syntyvyys

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö mistään tietoa syntyneitten määrästä kunnittain per vuosi? 239 4.2.2022 Kunnittainen tieto syntyneistä löytyy Tilastokeskuksen sivuilta osoitteesta https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__synt/statfin_syn… Taulukkoja voi tehdä valitsemillaan tiedoilla, myös kuolleista ja kuntien välisestä muutosta. Voit valita taulukkoon kaikki kunnat tai vain yhden. Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2020.
Kuinka paljon ihmisiä syntyi suomessa vuonna 1938 146 15.3.2021 Tilastokeskuksen taulukoista voi valita haluamansa vuoden ja tarkastella elävänä syntyneiden lukumäärää. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/statfi… Vuonna 1938 elävänä syntyneitä oli 76 695.   
Muistan lukeneeni jostain, että Yhdysvalloissa ja Japanissa on huomattu, että elintason noustua ei poikia enää synny tyttöjä enempää ainakaan niin selvästi… 106 25.1.2021 YK kerää World Population Prospects 2019 -sivullensa koko maailmaa koskevia väestötilastoja. Tähän Excel-tiedostoon on koottu maittaisia tietoja syntyneiden lasten sukupuolijakaumasta (poikien määrä suhteessa tyttöjen määrään) aina vuodesta 1950 lähtien: Sex Ratio at Birth (SRB) (XLSX, 75 KB).
Onko mitään tutkimusta miten kasvukeskuskeskeinen yhteiskuntapolitiikka vaikuttaa syntyvyyteen elinkustannusten jatkuvasti kasvaessa? 106 2.10.2019 Aluekehityksestä ja syntyvyydestä on kirjoitettu jonkin verran tutkimuksia ja selvityksiä. Alla linkki hakutulokseen Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen Finna-hakupalvelusta. Osa aineistosta on verkossa luettavia:  https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=aluekehitys+syntyvyys&type=AllFields&limit=20
Paljonko on vuonna 1939 syntyneitä miehiä/naisia vielä elossa ja milloin heidän ennustetaan kuolevan? 2523 17.10.2014 Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan vuonna 1939 syntyi kaikkiaan 78 164 lasta, joista poikia 39 864 ja tyttöjä 38 300 (Lähde: Syntyneet-tilasto. Tilastokeskus. Verkossa: http://tilastokeskus.fi/til/synt/index.html). Vuonna 1939 syntyneistä on nyt elossa (tilanne 31.12.2013) kaikkiaan 46 431 henkilöä, joista miehiä 20 500 ja naisia 25 931. (Lähde: Väestörakenne-tilasto. Tilastokeskus. Tietokantataulu: Väestö syntymävuoden, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2013. Saatavissa vain tietopalvelusta). Odotettavissa oleva elinikä löytyy Kuolleet-tilaston Elinajanodote-taulusta. Vuonna 1939 syntyneellä miehellä vielä elinaikaa noin 12 vuotta (12.01), naisella noin 14 vuotta (14,70). Tilanne on vuoden 2012 lopun tilanteen mukainen (73-vuotiaat...
Aviomieheni on syntynyt 1947. Hänellä on tieto, että tämä ikäluokka on ollut suurin. Kysyisin, mikä ikäluokka on syrjäyttänyt 1947 syntyneet ja milloin tämä on… 2880 21.12.2012 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1947 Suomessa syntyi elävänä yhteensä 108168 lasta. Tätä lukua ei sen jälkeen ole ylitetty. Lähimmäksi pääsevät vuosi 1948 (107759), 1946 (106075) ja 1949 (103515). Vertailun vuoksi: 2000-luvulla vuotuinen syntyvyys on vaihdellut välillä 55555-60980. Tilastoja löytyy Tilastokeskuksen sivuilta osoitteesta http://www.stat.fi/index.html.
Millaiset on espanjan väestön sukupuolijakauma, kuolevuus ja syntyvyys 1950 luvulta nykypäivään? 2451 8.10.2012 Tilastokeskuksen sivulla on listaus Euroopan maiden tilastovirastoista http://tilastokeskus.fi/tup/tilvir/julkaisijat_eurooppa_tilastovirastot… . Espanjan kansallisen tilastoinstituutin http://www.ine.es/en/welcome_en.htm sivun vasemmassa laidassa on linkki "Demography and population". Kannattaa katsoa kohdasta "historical statistics". Kuolevuus ja syntyvyys löytyvät kohdasta "vital statistics". Hyvä lähtökohta tilastojen etsimiselle ovat myös Espanjan vapaasti verkosta saatavat tilastolliset vuosikirjat http://www.ine.es/en/prodyser/pubweb/anuarios_mnu_en.htm .
Montako miestä syntyi Suomessa vuonna 1974? Entä naista? 1204 4.8.2011 Tilastokeskuksen (http://www.stat.fi/til/synt/tau.html) mukaan vuonna 1974 Suomessa syntyi 31 853 poika- ja 30 619 tyttövauvaa eli yhteensä 62 472 lasta. Tilastossa ovat mukana vain elävänä syntyneet lapset.
Montako suomalaista naista syntyi vuonna 1903? Entä miehiä samana vuonna? 841 17.6.2011 Suomen tilastollisen vuosikirjan 1905 mukaan vuonna 1903 syntyi elävinä 43 763 miestä ja 41 357 naista, yhteensä 85 120
Montako suomalaista (miehien lkm ja naisten lkm) syntyi vuonna 1921? Entä vuosina 1947 ja 1948? 1778 13.6.2011 Tilastollinen vuosikirja 1923 (korjattu): Elävänä syntyneet vuonna 1921 miehet: 42 212 naiset: 39 953 Tilastollinen vuosikirja 1950: Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan ... vuonna 1751-1949 1947 miehet: 55 668 naiset: 52 500 1948 miehet: 55 288 naiset: 52 471
Suuret ikäluokat Suomessa: kuinka monta henkeä on elossa vuosina 1945-1950 syntyneistä? Kuinka monta prosenttia heistä on eläkkeellä? siis viimeisimpien… 3881 31.5.2011 Vuosina 1945-1950 syntyneistä oli elossa 471 861 henkeä 31.12.2010. Vuonna 2009 vastaava luku oli 476 029, joista eläkeläisiä oli 229 715 (48 prosenttia). Lähteinä ovat StatFin http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp, työssäkäyntitilasto ja väestörakenne (1-vuotistaulut, 60-65 -vuotiaat), Tilastokeskus.
Kuinka paljon vammaisten/down-lasten syntyvyys on vähentynyt sikiöseulontojen myötä? Jos verrataan vaikka 1950-lukua ja 2000-lukua niin kuinka paljon vähemmän… 3265 18.3.2009 Stakesin epämuodostumarekisteriin on kerätty vuodesta 1963 lähtien tietoja syntyneillä lapsilla todetuista epämuodostumista (ml. Downin oireyhtymä), http://www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Lisaantyminen/epamuodostuma… Tilastokeskus kerää tilastotietoa kuolemansyistä. Tilastosta löytyy mm. synnynnäiseen epämuodostumaan kuolleet vuosittain. Mikäli nämä luvut kiinnostavat, ks. http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/index.html. Varsinaiset lukumäärät löytyvät näytön vasemman reunan palkista kohdasta taulukot. Kirjallisuutta: Lisääntyminen ja sen trendit : tilastoja raskauksista, syntymistä, steriloinneista ja lasten epämuodostumista Julkaisutiedot Helsinki : Stakes, 1996 Sarja Terveys, ISSN 0784-8412 ; 1996:2 Suomen virallinen tilasto ISBN...
Mistä löydän tilastoja 1842, 1871, 1904, 1934, 1958, 1980 ja 2002 syntyneitten lasten lukumäärästä? 1123 9.2.2004 Tilastokeskuksen sivulta http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaesto_vaki1749.xls. löytyy tietoja väestömuutoksista (mm. syntyneet / kuolleet / solmitut avioliitot) vuodesta 1749. Tiedot ovat exceltaulukkona. Tilastokeskuksen sivuilta löytyy myös muita väestöön ja perheeseen liittyviä tilastoja http://www.tilastokeskus.fi/tk/aiheet_vaesto.html.