rehtorit

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Minkä ikäinen Suomessa pitää vähintään olla, että voi päästä rehtoriksi? 478 13.3.2019 Opetushallituksen sivuilta löytyvät rehtorin kelpoisuusvaatimukset. Rehtorin ehdottomia kelpoisuusvaatimuksia ovat • ylempi korkeakoulututkinto • asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus • riittävä työkokemus opettajana • oppilaitoksen opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito • Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. • Lisäksi muodollisesti kelpoisten hakijoiden vertailussa noudatetaan perustuslain 125 §:n sisältöä eli vertailussa otetaan huomioon hakijoiden taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto...
Kauanko rehtoreilla on lomaa kouluvuotena, eli syys,-joulu-,talvi ja kesäloma? 3498 30.12.2013 Opettaja-lehdessä sanotaan näin: "Peruskoulujen rehtorit ovat kokonaistyöajassa, joka on toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Vuosilomaa on 38 päivää." http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OpettajaLehti%2FPag… Kuntien opetusalan, myös rehtorien, vuosiloma määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2011/Docum…
Kerrotaan, että nobelisti Virtasen työtoveri Henning Karström siirtyi Toivonlinna-nimisen oppilaitoksen johtajaksi (rehtoriksi?) 1940-luvun jälkipuoliskolla… 1682 29.4.2010 Suomen kansallisbiografia kertoo Henning Karströmin vaiheista mm. seuraavaa: "Koettuaan 1934 uskonnollisen murroksen Karström jatkoi vielä yli kymmenen vuotta Virtasen lähimpänä työtoverina, mutta jatkuvat AIV-rehun patenttiriidat, paperityöt ja arjen rutiinit olivat tukahduttaneet Karströmin tutkijansielun. Virtanen ja monet työtoverit eivät myöskään oikein ymmärtäneet hänen uskonnollista suuntaustaan. Karström sulkeutui yhä enemmän omaan ajatusmaailmaansa, mietiskelyyn." "Karströmin elämään tuli uutta virettä, kun Adventtikirkko pyysi häntä 1946 Toivonlinnan kristillisen opiston rehtoriksi Piikkiöön. Hän otti tehtävän ilomielin vastaan. Vaikka aika tutkijamaailman huipulla jäikin taakse, Karström toimi vielä vuoteen 1947 biokemian...
Milloin ala-asteella on johtaja ja milloin rehtori? 692 15.4.2008 Lainsäädännössä puhutaan vain rehtoreista. Paikallisesti päätetään onko koulun johtajan virkanimeke rehtori vai johtaja. Porvoossa vaaditaan, että koulu on kaksisarjainen, eli jokaisella luokalla on vähintään kaksi rinnakkaisluokkaa, jotta sitä johtavaa henkilöä kutsuttaisiin rehtoriksi.