pedagogiikka

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Etsin kirjallisuutta, artikkeleita ja tutkimuksia aiheesta satujen käyttö varhaiskasvatuksessa. 1035 4.2.2014 voitte tehdä hakuja verkkokirjatomme kautta osoitteessa: www.keskikirjastot.fi Laajennetussa haussa kannattaa tehdä hakuja asiasanoilla: sadut, varhaiskasvatus, pedagogiikka. Esimerkiksi kahden asiasanan yhdistelmällä sadut ja varhaiskasvatus löytyy Liisa Karlssonin teos Sadutus, sekä monia muita. Lehtiartikkeleita voitte etsiä vaikkapa Aleksi-lehtitietokannan kautta:http://aleksi.btj.fi/. Tämä tietokanta toimii tosin vain kirjastomme eri pisteissä paikan päällä. Tietokannan haut voi toteuttaa vastaavasti kuin teoshaut kirjaston tietokannassa eli samoilla asiasanoilla. Aleksi on viitetietokanta, joten artikkeleista löytyvät viitetiedot lehteen. Lehdet pitää siis etsiä erikseen vielä esim. kirjastosta. Tieteellisiä artikkeleita voi etsiä...
Etsin kirjallisuutta pro gradu -työhöni populaarimusiikin pedagogiikasta! 1237 20.6.2011 Alla aineistoa, josta toivottavasti on apua opinnäytetyöhösi. Ensimmäinen on kirja, sen alla on artikkeleita ja alinna opinnäytetöitä. - Musiikin filosofia ja estetiikka : kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä / Juha Torvinen & Alfonso Padilla (toim.) (Yliopistopaino, 2005) - Demokratian "metodi" musiikkikasvatuksessa / Lauri Väkevä ja Heidi Westerlund (Musiikkikasvatus 2006 : 1-2, s. 33-38) - Kellareista koulun penkille : rytmimusiikin opetus korostaa käytännönläheisyyttä, sosiaalisuutta ja selkeitä yhteyksiä oppiaineiden välillä / Jussi Kainulainen (Rondo liitto 2002 : 3, s. 25-29) - Madonna & Mozart / Kuusisaari, Harri (Rondo 1996 : 9, s. 11) - Musiikkikulttuurien murros koulujemme musiikinopetuksessa [Elektroninen...
Löytyisikö kirjaa/artikkelia joka käsittelee aihetta: internaattipedagogiikka? 1192 28.1.2008 Kovin paljon aiheestasi ei näytä olevan kirjoitettu. Internaattipedagogiikka-sanalla ei tietoa löytynyt. Kannattaa ehkä hakea sisäoppilaitokset-sanalla. Vuonna 1984 on julkaistu Heikki Sederlöfin teos Sisäoppilaitostutkimus. Teosta arvioidaan myös artikkelissa Internaattiyhteisö pedagogisena mahdollisuutena (Siljander: Aikuiskasvatus 1986, nro 2, s. 101-103). Kansanopisto-lehdessä (1985, nro 7, s. 7-9) on Kyllikki Tiensuun artikkeli aiheesta nimellä Pedagogiikkaa viime vuosisadalta. Muita teoksia mm. - Kansanopiston sosiaalipedagoginen työ ja internaattiasuminen / Anne Männistö, Mirva Salminen (1983) - Sisäoppilaitoksen oppimisympäristön haasteet / Toni Vanhatalo (2006) - Arkea ja juhlaa Jyväskylän seminaarissa [Elektroninen aineisto] :...
Etsin määritelmiä käsitteelle pedagoginen vuorovaikutus 2483 9.6.2006 Opettajan tehtävänä on suunnitella opetus ja siihen kuuluva vuorovaikutusprosessi siten, että opiskelija oppii. Opetustila voi vaikuttaa vuorovaikutukseen. Pedagogisessa tai opetuksellisessa vuorovaikutuksessa on aina mukana jokin opetuksellinen sisältötavoite, mitä muussa vuorovaikutuksessa taas ei ole. http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tehosalkku/mina_opettajana/opettajana_keh… Vuorovaikutusta on ymmärtäminen, kommunikoiminen, kuunteleminen, palaute, dialogi. Vuorovaikutus, interaction (lat. inter=välillä, actio=toiminta, toimi), yksilön ja sosiaalisen ympäristön vastavuoroinen vaikutus toisiinsa; interaktio. Toiminta määräytyy tämän vuorovaikutuksen perusteella ja ohjaa yksilön kehitystä. Pedagoginen, pedagogical (kreik. paidagogos=poikien...
Tutkin aihetta, miten kurssilainen oppii parhaiten käyttämään word- ja excel-ohjelmia tietokoneluokassa. En löydä viitteitä, kuka olisi tuktinut pedagogiikkaa… 1083 3.6.2004 Tietotekniikan opettamisesta ei todellakaan löydy runsaasti tietoa. Sen sijaan viitteitä verkko- ja etäopetukseen sekä tietokoneavusteiseen opetukseen löytyy runsaasti. Voit etsiä viitteitä aiheestasi pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen HelMet-aineistotietokannasta (http://www.helmet.fi) käyttämällä hakusanana tietotekniikka ja yhdistää siihen vaikka seuraavia hakusanoja; aikuiskoulutus, opetus, pedagogiikka, oppimisympäristöt. Toki voit myös itse ideoida lisää hakutermejä, apuna voit käyttää yleistä suomalaista asiasanastoa (http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/). Samoilla hakutermeillä voita hakea myös Helsingin Yliopiston kirjaston aineistotietokannasta Helkasta (http://helka.csc.fi/), jolloin saat aiheestasi myös sellaisia viitteitä,...