sosiaaliturva

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko missään arvioitu kuinka suuri osa maksetuista sosiaalituista päätyy rikollisiin käsiin (esimerkiksi petoksina, koronkiskontana tai huume- tai… 134 25.9.2020 Tällaista tilastoa emme ikävä kyllä löytäneet. Hyvä sosiaaliturvan taso, hyvä taloustilanne ja korkea työllisyysaste vaikuttavat rikollisuustason mataluuteen. Sosiaaliturvan päätyminen rikollisiin käsiin on suhteellisen marginaalinen ilmiö verrattuna tukien rikollisuutta vähentävään vaikutukseen. Lähteitä:https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste42017/mitenrikolli…https://stm.fi/suomen-sosiaaliturvajarjestelma
Missä maissa on Pohjoismaiden lisäksi hyvä sosiaaliturva? 605 19.11.2018 Pohjoismainen sosiaaliturva ei yllättäen olekaan niin hyvä kuin maineensa. Sosiaaliturvan vertailu on melko haastavaa. Eräässä tutkimuksessa on saatu pohjoismaiden kärki murrettua ja Ranska, Espanja ja Alankomaat ovat kivunneet Tanskan perässä kärkeen. https://www.aamulehti.fi/kotimaa/suomen-sosiaaliturva-on-espanjaakin-huonompi-tutkija-muut-maat-ovat-ottaneet-kiinni-23936567 Toki pohjoismainen sosiaaliturva on parempi kuin valtaosalla maailman asukkaista. http://documents.worldbank.org/curated/en/415491467994645020/pdf/97882-PUB-REVISED-Box393232B-PUBLIC-DOCDATE-6-29-2015-DOI-10-1596978-1-4648-0543-1-EPI-1464805431.pdf
Mistä voisi tiedustella tällaisia asioita puhelimitse: Jos ihminen asuu osan vuotta Espanjassa, kuinka kauan Suomesta hän voi vuosittain olla poissa, että… 636 19.3.2015 Suomi.fi:n mukaan eläkkeen maksamisen perussääntönä on, että EU/ETA-sopimus takaa toisessa maassa ansaitun eläkkeen maksamisen mihin tahansa maahan. Eläkejärjestelmät pohjaavat kuitenkin kunkin maan omaan lainsäädäntöön, ja eläkkeiden – esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen – myöntämisessä voi olla maaeroja. Eläketurvakeskus neuvoo kaikissa paluumuuttajien tai ulkomaille muuttavien eläkkeitä koskevissa kysymyksissä. Eläketurvakeskuksen yhteystiedot löytyvät täältä http://www.etk.fi/fi/service/yhteystiedot/1571/yhteystiedot Saman sivuston mukaan ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla eläkeläisillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat edelleen kiinteät, sinut voidaan pitää Suomen...
Onko olemassa teosta, jossa vertailtaisiin suomalaista ja eurooppalaista sosiaaliturvaa keskenään? Esim. lapsiperheiden saamia taloudellisia tukia tai esim… 665 20.9.2011 Näistä teoksista voisi olla apua: Kari, Matti: Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa (5. p., FINVA 2008) Kuivalainen, Susan: Toimeentulotuki Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa : vertaileva tutkimus kolmen Pohjoismaan toimeentulotukijärjestelmistä Britannian ja Hollannin järjestelmien valossa (Turun yliopisto, 1999) Kuivalainen, Susan: A comparative study on last resort social assistance schemes in six European countries (Stakes, 2004) Lisää teoksia voi hakea esimerkiksi hakusanoilla sosiaaliturva ja kansainvälinen vertailu.
Miten tavallinen ihminen on saanut yhteiskunnalta - siis pohjoismaisen hyvinvointivaltion suomalaisen version kehitys (1800->2000)? 816 9.5.2003 Hyvin lyhyesti aiheestasi löytyy sosiaaliturvan oppaista, esim. Terttu Kettusen kirjasta Monimuotoinen sosiaaliturva (3. p. 2001): alussa on ytimekäs katsaus suomalaisen sosiaaliturvan historiaan. Lisää kirjoja löydät Turun kaupunginkirjaston Verkkokirjastosta http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=t_form2&sesid=1052479784 yhdistämällä asiasanat "sosiaaliturva" ja "historia". Näin saat mm. teoksen Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Yhdistämällä asiasanat "sosiaaliturva" ja "historia" löydät Antti Kariston kirjan Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Kokeile myös asiasanaa hyvinvointivaltio; tuloksena esim. Anneli Anttosen Suomalaista...