rikosoikeus

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miksi vain suorat, selkeät ja tahalliset rikolliset teot lasketaan rangaistettaviksi? Mitkä ovat vahingossa tapahtuvat teot? Ovatko teot silloin vahinkoja, jos… 134 Tässä vastauksia kysymyksiisi: Tärkeä rikosoikeuden periaate on, että rangaistukseen tuomitaan ainoastaan tahallisesta ja tuottamuksellisesta rikoksesta, ei vahingosta tai huolimattomuudesta. Tämän periaatteen tarkoituksena on kohdistaa vastuu henkilöön, joka on tarkoituksellisesti ja tietoisesti tehnyt väärin. Jos vahinko on sellainen, että sen aiheuttaja ei ole toiminut tahallisesti tai tuottamuksellisesti, vaan ainoastaan huolimattomasti tai sattuman seurauksena, se ei yleensä täytä rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä, koska sitä ei ole tehty tarkoituksellisesti rikollisena toimintana. Tällaiset teot kuuluvat siviilioikeuden piiriin, jolloin vahingon kärsinyt osapuoli voi vaatia korvausta aiheutuneesta vahingosta. Ote rikoslaista...
Mikä on varkauden ja törkeän varkauden raja rahallisesti (yleensä, rangaistavuuteen vaikuttaa toki muitakin tekijöitä kun varastettu rahasumma)? 1516 Kuten sanotkin, törkeän varkauden ilmentymään vaikuttavat muutkin tekijät kuin pelkät rahalliset perusteet, rikoslain mukaan viidellä eri perusteella. Yksi näistä kriteereistä on se, että anastettu omaisuus on erittäin arvokasta. Minilexin mukaan 5000 euron omaisuus on "yleensä" nähty erittäin arvokkaaksi omaisuudeksi, mutta selkeää summaa ja rajanvetoa erittäin arvokkaalle omaisuudelle ei laissa kuitenkaan ole asetettu. Esimerkiksi eräässä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä (KKO:2018:47) katsottiin 6000 euron arvoisiksi mitoitettujen tietokone- ja elektroniikkavarkauksien lopulta täyttävän vain varkauden, ei törkeän varkauden tunnuspiirteet omaisuuden arvon osalta. Tuon ennakkopäätöksen ilmoittamiin perusteluihin erittäin arvokkaan...
Kysyisin, löytyykö teillä kirjoja/ muuta tieteiskirjallisuutta aiheesta Syytteestä sopiminen tai blea bargain? 717 WSOY.pro.fi:n Juridikkaonlinesta löytyy kaksi osumaa haulla "Syytteestä sopiminen": 1 kpl Prosessioikeus ajankohtaiskatsauksesta 1 kpl Rikosoikeus ajankohtaiskatsauksesta Valitettavasti tällä hetkellä emme pääse kyseisen tietokannan tekstisisältöön Helsingin kaupunginkirjastosta, mutta Juridiikkaonline todennäköisesti löytyy oppilaitoksesi kirjastosta. http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Juridiikkaonline+-tilaajat Edilex -tietokannat kannattaa myös tarkistaa, samoin Helecon -tietokannat. Edilex löytyy seuraavista kirjastoista http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Edilex+-tilaajat
Miten Lontoossa sijaitsevaa Old Baileyn tuomioistuinta kutsutaan? Onko se ehkä käräjäoikeus vai mikä? 1305 Old Bailey on viralliselta englanninkieliseltä nimeltään Central Criminal Court. Maria Paukertin matkaoppaassa nimeltä Lontoo ympäristöineen (1990) nimi on suomennettu keskusrikostuomioistuimeksi. Internetistä löytyy muitakin suomalaisia käännöksiä näkökulmasta riippuen, esim. Englannin rikosoikeuden päätuomioistuin, Lontoon rikosoikeus ja Old Bailey -oikeusrakennus.
Miten löytyy 1. Anttila, Inkeri - Heinonen Olavi: Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka 2. Lahti, Raimo: Näkökohtia taloudellisesta rikollisuudesta 3. Pitkänen… 1210 Kysymistäsi kirjoista Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmiin kuuluu vain Anttila: Rikosoikeus ja kriminaalipolitiikka, jonka saatavuuden voit tarkistaa Plussa-tietokannasta (www.libplussa.fi). Tieteellisten kirjastojen yhteisluettelon Lindan mukaan em. kirja, Pitkäsen Tullirikokset, niiden selvittäminen ja käsittely sekä Vesterbackan Vero- ja tullirikoksista löytyvät Helsingin yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastosta. Jos haluat lisää materiaalia aiheestasi, sitä voi etsiä kaupunginkirjaston asiakastyöasemilta internetin kautta Linda-tietokannasta (Suomen tieteelliset kirjastot) tai ottamalla yhteyttä Eduskunnan kirjaston tietopalveluun puh. 4323432