terveydenhoito

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä voin ostaa sairaaloissa käytettäviä valkoisia kiristämättömiä pitkiä putkisukkia?Niissä ei ole kantapäätä eikä resoria 229 15.12.2020 Monet liikkeet myyvät näitä sukkia. Hakemalla sanalla sairaalasukat tai putkisukat löytyy monia terveydenhuollon tarvikkeita ja apuvälineitä myyviä liikkeitä.
Mitkä asiat aiheuttavat verioksentamista? 123 24.3.2020 Duodecimin Terveyskirjastossa mainitaan useita syitä, jotka voivat aiheuttaa verioksennusta. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00099 Vastaajillamme ei kuitenkaan ole lääketieteellistä asiantuntemusta. Mikäli kysyjällä on tällaisia oireita, on siis aiheellista kääntyä hoitavan lääkärin puoleen tai vähintään konsultoida terveydenhoidon neuvontaa.
Onko meillä suomessa uskontokuntia jotka kieltävät terveydenhoidon esimerkiksi koronavirustapauksissa? 150 9.3.2020 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sanoo seuraavaa: "Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla." https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785 Vaasan keskussairaalan Hoitoetiikka ja vieraat kulttuurit -esitteessä on lyhyesti tietoa eri uskontokuntien suhtautumisesta terveydenhoitoon.  https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/palliativ-verksamhetsmodell/finska-bilagor/21_hoitoetiikka-ja-vieraat-kulttuurit.pdf Suositeltava teos on Antti Pakaslahden ja Matti Huttusen...
Etsin tietoa Porvoon parantolasta. Ilmeisesti tuberkuloosiparantola ja toiminut ainakin 1920-luvun loppupuolella. Haluaisin tietää, missä se on sijainnut,… 1629 13.11.2006 Omien etsintöjenne varalta saatan tiedoksi, että esim. Aili Nenolan kirjassa Parantolaelämää; tuberkuloosipotilaat muistelevat ei mainita Porvoossa ollutta parantolaa. Ainoa löydetty viite, jossa tiedetään tuosta Porvoon parantolasta on Severi Savosen kirjanen Taistelu tuberkuloosia vastaan Suomessa. Lähikirjastossa voi jättää kaukolainapyynnön, jos haluatte teoksen luettavaksenne. Vastauksen lopussa on tuon kirjasen tarkemmat tiedot. Mainitun kirjasen sivulla 46, Suomen tuberkuloosinhoitolaitokset vuonna 1946, keuhkotautiparantolat -nimisessä taulukossa on mainittu Porvoon parantola. Sen sijaintipaikka oli Porvoo, omistaja Porvoon kaupunki. Se oli avattu vuonna 1914. Sairaansijoja v. 1946 oli 50 kpl. Porvooseen oli ennen vuotta 1917...
Teen päättötyötäni yhdessä opiskelukaverini kanssa aiheesta Lievästi kehitysvammainen aikuinen julkisen terveydenhuollon asiakkaana, emme ole löytäneet täältä… 886 19.5.2004 Kehitysvammainen aikuinen julkisen terveydenhuollon asiakkaana on aihe, jota on tutkittu jonkin verran. Valitettavasti tutkimus on useimmiten tehty hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Kehitysvammaisten itsensä mielipiteitä saamastaan palvelusta ei löytynyt. Muuta aiheeseen liittyvää, joita ehkä kannattaisi tutkia on: Ojuri, Auli: Ammatillista yhteistyötä - keiden kanssa ja keiden ehdoilla: tapaustutkimus eri toimijoiden yhteistyöstä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvammaneuvolassa. Lisensiaattityö Lapin yliopistossa 1995. (Saatavissa mm. Jyväskylän yliopiston kirjaston vapaakappalekokoelmassa.) Koivuranta, Eija: perusteltuja rajoituksia vai huonoa kohtelua: selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon pakotteista. Sosiaali- ja...
Kuinka suuri osa Suomessa julkaistuista terveysoppaista (aiheena ravitsemus, liikunta ja laihdutus) on alunperin suomenkielisiä ja kuinka suuri osa käännöksiä… 1520 31.3.2004 Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta saa tietoja Fennica- tietokannasta - Suomen Kansallisbibliografiasta. Koska aihepiiri on näinkin laaja (ravitsemus/liikunta ja laihdutus) on mahdotonta tässä yhteydessä lähteä laskemaan kokonaislukuja. Koska Fennicassa on tiedot kaikesta Suomessa painetusta kirjallisuudesta vuodesta 1488 alkaen on aikarajauskin tarpeen. Vuosilta 1990 - 2004 löytyi yhdellä hakutavalla hakien (Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän – YKL luokkien 59.34, 79.2 ja 79.6 avulla) yhteensä 135 ao. aihepiireihin liittyvää teosta. Tässä tulosjoukossa saattaa olla osin samoja teoksia, koska saman teoksen sisältöä voidaan kuvailla useammallakin eriluokalla. Tulosjoukossa on myös lasten tietokirjallisuutta. Hakuun valittiin...
Suomessa on käytössä ollut aikoinaan tartuntatauteja vastaan myrkkylamppu. Mikä tämä myrkkylamppu on ollut? Kaikki muukin tieto otetaan kiitollisena vastaan:) 1100 20.2.2004 Annalan talon vaiheissa http://www.kirjastovirma.net/pyhajoki/annala/annala3.html mainitaan, että "Kun kaikenlaisia sairaita tuppaantui taloon, niin piti huoneissa polttaa myrkkylamppu, että basillit kuolisivat." Kertomus käsittelee ilmeisesti 1930-lukua ennen sotaa. Myrkkylampusta ei löydy sen enempää meillä olevista kansanlääkintää ja terveydenhuollon historiaa koskevista kirjoista. Yritämme selvittää Annalan talon vaiheiden kirjoittajan Kerttu Ojanlatvan yhteystiedot ja lähetämme ne teille. Myös Pohjois-Pohjanmaan museossa (p. 08-558 47150) on luvattu selvittää asiaa, joten voisitte ottaa sinne sillä välin yhteyttä.
Onko Teillä suomalais-venäläinen lääketieteellinen sanakirja/sanasto? 1207 27.7.2000 Käytössämme olevista tietokannoista löytyi yksi suomalais-venäläinen lääketieteen sanasto : LAINE, Vuokko : Terveysalan sanasto : Medijinskije terminy. 1999. Kirjan sijaintitiedot pääkaupunkiseudun kirjastoissa voit paikallistaa Plussa-tietokannasta http://www.libplussa.fi/