strategia

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tarkoittavat sanat: Illusorisen hohteen optimismi, defensiivinen pessimismi, opittu avuttomuus ja itseä vahingoittava toimintatapa? 46 23.2.2022 Nämä käsitteet löytyvät varmaankin psykologian kirjan tekstiosasta. Ne liittyvät oppimisen strategioihin. Niitä kuvataan esim. Hanna-Maria Haaviston opinnäytteessä Yläasteikäisten oppilaiden suoritusstrategioiden yhteys hyvinvointiin ja koulumenestykseen, s. 6 suunnilleen seuraavasti. Illusorisen hohteen optimismi -strategiaa käyttävät oppilaat luottavat vahvasti omaan menestymiseensä ja katsovat menestyksen johtuvan heidän omista ansioistaan. He asettavat itselleen korkeita tavoitteita ja työskentelevät määrätietoisesti saavuttaakseen ne. Defensiivisen pessimismin mukaan toimivat ovat epävarmoja menestyksestään ja he asettavat matalampia tavoitteita. Haastavassa tilanteessa he kokevat ahdistusta, mutta työskentelevät ahkerasti...
Mikä Nintendon Duck Hunt -pelissä ammuttaessa joko sorsia tai savikiekkoja ratkaisee sen, milloin peli päättyy? Kun jos esim. ensimmäisessä erässä jäisi yksi… 127 6.8.2021 Sorsanmetsästys-pelissä on 99 tasoa + mahdoton taso 0. Sorsia on 10 ammuttavana 10 per taso ja tasosta pitää selvitä tietyssä ajassa ja saada ammutuksi tietty määrä sorsia. Joka tasolla sorsat lentävät nopeammin. Jos saat kaikki 10 ammuttua, ansaitset täydellisen bonuksen. Strategiaopas ei kerro, kuinka monta sorsaa voi päästä karkuun, jotta taso olisi suoritettu. (Ilmeisesti ainakin yksi voi jäädä eloon) https://strategywiki.org/wiki/Duck_Hunt Samat ohjeet pätevät myös savikiekkoammunnassa.
Kysyn SWOT-nelikenttä - analyysilaatikoiden tekstijärjestyksestä Vasen puoli Oik. puoli Edist. tavoit… 241 4.11.2019 Jos kenttien järjestystä muuttaa kysehän ei enää ole SWOT-analyysistä. Analyysin nimihän tulee kenttien englanninkielisistä nimistä (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) . Se on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. SWOT-analyysi on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. Jos siis järjestystä muutetaan kyse on jostain muusta kuin SWOT-analyysistä. Lähde: Onnistu strategiassa, Jan-Erik Lindroos ja Kari Lohivesi, 2004.
Ovatko Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunginkirjastojen strategiat löydettävissä julkisina asiakirjoina ja jos ovat, miten niihin pääsee tutustumaan? 584 10.5.2016 Helsingin kaupunginkirjaston strategiaa muistuttava asiakirja on Kirjaston suunta 2015-2018, joka löytyy osoitteesta http://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_kirjastolautakunta/S…. Turun kaupunginkirjastolla ei ole ihan tuoretta strategiaa. Mutta kaupunkistrategia on aika kattava ja kattaa kaikki toimialueet http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkistrategia20… Liitteessä pitkälti ajantasainen, viimeisin Turun kaupunginkirjaston strategiaversio vuodelta 2013. Tampereen kaupunginkirjaston strategiaa ei tällä hetkellä löydy verkosta. Muuta tietoa kirjaston toiminnasta löytyy osoitteesta http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/aukiolot-ja-yht….
Voisinko saada linkkejä kirjasta Boxall, Peter- purcell John: Strategy and human resource management. (New York, Palgrave Macmillian, 2003 ? Tietoja em… 2414 30.4.2010 Kirja kertoo, esittelyjen perusteella, strategisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen merkityksestä organisaatioiden menestykselle ja tehokkuudelle. Kirja käsittelee mm. sitä, kuinka henkilöstöjohtamisen käytännöissä tulee ottaa huomioon organisaation strategiset tavoitteet ja kuinka henkilöstöjohtamisella voidaan saavuttaa kilpailukykyä ja organisaation joustavuutta. Teoksesta löytyy Industrial & Labor Relations Review:ssa julkaistu kirja-arvostelu: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&… Sisällysluettelo, vähän kuvausta ja myös arvostelu kirjasta löytyy seuraavasta linkistä: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?PID=271204 Hieman tietoa löytyy myös Amazonin sivuilta: http://www.amazon.co.uk/...
Haluaisin tietää strategiakirjoista, seuraavien kirjojen keskeisestä sisällöstä jos saisi vaikka jonkun linkin missä kerrotaan... Englannin kieliset kirjat… 1481 20.1.2010 Whittington Richard: What is Strategy - and Does It Matter ? Tästä kirjasta on Google Kirjoissa lyhyt esittely sekä mahdollisuus esikatsella kirjan sisältöä ja joitakin sivuja. http://books.google.com/books?id=PP6IMSkbYWoC&dq=What+is+Strategy+-+and… Osoitteessa http://oss.sagepub.com/cgi/pdf_extract/15/6/931 on pätkä kirjasta arviota, koko arvion saa ostaa jos haluaa. Bryson, John M: Strategic planning for public and Non profit Organization Amazonin sivuilta löytyy kustantajien, että lukijoiden kirjoittamia tekstejä kirjasta http://www.amazon.com/Strategic-Planning-Public-Nonprofit-Organizations… ja sisällysluettelo http://www.amazon.co.uk/gp/product/toc/0787901415/ref=dp_toc?ie=UTF8&n=… Sisällöstä löytyy tietoa myös täältä http://...
Haluaisin tietää, mistä lähteestä löydän Oulun kaupunginkirjaston vision. Visio liittyy kaupunginkirjaston strategiaan. 760 5.4.2005 Oulun kaupunginkirjastolla ei ole tällä hetkellä omaa voimassa olevaa visiota. Noudatamme Oulun kaupungin visiota, joka löytyy osoitteesta http://www.oulu.ouka.fi/strategia/visio.htm Oulun kaupungin strategiaan voi tutustua osoitteissa http://www.oulu.ouka.fi/strategia/pdf/strategia_v03.pdf http://www.oulu.ouka.fi/talous/talousarvio2005/talousarvio2005.pdf josta kulttuurilautakunta löytyy sivulta 117 (kirjasto sisältyy ko. teksteihin). Oulun kaupungissa valmistellaan paraikaa uutta strategiaa. Oulun kaupungin ja kulttuuritoimen uudet strategiat valmistuvat kesän 2005 aikana ja Oulun kaupunginkirjaston strategia vuoden 2006 alussa.