tähti ja Metro-Tytöt. Lista artisteista löytyy Yleisradion äänilevystö sivuilta osoitteesta http://www.yle.fi/aanilevysto/firs2/kappale.php?Id=Valkoakaasiat.
Mistä kirjasta tai lehdestä löytäisin hevosen loimen kaavat? 1095 30.1.2007 Hevosurheilu-lehden numerosta 80/2005 löytyy artikkeli "Sopiva koko ratkaisevin tekijä loimen käytännöllisyydessä", jossa annetaan neuvoja loimen ompelemiseen.
Etsin tietoa musiikin ja muistelun käyttämisestä vanhustyössä. Musiikki hyvinvoinnin lisääjänä, ym. teoriaa, ei siis käytännön ohjeita esim. musiikkituokion… 4065 30.11.2006 Musiikkiterapiasta vanhustyössä on tehty muutamia tutkimuksia: - Muistojen bulevardi - musiikkiterapia voimavarana geriatristen pitkäaikaissairaiden hoidossa : tutkielma suljetun geriatrisen musiikkiterapiaryhmän toiminnasta Koskelan sairaalassa / Merja Karesoja - Mummomuskaria Ukkokodissa : musiikkikerhon toiminta Kuopion Ukkokodissa syksyllä 1997 / Anni Pätsi - Musiikkiterapiaryhmä Wilhelmiinan dementiayksikössä 1997 / Sari Laitinen Tietoa muistelun merkityksestä vanhustyössä on ainakin tässä kirjassa: - Muistelun yhteys vanhusten minäkuvaan ja elämäntyytyväisyyteen / Satu Pehu-Voima Kirjat ovat tieteellisissä kirjastoissa eri puolilla Suomea. Tiedot ja sijainnit löytyvät Linda-tietokannan kautta (https://linda.linneanet.fi/cgi-bin/...
Mitkä ovat tieteelliselle kirjastolle asetettavat vaatimukset? 871 11.10.2006 Opetusministeriön sivulla http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoverkosto/tieteelliset_kirjas… kerrotaan esim. näin: Tieteelliset kirjastot Tieteelliset kirjastot toimivat korkeakouluopetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tukena ja koostuvat yliopistojen kirjastoista, ammattikorkeakoulujen kirjastoista ja erikoiskirjastoista. Tieteellisiä kirjastoja on yli 200. Tieteellisten kirjastojen ytimen muodostavat yliopistojen kirjastojen, Varastokirjaston sekä kansalliskirjastona toimivan Helsingin yliopiston kirjaston muodostama yliopistokirjastojen verkosto. Yliopiston kirjastot ovat yleisiä tutkimuskirjastoja, joihin on vapaa pääsy myös muilla kuin yliopiston opiskelijoilla. Yliopistot saavat rahoituksensa valtiolta ja päättävät itsenäisesti...
Missä kaupungissa Enid Blyton on syntynyt 1004 13.9.2006 Enid Blyton syntyi Lontoossa. Hänestä löytää enemmän tietoja kirjasta Koski, Mervi: Ulkomaisia nuortenkirjaklassikoita. BTJ 2000.
Onko mikään muu kanava kuin mtv3 näyttänyt Sveet Walley Hight sarjaa? 645 3.7.2006 Sweet valley high -sarjaa ei ole Suomessa esitetty muilla kanavilla kuin MTV3:lla. Viimeksi sitä on esitetty vuonna 2000. Kanavan nettisivuilla http://www.mtv3.fi/ohjelmat2005b/kysy.shtml sarjan jatkumisesta on kysytty, ja vastauksen mukaan sarja ei jatku. Osoitteessa http://www.angelfire.com/stars4/svh_britney/Ohjelma.html on adressi sarjan uusimisen puolesta.
Mitä tarkoittavat seuraavat sana jota käytetään ruokasäännöt eri uskonnoissa: kosher ja halal? 2034 7.11.2005 Halal:ista kerrotaan näin sivulla http://www05.turku.fi/kulttuurikeskus/kvk/kulttuurit/islam.html Kulttuurit kanssamme: Halal(sallittu) -ruoka on tehty islamin sääntöjä noudattaen. Halal-teurastus edellyttää, että teurastettavan eläimen pää käännetään Mekkaan päin ja lausutaan: ”Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen” ja sitten sen kaulavaltimo katkaistaan veren pois valuttamiseksi. Useissa länsimaissa tällainen teurastustapa on sallittu. Suomessa sen ehtona on eläimen tainnuttaminen ennen teurastusta. Islamilaisen ruokaetiketin mukaan ruokaa kuuluu aina tarjota kaikille ihmisille, jotka ovat samassa huoneessa. Hyviin tapoihin kuuluu kestitä vierasta ylenpalttisesti. Vieras osoittaa kohteliaisuuttaan isäntiä kohtaan jättämällä lautaselleen...
Miten määritellään sana erikoiskirjasto 134 20.5.2005 Opetusministeriön sivuilla todetaan erikoiskirjastoista seuraavasti: "Erikoiskirjastot ovat joukko mm. eri ministeriöiden hallinnon aloilla toimivia kirjastoja, joiden asiakaskunnasta valtaosa on jo oppilaitoksista valmistuneita oman tieteenalansa asiantuntijoita. Erikoiskirjastoja on noin 300, joista tutkimuskirjastoja 30. Erikoiskirjastoja ovat mm. Eduskunnan kirjasto, Museoviraston kirjasto, Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto ja Tilastokirjasto sekä Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen tietopalvelu. Erikoiskirjastojen rahoitusperusteet vaihtelevat kehysorganisaatiosta riippuen." http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kirjastot/perustietoa/kirjastoverkos… Luettelo joistakin erikoiskirjastoista: http://www.lib.helsinki.fi/tilke/...
Mitä suomenkielisiä teoksia kaiken kaikkiaan löytyy Kotter, John P. 631 17.5.2005 Suomen Kannasllisbibliografian, Fennican, http://fennica.linneanet.fi/ mukaan John P. Kotterilta on suomennettu seuraavat teokset: Johtajuus menestystekijänä / John P. Kotter ; [...suom. Ritva Liljamo, Asko Miettinen] [Espoo] : Weilin + Göös, 1989 Muutos vaatii johtajuutta / John P. Kotter ; [suomennos: Maarit Tillmann] Helsinki : Rastor, [1997?] Valta johtaa : miten sisäistän, hankin ja käytän valtaa / John P. Kotter ; [suom. Veikko Rumpunen] Hki : Rastor, 1980 Yritysjohtajan profiili / John P. Kotter ; [suom. Veikko Rumpunen] Hki : Rastor, 1983 (Mäntän kirjap.) Samanteokset löytyvät myös Linda-tietokannasta.
Löytyisikö esim. tutkimusta tai jonkinlaista selvitystä mistä tulisi esiin eri kirjastoille osoitetut määrärahat suhteessa nidemäärään. 1155 13.5.2005 Hei, valtakunnallisista kirjastotilastoista osoitteesta http://tilastot.kirjastot.fi pystyy näitä lukuja laskemaan. Suoraan niitä ei sieltä saa, mutta pienellä jakolaskulla onnistuu!