vuokrasopimukset

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Saako 16 vuotias opiskelija muuttaa vuokra-asuntoon toiselle paikkakunnalle aikuisen opiskelijan kämppäkaveriksi vaikka on vastakkaista sukupuolta? 2574 23.11.2010 16-vuotias saa muuttaa toiselle paikkakunnalle asumaan aikuisen opiskelijan kämppäkaveriksi. Alaikäisyyden vuoksi mm. nämä seikat on huomioitava: - Alaikäiset eivät ole Suomessa oikeustoimikelpoisia. Täten hänen allekirjoittamansa vuokrasopimus ei ole sitova ilman hänen edunvalvojansa (yleensä huoltaja eli vanhemmat) lupaa ja hyväksyntää. - Lapsen muutto pois kotoa ei lopeta vanhempien elatusvelvollisuutta, vaan se jatkuu siihen asti kun lapsi täyttää 18-vuotta. Kysymykseen liittyvä lainsäädäntö - Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442 - Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704 - Vuokra-asumisen lainsäädäntö http://www.ymparisto.fi/default.asp?...
Vuokrasopimuksen Irtisanominen. 1550 12.8.2008 Omakotitalon vuokraukseen sovelletaan todennäköisesti seuraavaa lakia : Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 jossa luvussa 7 käsitellään vuokrasopimuksen irtisanomista Lain löytää netistä osoitteesta www.finlex.fi/ lainsäädäntö /ajantasainen lainsäädäntö hakusana huoneenvuokra 7 luku Vuokrasopimuksen irtisanominen 51 § Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta Jos toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johdu. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta vain siten kuin 39, 44, 46, 55, 90 ja 91 §:ssä säädetään. Jollei muuta ole säädetty tai sovittu, sopimus irtisanomisen johdosta päättyy...
Etsin huoneen vuokralakia YRITYSTILOISTA, alivuokralaissuhteesta. Mistä voisi lukea. 876 30.9.2004 Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482 käsittelee kysymääsi asiaa. Voit itse tarkistaa lain sisällön osoitteesta: http://www.finlex.fi/lains/index.html
Onkohan olemassa jotain viranomaissuositusta vast. jossa määritellään kohtuullinen vuorkankorotus esim. prosentteina? 760 16.8.2002 Seuraavalta verkkosivulta löytyy tietoa huoneenvuokralaista, vuokra-asuinnoista, vuokrasopimuksen teosta, vuokran korotuksesta, eri alueiden vuokrista ja niiden vertailusta jne. http://www.vuokralaistenkeskusliitto.fi/
Voiko vuokranantaja tai asunto-osakeyhtiö kieltää asukasta asentamasta ja käyttämästä turvalukkoa? 889 8.3.2002 Huoneenvuokralainsäädäntöä ja vuokrasopimuksia käsitellään mm. teoksissa Kasso, Matti; Huoneenvuokrasopimukset, 2001, Lakimiesliiton kustannus ja Kanerva, Ari; Vuokrasopimus - opas vuokranantajalle ja vuokralaiselle, 1997, Kiinteistöalan kustannus. Suomen kiinteistöliiton julkaisema Isännöitsijän käsikirja (uusin painos 2001)sisältää yksityiskohtaista tietoa asunto-osakeyhtiöasioista ja laajan asiahakemiston. Kuluttajaviraston internetsivustoilla osoitteessa http://www.kuluttajavirasto.fi/tietoa/asuminen/kunnossa.html on tietoa mm. osakkaan oikeudesta huoneiston muutostöihin. Samalta sivulta löytyy Asukasliiton maksullisen neuvontapuhelimen numero. Vuokralaisten keskusliiton sivusto löytyy osoitteesta http://www.vuokralaistenkeskusliitto....