todistukset

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olin vuonna 1977 Helsingissä koulukypsyystestissä, jossa selvitettiin valmiuttani aloittaa koulunkäynti 6-vuotiaana. Voisivatko testitulokset olla vielä… 92 24.4.2023 Helsingin kaupunki toteaa sivuillaan, että vanhempia (ennen vuotta 1996) peruskoulun päättö- ja erotodistuksia voi kysyä kaupunginarkistosta. Sikäli voisi ajatella, että samasta paikasta kannattaa kysellä muitakin vanhempia koulunkäyntiin liittyviä papereita. Kyselyn pystyy tekemään tietopyyntölomakkeella.
Mistä saan hankittua oman syntymätodistukseni? 184 24.11.2021 Voit tilata syntymätodistuksen Digi- ja väestötietovirastosta. Alla olevata linkistä löydät ohjeet ja muuta lisätietoa aiheesta. https://dvv.fi/syntymatodistus
Mistä voisin hankkia kielitodistuksen (ruotsi, englanti) Suomessa tehtävää työtä varten? 4201 14.4.2014 Todistuksen kielitaidosta saat suorittamalla yleisen kielitutkinnon. Yleinen kielitutkinto on virallinen, aikuisille suunnattu kielitutkintojärjestelmä, johon voi osallistua kuka tahansa. Tutkinnon voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä) kolmella eri tasolla (perus-, keski- ja ylin taso). Lisää tietoa yleisestä kielitutkinnosta löytyy Opetushallituksen sivuilta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitut…
Haluaisin tiedustella, kuinka toimin jos haluan virallisen sukuselvityksen? Mitä siinä selvityksessä käy ilmi? http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja… 1386 31.7.2013 Sukuselvitys voi olla esim. perunkirjoitusta varten tarvittava laajempi virkatodistus, josta käy ilmi henkilön muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Perunkirjoituksia varten sukuselvitys on tilattava erikseen kaikista niistä seurakunnista, joissa henkilö on 15 vuotta täytettyään ollut kirjoilla. Jos henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista. Mikäli selvitys tarvitaan sukunimen muutosta varten todistukseen otetaan mukaan aiemmat sukupolvet, joista selviää, että nimi on todella ollut suvussa.
Mistä löytyy ohjeet miten alakoulun (luokat 1-6) opettajan täytyy arkistoida kokeet, todistukset ja muut materiaalit? Esim. opetusministeriö onko ohjeistanut… 4399 14.5.2009 Opetushallituksesta kerrottin, että asiaa ei ole säädelty tai ohjeistettu valtakunnallisesti opetushallinnon puolelta, vaan kyse on kuntien arkistointimääräyksistä ja -ohjeista. Kyseeseen tulee lähinnä todistukset. Arkistointia yleisesti säätelee arkistolaki ja -asetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19821012 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan todistuksista: "Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen." http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,17627,1558...