valtiofilosofia

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen yritttänyt löytää Rousseau'n "Back to nature" ilmauksen alkuperäistä muotoa ranskaksi, mutta en ole onnistunut. On epäselvää oliko se noin tiivistetty… 53 16.8.2019 Rousseaulta peräisin oleva sitaatti esitetään ranskaksi muodossa "retour à l'état de nature" eli paluu luonnontilaan. Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) kehitti tätä ajatusta laajimmin v. 1755 julkaistussa esseessään Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Sanatarkka sitaatin muoto on muiden tiivistämä, mutta fraasi "état de nature" esiintyy tekstissä useasti. Essee löytyy kokonaisuudessaan ranskankielisenä Wikisourcesta. Ville Keynäsin suomennos Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista (uusin painos 2016) on lainattavissa kirjastosta.
Halusin lukea Machiavellin Ruhtinaan, mutta siitä on kaksi eri suomen kielistä käännöstä. 290 13.2.2018 Niccolò Machiavellin Il principe – teoksen suomennosten vertailu vaatisi käännöstieteen, valtiotieteen ja historian asiantuntemusta sekä italian kielen taitoa. Mitään suomennoksista tehtyä kriittistä vertailua ei löydy. O. A. Kallion suomennos on vuodelta 1918, mutta vaikuttaa käännösajakohtaan nähden kieleltään yllättävän tuoreelta. Aarre Huhtalan suomennos on vuodelta 1969 ja sen kieli varmaankin aukeaa kuitenkin helpommin nykylukijalle. Käännökset on tehty alkutekstien eri laitosten pohjalta. Huhtalan suomennoksessa on hiukan enemmän selityksiä, jotka ovat hyödyllisiä teoksen ymmärtämiseksi. Antti Hautamäki antaa kuitenkin ymmärtää pro gradu -tutkielmassaan, että Huhtala on painottanut suomennoksessaan proosallista muotoa käsitteiden...
Onko Ciceron De re publica-teoksesta tai ylipäätään Ciceron valtioteoriasta suomenkielistä tutkimusta? Tiedän Klassiset poliittiset ajattelijat-teoksen … 172 27.9.2017 Verkkohakuteos Wikipediassa kerrotaan, että Ciceron Valtiosta-teoksen (De re publica) teksti on suurelta osin kadonnut ja että sen parhaiten säilynyt osa tunnetaan nimellä Scipion unennäkö (Somnium Scipionis).https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtiosta Melinda-tietokannasta http://melinda.kansalliskirjasto.fi/ löytyi pari tähän teokseen liittyvää viitettä: Opinnäyte Macrobiuksen kommentit Ciceron teokseen Somnium Scipionis : hyveet ja sielun kuolemattomuus / Kati Mattsson. [Turku], 1999. - Pro gradu -tutkielma : Turun yliopisto, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus. Artikkeli Scipion kyynelistä Konstantinopolin raunioille : Rooman tasavallan valtiosääntöideologia 146 eKr.-1453 jKr. / Juha-Pekka Rentto sisältyy teokseen Oikeustiede =...
Etsin Machiavellin kirjoittamia kirjoja, esim. "Prinssi". Mistä löytyy? 790 18.8.1999 Niccolo Machiavellin kirjat Valtiollisia mietelmiä sekä Ruhtinas löytyvät Helsingin kaupunginkirjastosta useina käännöksinä ja painoksina. Voitte tarkistaa tarkemmat tiedot ja kirjojen saatavuuden pääkaupunkiseudun kirjastojen aineistotietokannasta http://www.libplussa.fi