valtiontalous

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö artikkeleita, kirjoja tai muuta vastaavaa josta saisin tiedot mm. Osakkeiden, rahastojen ja joukkovelkakirjalainojen tuotto-% vuosina 1985-2015? Tämän… 164 21.8.2019 Suomen Pankin kirjastosta vastataan tuotosta. Julkaisuarkistosta (https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/54) löytyy Tilastot-kokoelmasta erilaisia tilastoartikkeleita liittyen muun muassa sijoitusrahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin sekä rahoitukseen.  Analyysit ja näkemykset -kokoelmasta löytyy Rahoitusmarkkinaraportteja https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/20, joissa käsitellään myös tuottoprosentteja. Suomen Sijoitustutkimuksen sivustolta löytyy rahastoraporttiarkisto https://www.sijoitustutkimus.fi/palvelut/instituutiosijoittajille/rahastoraportti/rahastoraporttiarkisto/, josta löytyy tilastoja vuodesta 1997 alkaen. Tilastokeskuksen julkaisemasta Suomen tilastollinen vuosikirja -sarjan julkaisuissa on mainittu eri...
Miten Yhdysvallat rahoitti Vietnamin sodan? Olen kuullut sen käyttäneen kultavarantojaan sodan kuluihin, pitääkö paikkaansa? 140 6.8.2019 Yhdysvallat rahoitti Vietnamin sodan valtionvelkaa kasvattamalla ja korottamalla veroja. Sodan yhteys Yhdysvaltain kultavarantoihin ja niiden hupenemiseen on seuraavanlainen: Kelluvien valuuttakurssien ja devalvaatiokilpailun aiheuttama kaaos oli pakottanut Yhdysvallat luomaan vuonna 1946 uuden kansainvälisen valuuttajärjestelmän. Tässä ns. Bretton Woods -järjestelmässä keskuspankit saattoivat vaihtaa dollareita kultaan Yhdysvaltain keskuspankissa. Kaikki valuutat olivat kiinteässä vaihtosuhteessa dollariin ja siten kultaan: Yhdysvaltain dollarista tuli maailman keskuspankkien varantovaluutta. Järjestelmä johti kuitenkin omaan tuhoonsa. Yhdysvalloilla oli voimakas tarve inflatoida omaa valuuttaansa ja viedä sitä ulkomaille. Se painoi...
Mistä valtion tulot muodostuvat? Toisin sanoen, kuinka suuri osuus tulee yksityisten maksamina veroina, kuinka suuri osa alv:stä, kuinka suuri osa ns… 7366 3.9.2009 Valtion tulot koostuvat 1) veroista ja veronluonteisista tuloista, 2) sekalaisista tuloista, 3) lainoista ja 4) korkotuloista ja osakkeiden myyntituloista. Seuraavassa tarkemmin 1 ja 2 -kohdista: 1) Verot ja veroluonteiset tulot koostuvat tulon ja varallisuuden perusteella kannettavista veroista, joista tuloverotuksen osuus on suurin. Näihin veroihin ja veroluonteisiin tuloihin kuuluu myös liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, kuten arvonlisävero ja apteekkimaksut. Lisäksi peritään valmisteveroja, joihin kuuluu tupakkavero, alkoholijuomavero, virvoitusjuomavero ja energiaverot. Muita veroja ovat autovero, varainsiirtovero, arpajaisvero, ajoneuvovero ja jätevero. Lisäksi on muita veronluonteisia tuloja, kuten ratavero ja...