tyytyväisyys

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitkä kirjat, tutkimukset käsittelevät asumisen viihtyvyydessä myös kasveja, kasvillisuutta, vehreyttä? Asukkaiden tyytyväisyyttä asuinpaikkaansa, kaupunkin… 1012 12.12.2006 Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoissa on asumisviihtyvyyttä käsittelevistä teoksista esimerkiksi: Pelkonen, Juha Kaupunkiviheralueiden koetut arvot ja merkitys asukkaille Länsi-Vantaalla [Vantaa] : Vantaan kaupunki, 2005 Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen, Ympäristöministeriön ja Vantaan kaupungin yhteistyössä toteuttama tutkimushanke. (Tiivistelmä) Strandell, Anna Asukasbarometri. 2004 : asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Helsinki : Ympäristöministeriö : Edita, jakaja, 2005 ISBN 951-731-287-3 (nid.) Myös verkkoversiona, ISBN 951-731-288-1 (PDF.) http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=120388&lan=fi Strandell, Anna Asukasbarometri 1998 : asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Helsinki :...
Englanninkielisiä julkaisuja liittyen asiakastyytyväisyyteen; asiakastyytyväisyys laboratoriopalveluihin. 835 14.10.2004 Varsinaista englanninkielistä tietoa asiakastyytyväisyydestä laboratoriopalveluihin löytyy niukasti. Aluksi materiaalia kannattaa etsiä kaupunginkirjaston omasta aineistotietokannasta (http://kirjasto.kuopio.fi/) esim. asiasanoilla asiakkaat ja tyytyväisyys. Hakutuloksena tosin tulee lähinnä suomenkielistä materiaalia. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun kokoelmatietokannasta (http://aapeli.amkit.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=finnish&DB=local&…) voi hakea myös em. asiasanoilla kielirajauksen kanssa. Hakutuloksena on englanninkielisiä julkaisuja liittyen asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi kannattaa hakea mm. asiasanoilla laboratoriot ja asiakkaat tai laboratoriot ja palvelut. Aihetta edes jollakin tavoin sivuavia...
Etsin teoksia asiakaspalvelun laadusta. 1951 4.6.2003 Tässä olisi kirjoja asiakaspalvelun laadusta: 1) Hemmi, Marja: Avec: asiakaspalvelua ravintolassa (WSOY, 2002) 2) Kangas, Pirkko: Tavoitteena tyytyväinen asiakas (Painatuskeskus, 1994) 3) Lele, Milind M.: Asiakas - menestyksen avain (Rastor-julkaisut, 1991) - mm. kilpailukyvystä, yrityksistä 4) Pesonen, Hanna-Leena: Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena: markkinointia, viestintää, psykologiaa (PS-kustannus, 2002) 5) Hämäläinen, Jukka: Luonnollinen palvelu: kohtele asiakastasi kuin itseäsi (Luma, 1999) 6) Nordman-Sjöberg, Solveig: Hyvään asiakaspalveluun tiimityöllä (Edita, 1998) 7) Asiakaspalvelu ja laaduntekijät (toim. Pertti Lehmus, Tapio Korkala) (Kiinteistöalan kustannus, 1996) 8) Heikkinen, Krista: Yrityksen palvelun laadun...
Löytyyköhän internetistä tietoa ja/tai mallilomakkeita miten tehdään asiakastyytyväisyystutkimus? 3391 26.10.2001 Hei! Internetistä löytyi aika vähän linkkejä, joten lisäsin tähän myös muutamia kirjoja ja lehtiartikkeleita, joista saattaisi olla hyötyä. Internetistä löytyi vain yksi valmis lomakemalli: http://cc.oulu.fi/~lml/amkk/havkyes.htm Tässä on jotain yleistä asiakastyytyväisyystutkimuksesta: http://www.qualitas-fennica.fi/artikkelit/ongelmista.html http://www.promate.fi/tutkimusmalli.html Ja tässä on muutama valmis asiakastyytyväisyystutkimus internetistä: http://www.uwasa.fi/samjay/b_admin/projects/atrapo.html http://www.tukkk.fi/gram/pakki/benchmark.htm Kirjoja aiheesta: Miten mittaan asiakastyytyväisyyttä--ohjeita ja kokemuksia yrityskäytännöstä (1995) Ylikoski, Tuire: Unohtuiko asiakas (1999) Lotti, Leila: Tehokas markkina-analyysi (2001)...
Olen tekemässä asiakastyytyväisyystutkimusta yökerholle, mutta en kirveelläkään löydä malleja tehdyistä asiakastyytyväisyystutkimuksista. Olisiko sinulla… 1062 2.3.2001 Korkeakoulukirjastojen Linda-tietokannasta löytyi opinnäytetöinä tehtyjä asiakastyytyväisyystutkimuksia, joista tässä muutama: Somppi, Mika: Case-tutkimus palvelun laadusta : erään tanssiravintolan asiakastyytyväisyystekijät ja palvelun koettu kokonaislaatu Markkinoinnin pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitos 1996 Kuusisto, Noora: Hotellipalveluyrityksen asiakastyytyväisyys Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos 1997 Bergfast, Miia: Palveluyrityksen asiakastyytyväisyystutkimus : case Kongressi- ja kylpylähotelli Caribia Turun ammattikorkeakoulu, 2000 Erikoistyö : Turun ammattikorkeakoulu, hallinto ja kauppa, talouden ja hallinnon koulutusohjelma Tästäkin...
Mitä on hyvä palvelu? Tarkoituksena on kehittää yhtiön palveluja teoriapohjalta määrittelemällä aluksi mitä hyvä palvelu on. 1746 22.9.2000 Palvelun laatua ja palveluorganisaation toiminnan kehittämistä käsitellään esim. seuraavissa kirjoissa: Ylikoski, Tuire: Unohtuiko asiakas? 2. uud. p. [Helsinki]: KY-palvelu, 1999 Grönroos, Christian: Nyt kilpaillaan palveluilla. 4. uud. p. Helsinki: WSOY, 1998 Rope, Timo: Asiakastyytyväisyysjohtaminen. [Helsinki] : WSOY, 1998 Grönroos, Christian: Miten palveluja markkinoidaan. [Espoo]: Weilin + Göös, 1989 Honkola, Jaakko & Jounela, Tetta: Menestyksen perusvoimat: asiakaslähtöisyys, yrittäjyys, kehityshakuisuus. Helsinki, Otava, 1993 Asiakkuuden arvon lähteillä / Kaj Storbacka ... [et al.]. [Helsinki] : WSOY, 1999 Palveluyrityksen laadun kehittäminen / Kimmo Järvelin ... [et al.]. [Helsinki]: Sedecon, 1992 Valpio, Jaakko: Palvelujen...
Voiko Yritystalous -lehdistä saada tietyistä artikkeleista kopioita? Paljonko maksaisi? Onko teillä asiakastyytyväisyyttä käsitteleviä kirjoja? 1781 25.5.2000 Yritystalous -lehti tulee Oulun kaupunginkirjastoon. Kopiot maksavat 1 mk/sivu. Tämän vuoden lehdet eivät ole lainattavissa, mutta aiempina vuosina ilmestyneitä on mahdollisuus lainata käsikirjastosta. Lehtien laina-aika on viikko. Lista Oulun kaupunginkirjastoon tilatuista lehdistä on osoitteessa http://www.ouka.fi/kirjasto/lehdet.htm Lehtiartikkelihaulla Aleksi-tietokannasta (käytettävissä kirjastossa) löytyi 67 lehtiartikkelia asiasanoilla asiakkaat, tyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyttä koskevia kirjoja voi etsiä Internetistä aineistotietokannastamme käyttäen kahta asiasanaa asiakkaat, tyytyväisyys. Tietokantamme on osoitteessa http://www.ouka.fi/kirjasto/intro/index.html . Sieltä löytyvät esim.. seuraavat kirjat: Rope, Timo:...