Kysy kirjastonhoitajalta -kysely vastauksen saaneille 2021

Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa toteutettiin kysely vastauksen saaneille marras-joulukuussa 2021. Kysely lähetettiin kaikkien vastausten mukana 4.11.-7.12. välisenä aikana. Vain 18 vastauksen saanutta avasi kyselyn, 5 näistä ei vastannut kysymyksiin. Vastausten määrä, 13,  on niin pieni, että kysely ei välttämättä ole vertailukelpoinen edellisen kyselyn kanssa, mutta ne, jotka vastasivat, edustivat eri ikäisiä ja eri roolissa liikkuvia kysyjiä hienosti, joten raporttiin on poimittu vastauksista kooste huolimatta siitä, että vastaajia oli vähän. Poimimme tähän muutaman huomion kyselyn vastauksista.

Vastauksia tuli lähes kaikista ikäryhmistä, ikäryhmästä 46-65 eniten. Vastaajista oli tässä kyselyssä suurin osa miehiä. Mukaan mahtui koululaisia, opiskelijoita, työssä käyviä, työelämän ulkopuolella olevia ja suurin ryhmä eläkeläisiä.

Kysymys koski opiskelua, harrastusta, asioiden hoitoa, ajanvietettä, kirjaston palveluja tai muuta (eli kysyjä on kertonut tarkemmin kysymyksestään).

Palveluun oli löydetty edelleen useimmiten Googlen kautta, erikseen useampi mainitsi törmänneensä siihen sattumalta selaillessaan verkossa. Myös sellaisia, jotka tunsivat palvelun ennestään, oli useampi ja useammalle oli tuttava suositellut palvelua. Kirjaston sivun kautta oli palveluun tullut vain yksi kysyjä.

Palvelun käyttöä kuvaavista vaihtoehdoista erityisesti nousi esiin kysymyksen lähettämisen helppous. Useampi oli myös löytänyt mielenkiintoisia kysymyksiä ja vastauksia palvelusta, muutama oli tehnyt hakuja ja selannut asiasanalistaa sekä kommentoinut vastauksia. Palvelun ulkoasu miellytti muutamaa vastaajaa.

Palvelua mainittiin nopeaksi, selkeäksi, perusteelliseksi ja helpoksi.

Vastaus oli tullut suurimmalle osalle nopeasti, lopuille ihan sopivasti. Se oli ollut hyvä ja riittävän laaja ja sisältänyt riittävän määrän lähteitä suuriman osan mielestä, asiantunteva oli myös useamman vastauksen saaneen valinta. Kahden mielestä vastaus oli ollut liian niukka, ensimmäinen kertoi, että aiheesta oli vaikea löytää tietoa, toinen ei kertonut tarkemmin, mitä olisi tarvinnut enemmän. Vastauksia kommentoitiin, kommentit olivat varsin positiivisia, palvelu oli ollut erinomaista, laadukasta ja informatiivista. Yksi vastauksen saanut oli myös keskustellut vastaajan kanssa, ja siitä oli ollut hyötyä.

Kysymykseen, aikooko kysyjä jatkaa palvelun käyttöä jatkossa suurin osa vastasi kyllä, kaksi ei tiennyt ja kaikki vastaajat suosittelisivat palvelua tuttavapiirissään.

Sana on vapaa -osassa palvelu sai kehuja: se oli erinomaisen hyvä ja nopea, hieno, uskomaton. Lähetetty kehittämisehdotus liittyi kirjastojen kokoelmien järjestämiseen.