sähköasentajat

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Autonomia sähköasentajan palkka 3v. alalla 2953 Sähköasentajien palkkaus ei perustu ikälisiin, vaan tehtävien ja työn vaativuuteen. Tilastokeskuksen StatFin -tietokannan http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp mukaan automaatioasentajan peruspalkan keskiarvo vuonna 2008 oli kuntasektorilla 2004 € ja kokonaisansion keskiarvo 2781 €. Yksityisellä sektorilla kuukausipalkkaisten automaatiosentajien säännöllisen työajan keskiansio oli 2531 €. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta http://www.mol.fi/avo/avo.htm löytyy seuraavat tiedot automaatioasentajan palkkauksesta: "Palkkauksen pohjana on perustuntipalkka. Työntekijä sijoitetaan hänen ammattiosaamisensa mukaiseen palkkaryhmään. Perustuntipalkan lisäksi työntekijälle maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka...
Vanhempisähköasentajan palkka 30v. alalla 1960 Sähköasentajien palkkaus ei perustu ikälisiin, vaan tehtävien ja työn vaativuuteen. Tilastokeskuksen StatFin -tietokannan http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp mukaan sähköasentajan peruspalkan keskiarvo vuonna 2008 oli kuntasektorilla 1851 € ja kokonaisansion keskiarvo 2512 €. Yksityisellä sektorilla kuukausipalkkaisten sähkösentajien säännöllisen työajan keskiansio oli 2760 €. Valtiolla säännöllisen työajan ansion keskiarvo v. 2008 oli 2597 €. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta http://www.mol.fi/avo/avo.htm löytyy seuraavat tiedot sähköasentajan palkkauksesta: "Sähköasentajan palkkaus määräytyy kullakin toimialalla solmitun työehtosopimuksen mukaan. Käytössä on sekä tunti- että urakkapalkkaus. Noin puolet työstä...
Kuinka suuri on sähköasentajan palkka. 8430 Palkkauksesta saa tietoja mm. Tilastokeskuksen StatFin –tietokannasta, joka löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/index.html. StatFinin mukaan: Kuntasektorilla vuonna 2008 sähköasentajan tuntiansion keskiarvo oli 13,85 €. Kuukausipalkan keskiarvo oli 2156 €. Valtiolla vuonna 2008 säännöllisen työajan kuukausiansion keskiarvo oli 2597 €. Yksityisillä työnantajilla vuonna 2007 (vuoden 2008 tietoja ei ole saatavilla StatFinistä) oli sähkölaitteiden asentajien ja korjaajien kuukausipalkka keskimäärin 2664 €. Yksittäisissä tapauksissa palkkaan vaikuttavat monet tekijät. Palkkojen arvioinnissa auttavat esimerkiksi työehtosopimukset. Eri ammattien palkoista saa tietoa myös esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta,...
Kuinka hyvä työllistyminen on sähköasentajalla n.3 vuoden päästä? 1253 Sähköliiton eli sähköalojen ammattiliiton (http://www.sahkoliitto.fi/portal/page?_pageid=613,2657413&_dad=portal&_…) mukaan työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Todennäköisesti tilanne jatkuukin hyvänä, mutta tulevaisuudennäkymiä on kuitenkin mahdoton varmuudella ennustaa: paljon riippuu yhteiskunnan yleisestä kehityksestä. Opiskeleminen ja ammattiin valmistuminen on kuitenkin aina hyödyllistä.
Sähköasentajan palkka, vahvavirta sekä heikkovirta. Alkupalkka ja 30 vuoden jälkeen sekä miehen että naisen. 5046 Tilastokeskuksen sivuilta löytyvien palkkatilastojen mukaan sähköasentajan peruspalkka on 2138 euroa. Tieto on vuoden 2004 tilastosta, jossa ovat valtion kk-palkat ammatti- ja virkanimikkeen mukaan. Miehillä ja naisilla on tilaston mukaan sama palkka. Tilastot löytyvät tilastokeskuksen sivuilta http://www.tilastokeskus.fi . Asiasanalla palkat pääsee etenenmään kohtaan palkkarakenne, josta voi tutkia eri alojen ja eri työnantajaryhmien palkkoja.