metsänhoito

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä saisin tietää kuinka monta hehtaaria/paljonko avohakkuita tehdään vuosittain? Eli kaipaisin tilastoja vuosien takaa montako kymmentä- tai sataatuhatta… 1005 30.8.2012 Tarkoituksenmukaisin tiedonlähde metsätaloudellisten tilastotietojen jäljittämiseen on Metsätilastollinen vuosikirja edeltäjineen, joita on julkaistu vuodesta 1887 lähtien. Metsätilastollinen vuosikirja löytyy PDF-muotoisena verkosta vuodesta 1996: http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/vsk/2010/index.html Hakkuutilastot löytyvät luvusta 3, Metsien hoito, taulukosta 3.0, Metsänhoito- ja metsänparannustyöt. Avohakkuiden vuosittainen määrä vaihtelee huomattavasti. Vuosina 2001-2010 vaihteluväli on ollut 93 000 hehtaarista (2009) 174 000 hehtaariin (2007).
Löytyykö hyvää metsäalan / metsänhoidon (suomesta suomeksi) selittävää sanastoa (joko painetussa muodossa tai verkosta), josta löytyy kattavia määritelmiä alan… 1414 21.3.2003 Seuraaviin julkaisuihin sisältyy metsäsanasto: Metsäkirjani : metsänomistajan opas / Tuula Koskenniemi 2003, kahdeksan sivun sanasto Metsäkirja : metsänomistajan käsikirja / / Simo Hannelius 1989, metsäsanasto s. 351-381 Lexicon forestale 1979 monikielinen, myös suomi-suomi Tuoreempi teos metsänomistajalle: Uuden metsänomistajan kirja / Satu Rantala (toim.) . Metsäkustannus 2018. 4. painos. Metsäalan sanastoja www-sivuilla: Finto, AFO Luonnonvara ja ympäristöontologia, http://finto.fi/afo/fi/ Metsänhoitoyhdistykset, http://www.mhy.fi/ Metsien terveyteen liittyvää sanastoa http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/info/term-s.htm Alan terminologiaa käsitellään myös lainsäädännössä: Metsälaki -ja asetus löytyvät säädöstietopankki...
Haluaisin tietoa kouluaineeseen Suomen metsän luonnosta ja mm. siitä että miten tärkeää olisi vähentää metsä hakkuita!!! 814 9.11.2000 Metsäluonnnosta on maassamme kirjoitettu paljon ja monelta kantilta. Voisit ehkä mennä lähimpään kirjastoon ja käydä läpi hyllyluokat 508 - 508.62 ja 570 - 574. Perusteokseksi kävisi esimerkiksi Koulun biologia-lukio 5 Ympäristö, kirjassa on lisäksi lähdeluettelo, josta löytyy aiheesta lisää. Toinen hyvä kirja näyttää olevan Uudistuvat luonnonvarat, julk. Suomen luonnonsuojeluliitto. Lisää aineistoa voit etsiä kirjaston yleisöpäätteiltä tai netistä pääkaupunkiseudun aineistotietokannasta http://www.libplussa.fi/ esimerkiksi asiasanoilla metsänhoito, hakkuut ja asiasanaparilla metsät - suojelu. Kirjastojen käytössä oleva artikkelitietokanta Aleksi antaa esim. hakkuut sanalla lukuisia artikkeliviitteitä kuten Kesähakkuiden haittoja halutaan...