opetushallitus

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Montako ihmistä Suomessa aloittaa lääkäriksi opiskelemisen vuodessa? Oisiko tästä tilastoa viimeiseltä parilta vuosikymmeneltä? 770 Hei, Opetushallituksen julkaisuista "Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2008 ja 2010" ja "Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011" löytyy seuraava taulukko "Yliopistoihin hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet koulutusaloittain" vuosilta 2002/2003 - 2010/2011. Valitettavasti toivomaasi 20 vuoden vertailukelpoista aikasarjaa ei löytynyt. Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2012 ei ole ilmestynyt. Lääketieteellinen koulutusala, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet 2002/2003: 608 (paikan vastaanotti 607) 2003/2004: 639 (637) 2004/2005: 625 (624) 2005/2006: 634 (634) 2006/2007: 657 (653) 2007/2008: 623 (622) 2008/2009: 617 (617) 2009/2010: 619 (619) 2010/2011: 620 (619) Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 löytyy vapaasti...
Opetushallitus julkaisi muutama vuosi sitten oppimisympäristöjä käsittelevän teoksen suomeksi ja englanniksi. Siinä oli monta tekijää. Mikähän teos onkaan, kun… 966 Kyseessä on todennäköisesti teos Oppimista tukevat ympäristöt - Johdatus oppimisympäristöajatteluun (2007). Opetushallituksen julkaisu ilmestyi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Mihin oppimisen tavoitteet perustuvat? 689 Kysymys on sen verran laaja ja moniulotteinen, että siihen on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta. Mikäli kysymyksellä viitataan esim. Suomen peruskouluissa käytettävään perusopetuksen opetussuunnitelmaan, niin sen perusteisiin on mahdollista tutustua Opetushallituksen sivulla http://www.oph.fi/ops/perusopetus/po_16_1_versio.doc .
Löytyykö kirjastosta sellaista materiaalia, joka on tarkoitettu opettajille uusien numeroiden opettamista varten? Eli kaaviokuvia uusista numeroista (0-9). 886 Uudet kirjaimet ja numerot ovat Internetissä Opetushallituksen sivuilla havainnollisesti opettajille esiteltyinä http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,1329,1393,4632,25115 .