työyhteisöt

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisin tarvinnut apua tieteellisesti vahvan näytön omaavien tutkimusten löytämiseen (vertaisarvioituja) suomalaisia ja ulkomaalaisia tutkimuksia. AMK/YAMK… 234 FinEd.fi listaa suomalaisten yliopistojen väitöskirjoja vuosittain. Fined.fi Koska haku sieltä on hieman hankala, kokeilin myös Helda-hakua. Se hakee Helsingin yliopiston väitöskirja-aineistoja. Asiasanoiksi pistin asiakasläht* työyht*. Haku löysi 24 tuoreehkoa väitöstä esim.  Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä? Ruokolainen, Mervi; Ylinen, Tyyne; Ruotsalainen, Maarit (Tampereen yliopisto, 2018),  Palveluohjaus aikuissosiaalityössä : Työntekijän näkökulma sosiaalitoimen uudistumiseen Pääkkönen, Arja (Helsingin yliopisto; University of Helsinki; Helsingfors universitet, 2018) ja Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena : Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen Yliruka, Laura...
Millaisia ilmaisia nettikalentereita löytyy parinkymmenen hlön non-profit työyhteisön käyttöön? Onko olemassa ilmaista vaihtoehtoa, jolla sopia kokoukset eri… 5375 Meidän kirjastotyöyhteisössämme on ainakin hyviä kokemuksia sekä Google-kalenterin käytöstä, että Doodlesta. Google-kalenteri: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&con… Doodle: http://doodle.com/?locale=fi
Teen proseminaarityötä otsikolla: Työyhteisön ahdistus. Löytyykö kirjastosta teoksia avittamaan aiheen käsittelyä? 1659 HelMet-tietokannasta (http://www.helmet.fi/screens/mainmenu.html ) löytyy sanahaulla, hakulauseella työ** ahdist** lähinnä seksuaalista ahdistelua työpaikoilla käsitteleviä teoksia. Tässä teoksessa on uskonnollinen näkökulma ihmisen ahdistuksiin: Arvottomuus ahdistaa / Seppo Jokinen. Päivä 1999. Julkaisun Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability : experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden (Kela, 2005. 183 s.) vVoit lukea verkosta pdf-tiedostona (http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/150305153403SV/$File/Katsa… ) tai lainata paperikirjan kirjastosta. Aihettasi lähellä on HelMetin sanahaulla haettava hakulause stressi työ**, jolla löytyy paljon aineistoa, joka enimmäkseen käsittelee...
Tietoa tai tutkimuksia tai artikkeleita jotka liittyvät työilmapiirin tutkimiseen ja työilmapiiriin vaikuttavista asioista. Työyhteisönä on ammatillinen… 876 Tietokannoistamme LEO ja TYKI ei löytynyt yhtään artikkelia, jossa olisi suoraan tutkittu opetustyön työilmapiiriä. Sen sijaan sekä opettajien työstä, työoloista, työviihtyvyydestä jne. löytyy paljonkin tutkimuksia ja toisaalta työilmapiirin eri tekijöitä on selvitetty monipuolisesti. Alla esimerkkinä yksi asiantuntija-artikkeli opettajien työstä LEO-tietokannasta: Miten kehittää koulua työyhteisönä Tekijä(t) : Multanen, Leena ; Lauttio, Leena-Maija ; Julkaisuvuosi : 2005 Sarja/Lehti : Opettaja ; Numero : 2005;99(37):52-54 ; Toinen esimerkki on samalta kirjoittajalta TYKI-kirjatietokannastamme ja käsittelee työilmapiiriä yleisesti: Parempi työyhteisö - avaimia kehittämiseen Tekijä(t) : Multanen, Leena... ; Kustantaja :...
Tarvitsisin aineistoa, joka käsittelee ristiriitojen hallintaa työyhteisössä. Löytyisikö ? 1282 Tästä aiheesta on Lahden kaupunginkirjastossa runsaasti kirjallisuutta. Esimerkiksi seuraavissa kirjoissa käsitellään aihetta jollakin tavalla: Furman, Ben: Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tammi, 2002. Furman, Ben: Työpaikan pelisäännöt ja kuinka se tehdään. Tammi, 2004. Johnson, Barry: Miten selvitä ongelmista joihin ei ole ratkaisua? Resurssi, 2004. Kärkkäinen, Merja: Menesty innolla!: työhyvinvoinnin johtamisen haasteet. Talentum, 2002. Lassila, Ismo: Konfliktin ratkaisemisen taito. Kauppakaari, 2002. Mäkisalo, Merja: Yhdessä onnistumme: opas työyhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin. Tammi, 2003. Rauramo, Päivi: Työhyvinvoinnin portaat. Edita, 2004. Silvennoinen, Markku: Vuorovaikutuksen avaimet. Talentum, 2004. Tiensuu,...
Mistä löytyisi teoriapohjaa työyhteisön hyvinvoinnin selvittämisestä.Teen opinnäytetyötä työyhteisön hyvinvoinnin tilan selvittämisestä ja sen kehittämisestä… 954 Työyhteisön hyvinvoinnista on ilmestynyt useita teoksia. Muutamia esimerkkejä: - Rauramo Päivi: Työhyvinvoinnin portaat, 2004 - Heiske, Pirkko: Hyvinvointia työyhteisöön, 1997 - Työyhteisön terveys ja hyvinvointi, 2002 Lisää asiaa koskevaa kirjallisuutta löytyy esim. Oulun kaupunginkirjaston tietokannasta http://oukasrv6.ouka.fi:8001/?formid=form2&sesid=985696816 etsimällä kahdella asiasanalla työyhteisöt ja hyvinvointi. Vastaavilla asiasanoilla Aleksi-artikkelitietokannasta tulee 139 lehtiartikkeliviitettä. Aleksi on asiakkaillekin käytössä monissa kirjastoissa, mm. Oulun kaupunginkirjastossa. Muutamia esimerkkejä Aleksista: - Saloheimo, Kristiina: Sosiaalisen pääoman ja sitoutumisen yhteys psyykkiseen hyvinvointiin. Työ ja ihminen,...
Tietoa sisäistä viestinnästä ja työnohjauksesta 900 Saadaksesi tietoa kirjoista, joissa käsitellään työnohjausta, voit tehdä hakuja Pääkaupunkiseudun kirjastojen aineistotietokannasta osoitteessa http://www.libplussa.fi käyttämällä asiasanaa työnohjaus. Katsomalla Täydet tiedot saat jonkin verran lisätietoja kirjojen sisällöstä, joten selailepa saamistasi viitteistä sopivimmat. Sisäisestä viestinnästä - oletan nyt, että tässä yhteydessä tarkoitat työyhteisön tai organisaation sisäistä viestintää - voit etsiä kirjoja samaisesta paikasta asiasanoilla sisäinen tiedotus, organisaatioviestintä, viestintä - työyhteisöt.
Teen esitelmää aiheesta työpaikan rakkaus/seksisuhteet, mitä muuta tietoa asiasta löytyy kuin Haavio-Mannilan ja Kontulan tutkimukset? 1250 Määrätystä aiheesta aineistoa hakiessa kannattaa käyttää ns. asiasanoja. Asiasanoilla on kuvailtu teosten sisältöjä. Tässä tapauksessa käypiä sanoja ovat työyhteisöt ja seksuaalinen käyttäytyminen. Näin hakien pääkaupunkiseudun aineistotietokannasta löytyy mainitsemasi Haavio-Mannilan Työpaikan rakkaussuhteet lisäksi Kaisa Kauppisen Flirtti, häirintä, jännite - seksuaalinen ahdistelu työpaikalla (2001) ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan moniste vuodelta 1987 Sukupuolinen ahdistelu ja häirintä. Lehtiartikkeleita voi etsiä Aleksi tai Arto viitetietokantojen avulla (kysy lähikirjastostasi). Sama haku kuin edelle ja tuloksena esim. Mäkelä, Matti: "Parinmuodostus työyhteisössä ryhmädynaamisena ilmiönä" Lehti Ryhmätyö 1992:4 Asiasanoilla...
Etsin videota henkisestä väkivallasta/työpaikkakiusaamisesta. Osaisitko neuvoa, onko sellaista Suomen kirjastojen valikoimissa? 821 Työterveyslaitoksen tietopalvelusta löytyy seuraava video: Salmisen painajainen, käsikirjoittajat Tyni, Kristiina - Tyni, Kari, Tampere 1998 (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto) Videon voi tilata esim. meidän kauttamme kaukolainaksi, toimitusmaksu on 50 mk. Muiden kirjastojen kokoelmista en mitään vastaavaa löytänyt, tosin pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen yhteistietokannassa näytti tänään olevan teknisiä ongelmia eikä haku onnistunut. Mikäli video löytyisi heidän kokoelmistaan, voisit säästää kustannuksissa! Voit itsekin tarkistaa tilanteen Plussasta osoitteesta http://www.libplussa.fi/, sitten kun tietokanta taas toimii ongelmitta.
Onko teillä kirjastossa esimerkkiä me-henki/työilmapiirikyselyistä, tarkoitan, että millaisia asioita niissä on kysytty? 873 Helsingin kaupunginkirjastossa on aikoinaan tehty työyhteisön tilankartoitus, jossa kysyttiin asteikolla esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: käsitys esimiesten suhtatumisesta, suhtautuminen työhön, suhtautuminen työtovereihin, suhtautuminen työyhteisöön, työyhteisön ihmissuhteet, työyhteisön ilmapiiri, tiedottaminen, ristiriidat, motivaatio, kannustustavat, vastuuntunne, sitoutuminen, johtamistapa, asiakaskeskeisyys, kyvykkyyden käyttö, palautteen saaminen, virheiden käsittely, yrityskuva, kehittäminen. Aiheesta löytyy esim. seuraavanlaisia teoksia: Pessi Yrjö Työilmapiiri 1999, Picard, Robert G. Yrityksen sisäisen ilmapiirin johtaminen - organisaatiotekijöiden ja työntekijöiden näkemysten väliset suhteet 1999, Langinvainio, Heimo...