rauhoitetut eläimet

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Voiko valkoposkihanhien lihaa käyttää ravintona? 68 17.12.2020 Kysyin asiaa BirdLife Suomi -järjestöstä. Heidän mukaansa valkoposkihanhen liha kelpaa muiden sorsalintujen tapaan ravinnoksi. Valkoposkihanhi on kuitenkin rauhoitettu, joten sitä ei saa metsästää eikä syödä. Vahinkoa aiheuttavien valkoposkihanhien tappamiseen voidaan myöntää poikkeuslupia, mutta tällöinkin lupaehdoissa kielletään kuolleiden lintujen hyödyntäminen ravinnoksi.
Milloin maakotka rauhoitettiin Suomessa? 360 13.1.2017 Maakotka rauhoitettiin vuonna 1962, mutta poronhoitoalueella sitä oli mahdollista ampua poikkeusluvin vuoteen 1968 asti. Lähde: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/maakotka_2006.pdf
Kuinka paljon saa sakkoja valkoselkätikan ja kyykäärmeen tappamisesta? 4677 15.6.2001 Ympäristöministeriön päätöksessä N:o 1209/95 ( http://www.vyh.fi/luosuo/lumo/lasu/arvot.htm ) määritellään rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeelliset arvot. Tämän luettelon mukaan valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos) ohjeelliseksi arvoksi on määritelty 24 000 mk. Luettelossa ei mainita kyykäärmettä, mutta seuraavien käärmeiden ohjeelliset arvot on annettu: kangaskäärme (Coronella austriaca)15 000 mk, rantakäärme (Natrix natrix) 1 500 mk sisilisko (Lacerta vivipara) 100 mk, vaskitsa (Anguis fragilis) 1 200 mk.
Paljonko ympäristöministeriö on määrännyt punahärön suojeluarvoksi? 100 mk, 1000 mk vai 10000 mk? 604 10.12.1999 Punahärön suojeluarvo on 10 000 mk.
Onko maamyyrä rauhoitettu? 721 7.9.1999 Teoksessa Halkka: Laitetaankos pesä (1998) sanotaan: "Rauhoitetuista linnuista ja nisäkkäistä ei ole luetteloa. Kaikki linnut ja nisäkkäät ovat rauhoitettuja, elleivät ne ole varta vasten rauhoittamattomia." Suomen laki sanoo asian mutkikkaammin: Tämän luvun soveltamisalaan kuuluvat nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja. (38. pykälä) Tämän luvun säännöksiä sovelletaan Suomessa luonnonvaraisina esiintyviin eläin- ja kasvilajeihin lukuun ottamatta metsästyslain 5 pykälässä tarkoitettuja riistaeläimiä ja rauhoittamattomia eläimiä sekä taloudellisesti hyödynnettäviä kaloja. (37 pykälä). Johtopäätökseni on: maamyyrä on rauhoitettu, sillä sitä ei ole erikseen rauhoittamattomien eläinten luettelossa.