omistusoikeus

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Vaihtoehto A) Omistanko taulun. Maalaus oli roskiksessa noin kymmenen vuotta sitten. Vein sen kellariini. Omistanko sen? Vaihtoehto B) Omistanko taulun. Ostin… 158 25.6.2019 Molemmissa kysyjän esittämissä tapauksessa maalauksen omistusoikeus on siirtynyt ostajalle/löytäjälle, koska kyseessä ei ole ns. löytötavara eli omistajan tahattomasti hukkaama esine. Vähintään satavuotiaat tai sitä vanhemmiksi arvioidut esineet, joiden omistajaa ei tiedetä, kuuluvat kuitenkin lain mukaan Museovirastolle. Tätä pykälää tuskin sovellettaisin kaatopaikkaromuun. Löytötavara täytyy toimittaa poliisille. Jos omistaja ei 3 kuukauden sisällä tule omaansa hakemaan, se siirtyy löytäjän omaisuudeksi. Kirpputorilta ostetun taulun omistaa ilman muuta, jos se on myyty laillisesti eli kyseessä ei ole esimerkiksi varastettu taulu. Jälkimmäisessä tapauksessa omistusoikeus raukeaa, mutta vastuu on enemmän myyjällä kuin ostajalla. Tämän...
Minä vuonna hyväksyttiin laki, joka antoi suomalaiselle avioituneelle naiselle oikeuden hallita omaa omaisuuttaan ilman avioehtoa? 218 5.9.2018 Löysin seuraavan tiedon: "Vaimo vapautui miehensä edusmiehisyydestä vuonna 1930 voimaan tullessa avioliittolaissa. Uudistusta oli vaikea saada läpi, huolimatta erityisesti naisasianaisten ja -poliitikkojen vuosikymmeniä jatkuneesta ponnistelusta avioituneiden naisten laillisen itsenäisyyden puolesta. Vuoteen 1930 saakka poliittisesti ja ammatillisesti täysivaltaiset naiskansalaiset, jopa toimiessaan kansanedustajina, virkanaisina ja tohtoreina olivat yksityiselämässään ja perhe-elämässään miehensä edusmiehisyyden alaisia eli rinnastettavissa osittain alaikäisiin lapsiinsa. Samalla päättyi suomalaisnaisten julkiseen ja yksityiseen kansalaisuuteen sisältynyt kaksijakoisuus ainakin juridisella tasolla." http://www.helsinki.fi/...
Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä, mutta jos näyttelynpitäjällä on esimerkiksi jokin kokoelma, niin millä perusteella hän saa pitää näyttelyn? Kun hänen… 496 27.1.2016 Jos puhutaan tekijänoikeuden suojaamista teoksista - kuten oletan kysyjän tarkoittavan -, oikeus näyttelyn järjestämiseen nojautuu tekijänoikeuslain §20:een. Sen mukaan "Kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, kappaletta saadaan käyttää teoksen näyttämiseen julkisesti." Kun laissa ei ole rajoitettu oikeutta minkään teoslajin osalta, se koskee kaikkia. Jos näyttelyssä on esine tai kohde, joka ei nauti tekijänoikeuden suojaa, esimerkiksi vanha raha tai postimerkki, sen esillepano perustuu omistusoikeuteen, jonka nojalla esineet on annettu näytteille pantaviksi. Heikki Poroila
Omistan vanhempieni kanssa kesämökkikiinteiston. Kumpikin vanhemmista omistaa 2/5 ja minä 1/5 osaa. Mökin omistus on tullut minulle ennen avioliittoani. Nyt… 565 7.9.2015 Kun puolisot solmivat avioliiton he sitoutuvat samalla aviopuolisoiden omaisuutta koskevaan oikeudelliseen sääntelyyn. Avioliittoon vihkiminen ei aiheuta muutoksia puolisoiden omistussuhteisiin. Omaisuus on pääsääntöisesti sen, jonka nimissä se on, mutta avioliittoon vihkiminen antaa kuitenkin puolisoille avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä toimitettavassa osituksessa puolisoiden omaisuudet puolitetaan avio-oikeuden nojalla riippumatta siitä, miten tuo omaisuus on saatu tai hankittu tai kenen nimissä se on. Osituksen piiriin kuuluvat sekä ennen avioliiton solmimista omistettu omaisuus kuin avioliiton aikana hankittukin, kuten myös perintönä, lahjana tai testamentilla saatu omaisuus. (Litmala, 2002 s.20-22)....
Mistä saan tietää kiinteistön todellisen omistajan? Isän vaimo myy nimissään isän omaisuutta. 607 27.1.2014 Kiinteistön omistajatiedot ja kiinnitykset selviävät lainhuutorekisteristä, jota ylläpitää maanmittauslaitos. Lahden maanmittauslaitoksen yhteystiedot: Osoite: Kirkkokatu 12 B Aukioloaika: ma-pe 8.00-16.15 Sähköposti: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi Tietoja rekisteristä voi ostaa myös kunnista tai maistraateista. Tarkempia tietoja maanmittauslaitoksen sivuilta: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/lainhuuto…
Kun jompikumpi aviopuolisoista saa perinnöksi esim. talon omilta vanhemmiltaan, niin onko toisella aviopuolisolla omistusoikeutta ko. perintöön? 11067 10.11.2008 Puolisoiden omistussuhteet eivät avioliiton solmimisen johdosta muutu, vaan kumpikin puoliso omistaa edelleen yksin sen omaisuuden, jonka hän omisti ennen avioliiton solmimista. Samalla lailla omaisuus, jonka puoliso hankkii avioliiton aikana tai saa perintönä, lahjana taikka lotossa, on yksin hänen omaisuuttaan. Katso myös http://www.laki24.fi/pepe-puolisovaratelatus-avioliitoyhteinenomaisuus… Vuonna 1930 ja sen jälkeen solmituissa avioliitoissa omaisuus on erillistä, siis sen puolison, jonka nimissä se on. Yhteistä on vain se, mikä on molempien nimissä eli puolisoiden yhdessä hankkimaa.(Norri: Perintö ja testament-ti: käytännön käsikirja, 2007, s. 21) Puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeuden tarkoituksena on...