YKL

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Meillä on tekeillä kirja ja kuulemma sen kanteen pitäisi tulla kirjastoluokka. Voitko kertoa mikä se olisi. Kirjan nimi on "Kilpajuoksu Pohjoisnavalle" ja se… 129 Mikäli kirja on fiktiivinen romaani, on sen luokka 84.2. Jos se on fiktiivinen lasten kuvakirja, luokka on 85.22. Jos kirja on historiallinen tietokirja, tulee se luokkaan 98.61.   Yleisten kirjastojen luokitusopas löytyy osoitteesta finto.fi/ykl/fi/  
Onko kirjojen luokitusjärjestelmä sama koko Suomessa vai vaihteleeko se kirjastoittain? 483 Kysy kirjastonhoitaja -palvelusta löytyy ennestään seuraava vastaus: Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) perustuu amerikkalaisen kirjastomiehen Melvil Deweyn kymmenjärjestelmään (DDC), josta julkaistiin ensimmäinen versio vuonna 1876, https://www.oclc.org/en/dewey.html. Suomessa kymmenjärjestelmä omaksuttiin yleisten kirjastojen luokituksen oppaaksi jo 1900-luvun alussa, ja on tätä nykyä käytössä liki kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa. Poikkeuksena Helsinki, joka käyttää omaa sataluokkiin perustuvaa luokitusjärjestelmäänsä. Tieteelliset kirjastot käytäävät yleisimmin UDK-luokitusta. Luokitusjärjestelmät löytyvät Kansalliskirjaston Finto.fi:stä, https://finto.fi/fi/: YKL, https://finto.fi/ykl/fi/ HKLJ, https://finto.fi/...
Omat kirjat pitäisi luetteloida. Puhelimessa on viivakoodinlukija. Miten ISBN numeron perusteella saan verkosta kirjan tiedot, mukaan luettuna kirjastoluokan?… 343 Kansalliskirjaston ylläpitämä kansallinen metatietovaranto MELINDA on ratkaisu tähän tarpeeseen. Lukemalla kirjan viivakoodin Melindan hakukenttään saat käyttöösi kaikki kirjaan liittyvät metatiedot, mukaan lukien kirjastoluokituksen. Melindan hakupalvelun löydät täältä: https://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local…  
Onko essee-kirjoilla oma kirjastotunnusnumero? Esim. Kirjat 84.2 497 Esseekokoelmilla ja muilla kokoelmateoksilla on kirjastoissa oma luokkansa. Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmässä eli YKL:ssä se on 04.
Kirjastojen aineisto jaetaan kymmeneen luokkaan sen mukaan, mitä alaa teos käsittelee. Mitkä ovat yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän mukaiset pääluokat? 1739 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä eli YKL löytyy verkosta osoitteesta https://finto.fi/ykl/fi/index . Sivun vasemmassa reunassa näytetään kaikki järjestelmän pääluokat, kun valitsee kohdan "hierarkia". Alaluokat saa halutessaan näkyviin klikkaamalla pääluokkaa.
Missä Internet-sivulla esitetään ja avataan selkeästi koko YKL-kirjastoluokitus? 565 Verkko-YKL siirtyi vastikään Finto.fi -palveluun. Se löytyy osoitteesta https://finto.fi/ykl/fi/ Finto-palvelun asiakaswikistä löytyy kattava YKL-ohje: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YKL+Ohjeet
YKL-luokituksen systeemi-alkuiset termit 683 Voit ehdottaa muutoksia yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmään (YKL) lähettämällä palautetta Verkko-YKL-sivuston kautta. Yksittäiset kirjastot eivät valitettavasti voi tehdä muutoksia YKL-luokitukseen, vaan muutosehdotukset tulee aina suunnata YKL:n ylläpitäjille. Löydät palautelomakkeen täältä: http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/palaute/. Kaikki luokittelujärjestelmät ovat aina omaan aikaansa sidottuja yrityksiä järjestää todellisuutta ja tietoa. Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä kaikkien maailman kirjastojen jakamaa ja yleisesti hyväksyttyä tiedon luokittelutapaa. Sanoisin, että tässä on kysymys hyvin perustavanlaatuisesta tiedonfilosofisesta ongelmasta. Esimerkiksi yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä perustuu Melvil Deweyn 1870-...
Suomennan Henry Millerin kirjaa Book of Friends, ja olen myös kirjan kustantaja (Green Spot). Kyse on siis kirjailijan muistelmista. Mihin kirjastoluokkaan… 1489 Luokka 86.53 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmässä ja luokka 829 Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmässä on Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historian ja tutkimuksen luokka. Ihan oikea luokka siis ja sinne tuo Millerin teos kirjastoissa onkin sijoitettu. Espoo, Kauniainen ja Vantaa tosiaan käyttävät Yleisten kirjastojen luokitusta, Helsinki - historiallisista syistä - omaansa. Vaikka kaikki samaa HelMet-kirjastoa ovatkin. Molemmat luokitusjärjestelmät löytyvät verkosta ja linkki niihin HelMetin Muut hakutavat -osiosta. HelMet Muut hakutavat http://www.helmet.fi/search~S9*fin/i Henry Miller's book of friends HelMetissä http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=miller+book+of+friends&searchs… Verkko YKL http...
Onko YKL-luettelointijärjestelmä kansainvälinen? Onko sama järjestelmä käytössä muualla maailmassa? 1302 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) http://ykl.kirjastot.fi/ ja sen edeltäjät ovat amerikkalaisen Melvil Deweyn kymmenjärjestelmän (Dewey Decimal Classification) mukaelmia. DDC:n ensimmäinen painos luotiin jo 1876 ja siitä on tullut paljon uusia painoksia sen jälkeen http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/default.htm#ten
Haluaisin tiedustella, voiko YKL:n luokkia kääntää Deweyksi, tai vielä mieluummin suoraan Bic:iksi. Onko joillakin YKL:stä löytyvistä kirjoista myös Dewey ja… 931 Ideatasolla YKL-luokitus pohjautuu Deweyn luokitukseen. Sisällöllisesti niitä on kuitenkin tämän jälkeen kehitetty toisistaan riippumatta. Emme ole vertailleet luokituksia siltä kannalta, että olisiko niiden välisen käännöstaulukon laatiminen mahdollista. Varmaan kuitenkin löytyy aloja, jotka YKL:ssä ja Deweyssä on jaoteltu eri kriteerien mukaan, joten selkeän vastineen löytäminen toisesta luokituksesta ei aina välttämättä onnistu. Asia varmaan selviää parhaiten vertailemalla kokeeksi luokituksia muutamien eri alojen osalta. YKL:n toimituksella ei kuitenkaan ole aikomusta ryhtyä tällaisen taulukon laadintaan.
Mikä yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän YKL:n luokka on lähinnä Deweyn luokituksen luokkaa 117, structure? 2154 Deweyn luokituksessa 117 Structure on Filosofian (100) alaluokan Metafysiikka (110) alla. YKL:ssä ei ole näin tarkkaa jakoa: lähin luokka on 11 Filosofia, joka puolestaan jakautuu historiallisen ajanjakson mukaisiin osastoihin. Deweyn luokituksen taulukota löytyvät osoitteesta http://www.oclc.org/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf . Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä(YKL) löytyy osoitteesta http://ykl.kirjastot.fi/ .
Haluaisin tietää kirjaston luokittelun numeroinnin ja luokat (esim. 0 = yleistieto). Ihan karkea jako riittäisi! 1197 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä löytyy ohessa http://ykl.kirjastot.fi/
Mikä on suomalaisten kirjastojen käyttamä luokittelu- ja/tai lajittelusysteemi? Kansainvälinen Deweyko? 2046 Suomen kirjastoissa on käytössä eri luokitusjärjestelmiä. Lähes kaikki suomalaiset yleiset kirjastot käyttävät Deweyn kymmenluokituksen luokitusjärjestelmää (http://ykl.kirjastot.fi/ ). Helsingin kaupunginkirjasto käyttää Deweyn kymmenluokitukseen pohjautuvaa järjestelmää (http://hklj.kirjastot.fi/ ). Suurin osa Suomen tieteellisistä kirjastoista käyttää Yleistä kymmenluokittelua, joka tunnetaan paremmin nimellä UDK. Luokituskaavio on julkaistu mm. Fennican (Suomen kansallisbibliografian) yhteydessä, http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/fennica_udkkaavio.htm .
Kuka ja milloin on kehittänyt kirjaluokituksen, jonka perusteella kirjat on sijoitettu hyllyihin Suomen kirjastoissa? 1938 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) perustuu amerikkalaisen kirjastomiehen Melvil Deweyn kymmenjärjestelmään (DDC), josta julkaistiin ensimmäinen versio vuonna 1876, https://www.oclc.org/en/dewey.html. Suomessa kymmenjärjestelmä omaksuttiin yleisten kirjastojen luokituksen oppaaksi jo 1900-luvun alussa, ja on tätä nykyä käytössä liki kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa. Poikkeuksena Helsinki, joka käyttää omaa sataluokkiin perustuvaa luokitusjärjestelmäänsä. Tieteelliset kirjastot käytäävät yleisimmin UDK-luokitusta. Luokitusjärjestelmät löytyvät Kansalliskirjaston Finto.fi:stä, https://finto.fi/fi/: YKL, https://finto.fi/ykl/fi/ HKLJ, https://finto.fi/hklj/fi/ Supistettu UDK, https://finto.fi/udcs/fi/
Hyvä kirjastoasiantuntija Toivoisin saavani ajantasaisen luokittelujärjestelmän käytössäni oleville lähteille. Ennen oli sellainen kuin yleinen kymmenluokitus?… 1447 Verkosta löytyvät todella ajantasaiset ja kattavat luokitusjärjestelmät, osoittees tässä: Verkko YKL Yleisen kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio http://ykl.kirjastot.fi/ykl.py Vesa - verkkosanasto, jossa on YSA yleinen suomalainen asiasanasto on apuväline sekä painetun että elektronisen aineiston asiasanoitukseen ja aiheenmukaiseen tiedonhakuun. http://vesa.lib.helsinki.fi/ Muuta verkkoaineiston ja painetun aineiston luettelointiin jä järjestämiseen liittyvää mm. enlanninkielinen luokitus http://www.kirjastot.fi/showhierarchy.asp?HID=1008
Tarvitsemme oppilaskäyttöön kirjastojen yleisen kirjojen luokittelujärjestelmän. Onko mahdollista saada se näin sähköpostitse? 754 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä, YKL, taulukkoineen ja hakemistoineen löytyy osoitteesta http://ykl.kirjastot.fi/