varusmiehet

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mikä mahtaa olla nykypäivänä varusmiesalokkaiden keskipituus? Entä kutsuntojen? 1810 30.4.2015 Puolustusvoimien pääesikunta on tehnyt tutkimuksen palvelukseen tulevista nuorista miehistä http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/4e27990041190b9eb6a1ffe364705c96/palv… . Useissa tutkimuksissa mainitaan varusmiesten keskipituudeksi 178 cm ja myös se, että keskipituus on pysynyt vuosia lähes samana, kun taas keskipaino on noussut. Terveyskirjastossa on vastaava tutkimus vuosilta 1993- 2011 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00… . Oululaisia kutsuntoihin osallistuneita on tutkittu vuonna 2013 ja heidänkin keskipituutensa on 178. http://www.tuunaamopo.fi/tiedostot/MOPO-seminaari_2013/Hyvinvointimitta…
Vapaa-aika varusmiespalvelun aikana? 835 29.11.2002 Seuraavista lähteistä voisi löytyä jotakin: Hinkkala, Marjatta: Armeija-aika:maavoimat, 1994 Hinkkala, Marjatta: Armeija-aika:merivoimat, 1995 Lehtiartikkeli Tähtinen, Munkit vaaraksi suomalaiselle varusmiehelle Duodecim 2002:11 linkkejä http://www.mil.fi/varusmies/lomat.dsphttp://domino.poutapilvi.com/sul/s…
Vapaa-aika varusmiespalvelun aikana? 702 28.11.2002 Tietokannoista löytyi muutamia artikkeleita jotka liittyvät aiheeseen. Vain ensimmäinen löytyy Kajaanin kaupunginkirjastosta: - Heinonen, Jukka: Moottorikelkka ennen kaikkea työkalu, mutta myös vapaa-ajan väline Aineisto: artikkeli. Julkaisussa: Suomen sotilas - Suomen mies. 62(1980) : 3, s. 20-22 - Virkkunen, Henna: Kolmannes suomalaisista lisäsi liikuntaa viime vuonna Aineisto: artikkeli Julkaisussa: Sotilasurheilu : Suomen sotilasurheiluliiton julkaisu. - Helsinki : Suomen sotilasurheiluliitto. ISSN 0785-2444. 20 (2001) : 1, s. 16 - Mattila, Marjatta : Sotilaskoti -varusmiehen vapaa-ajanpaikka . - Aineisto: artikkeli. Julkaisussa: Lapset ja yhteiskunta. 39(1980) : 4, s. 163-165 - Vahteristo, Samuli: Taidetta ja harrastusvälineitä...
Varusmiesten vapaa-ajan käyttö palveluaikana? 861 21.11.2002 Kysymykseesi liittyvää aineistoa löytyi niukasti. Olisiko seuraavissa jotain: - Lähdesmäki, Mari: Varusmiehen läheiset ihmissuhteet, niiden merkityksellisyys ja sopeutuminen armeijaelämään. Hki : Puolustuvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1993. - Sarkkola, Tuula: Varusmiehen sosiaalis-taloudelliset etuudet lomilla ja vapaa-aikana: Tampereen yliopiston Pro gradu -työ, 1995 - Heikkilä, Sanna: Miesten koulussa: tutkimus varusmiespalveluksesta miehisenä elämänmuutoskriisinä. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, 1996. Lehtiartikkeli: - Lähdesmäki Mari: Ihmissuhteiden merkitys varusmiehen armeijaan sopeutumisessa. Sotilasaikakauslehti 2000:11, 61-62, 64 Mikko Pennasen Turun yliopistossa tekemässä tutkimuksessa: Komppania ja tulipatteri...
Varusmiesten alkoholinkäyttö vapaa-aikana 1361 9.4.2002 Kun haet materiaalia opinnäytetyötä varten suosittelisin sinua käymään lähikirjastossasi ja käyttämään siellä olevia tiedonhaun apuvälineitä. Katso esim. Kokkolan kaupunginkirjaston tiedonhakusivuja http://lib.kokkola.fi/tiedonhaku/index.htm . Anders webkirjastosta, http://webkirjasto.kpnet.fi/ löytyy yli 70 viitettä alkoholinkäytöstä. Kun yhdistän varusmiehet tai asevelvolliset ja alkoholinkäyttö ei valitettavasti löydy viitteitä. Voit itse tarkistaa paikallaolotietoja. Linnea tietokannoista löytyy paljon viitteitä alkoholinkäytöstä. Yhdistämällä Linneassa hakusanat varusmiehet ja alkoholinkäyttö ei löydy mitään. Aleksista löytyy muutama artikkeliviite: Äijänseppä, Sinikka: Varusmiesten tupakointi, suunuuskan ja alkoholin käyttö 1990-...
Tietoa opinnäytetyöhön, varusmiesten alkoholinkäytöstä vapaa-ajalla. 878 29.1.2002 Harri Vertio on kirjoittanut kaksi teosta joista voisi olla Sinulle apua: -Varusmiesten alkoholinkäyttö -Varusmiesten terveyskäyttäytyminen : esimerkkeinä varusmiesten tupakoinnin, alkoholinkäytön ja elvytysvalmiuden muutokset palvelusaikana Kumpaistakin olisi saatavilla Eduskunnan kirjastosta; yhteystiedot ja aukioloajat löydät osoitteesta http://www.eduskunta.fi/kirjasto/ Lisäksi voisit tutustua kirjastojen työasemilla Aleksi- ja Arto-artikkelitietokantoihin: molemmat antavat jokusen viitteen asiasanoilla varusmiehet alkoholinkäyttö.
Mitä täsmälleen ottaen tarkoittavat armeijan kuntoisuusluokituksen kirjain-numeroyhdistelmät A1:stä niin pitkälle kuin niitä riittää? 1502 17.8.2001 Tarkat tiedot lääkärin määrittämistä ns. palveluskelpoisuusluokituksista saa pääesikunnan tiedotusosastolta. Sähköpostiosoite on: puolustusvoimat@mil.fi