organisaatioilmasto

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisiko kirjaa joka auttaisi selviytymään negatiivisessa työilmapiirissä ja negatiivisten ihmisten seurassa, jotta ilmapiiri ei tartu omiin tunteisiin ja… 302 19.10.2016 Negatiivisen työilmapiirin voittamisesta ja positiivisuuden merkityksestä hyvinvoinnille on paljonkin kirjoja. Riippuu hieman omista tarpeista, mikä kirja sopisi itselle parhaiten. Työelämän tunteista, positiivisuudesta ja negatiivisuudesta on kirjoittanut mm. Jarkko Rantanen: - Tunteella! Voimaa tekemiseen (Talentum, 2011) - Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen (Talentum, 2013) Aihetta käsittelevät myös: - Marja-Liisa Manka: Stressikirja : mistä virtaa? (Talentum, 2015) - Tony Dunderfelt: Konttorikemiaa : seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön (Kauppakamari, 2012) - Eino Nykänen: Rennosti töissä: käytännön ohjeita työssäjaksamiseen (Docendo, 2007) Työterveyslaitoksen Kirsi Räisänen on myös julkaissut useita teoksia aiheesta kuten...
Tietoa tai tutkimuksia tai artikkeleita jotka liittyvät työilmapiirin tutkimiseen ja työilmapiiriin vaikuttavista asioista. Työyhteisönä on ammatillinen… 929 23.3.2006 Työilmapiiriä käsittelevää aineistoa löytyy niin kirjoista sekä lehtiartikkeleista. Seuraavassa muutama esimerkki asiaa käsittelevistä kirjoista: Jari Ranne : Anna palaa! : käytännön palautetaitokirja Juhani Kopposela : Työyhteisö sairastaa Heikki Peltola : Hohtoa kohti : se kohottaa mikä kolahtaa Merja Kärkkäinen : Yhteisöllinen johtaminen esimiehen työvälineenä Alla muutama asiaa käsittelevän artikkelin tiedot: Kanste, Outi; Työuupumuksen työyhteisölliset riskitekijät hoitotyössä : katsaus kansainvälisiin empiirisiin tutkimuksiin julkaisussa: Tutkiva hoitotyö 2006 ; (4) ; 1 ; 10-15; Jabe, Marjatta; Törmäyksiä syntyy väistämättä julkaisussa: Fakta 2006 ; (25) ; 2 ; 62-64; Kujala, Helinä; Pelolla johtaminen istuu lujassa julkaisussa...
Onko teillä kirjastossa esimerkkiä me-henki/työilmapiirikyselyistä, tarkoitan, että millaisia asioita niissä on kysytty? 701 10.4.2000 Helsingin kaupunginkirjastossa on aikoinaan tehty työyhteisön tilankartoitus, jossa kysyttiin asteikolla esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: käsitys esimiesten suhtatumisesta, suhtautuminen työhön, suhtautuminen työtovereihin, suhtautuminen työyhteisöön, työyhteisön ihmissuhteet, työyhteisön ilmapiiri, tiedottaminen, ristiriidat, motivaatio, kannustustavat, vastuuntunne, sitoutuminen, johtamistapa, asiakaskeskeisyys, kyvykkyyden käyttö, palautteen saaminen, virheiden käsittely, yrityskuva, kehittäminen. Aiheesta löytyy esim. seuraavanlaisia teoksia: Pessi Yrjö Työilmapiiri 1999, Picard, Robert G. Yrityksen sisäisen ilmapiirin johtaminen - organisaatiotekijöiden ja työntekijöiden näkemysten väliset suhteet 1999, Langinvainio, Heimo...