ympäristöjärjestelmät

2 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–2.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen kirjastoalan opiskelija ja teen opiskelijatoverini kanssa raporttia kirjastoalan ympäristöjärjestelmistä. Olisimme kiinnostuneita Helsingin… 1143 31.3.2006 Helsingin kaupunginkirjastossa ei ole ympäristöjärjestelmää tai –ohjelmaa. Kirjastossa seurataan vuosittain aineiston uudelleen käyttöä, energian käyttöä, ympäristötietouden jakamista, hankintoja, liikennettä ja jätehuoltoa. Osioille asetetaan etukäteen tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Helsingin kaupunginkirjasto raportoi vuosittain kaupungin ympäristökeskukselle ympäristöön liittyvistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Vuoden 2004 tiedot löytyvät Helsingin kaupungin ympäristöraportin http://www.hel2.fi/ymk/raportti04/ hallintokuntakohtaisesta liitteestä http://www.hel2.fi/ymk/raportti04/hallintokuntaliite04/linkkisivu04.html .
Haluaisin tietoja (tehdyistä tutkimuksista), jotka koskevat laatu- tai ympäristöhallintajärjestelmien käyttöönottoa. Myös pro gradu -työt kelpaavat. 819 6.4.2000 Kaikenlaiset opinnäytetyöt ovat tutkimuksen harjoittelua ja siksi on syytä kertailla sitä, miten tutkimuksen tekeminen etenee. Monesti haalitaan läjäpäin lähdeaineistoa, jolloin oman tutkimuksen tekemiseen käytettävä aika hupenee aineiston läpikäymiseen. Alkuun riittää pari hyvää lähdettä, joiden lähdeluetteloihin tutustumalla saa lisävinkkejä. Toisaalta aineiston kerääminen aiheesta, joka on uudehko tai ei kovin paljon tutkittu, kuten ympäristöhallintajärjestelmät, saattaa tuottaa vaikeuksia: aiheesta ei tunnu löytyvän mitään. Silloin on syytä purkaa fraasia "ympäristöhallintajärjestelmien käyttöönotto" ja miettiä, mitkä ovat ne laajemmat käsitteet, joiden avulla tiedonhakua voi tehdä. Tässä tapauksessa esimerkiksi toimintaohjelmat,...